Архив избори:
03.04.2021

Съобщение

На вниманието на  средствата за масово осведомяване:

Информация за хода на изборния ден ще бъде предоставяна на медиите регулярно от Председателя и говорителя на РИК, на място в организирания за това Информационен център във фоайето на Областна администрация Ямбол, в следните часове: 8:15 часа; 10.45 часа; 12:45 часа; 17:45 часа.

Информация след 20:30 часа за края на изборния ден ще бъде предоставена на следния телефонен номер: 0887 504 540.

30.03.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява избирателите под карантина:

Избиратели, които са под карантина, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, като подадат заявление до съответната община по постоянния им или настоящия им адрес. На сайта на всяка община има заявление в електронен вид, което може да се попълни и изпрати по електронен път.

Крайният срок за подаване на това заявление е 31.03.2021г.

30.03.2021

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

31.03.2021

Съобщение

Запис на дистанционното обучение от 29.03.2021 г. за СИК може да гледате 

Тук

 

31.03.2021

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

На вниманието и в помощ на членовете на СИК при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване представяме:

 1. Обучителни материали за работа с машината за гласуване - брошура, плакат, ръководство;
 2. Линк за достъп до клип, предназначен за представителите на СИК, ТУК.
30.03.2021

Съобщение

Графици по общини за предаване на изборните книжа и материали на СИК в събота 03.04.2021 г. :

 • За община Болярово ТУК
 • За община Елхово ТУК
 • За община Стралджа ТУК
 • За община Тунджа ТУК
 • За община Ямбол ТУК             

 Раздаване на машини Ямбол ТУК

28.03.2021

Съобщение

РИК Ямбол информира, че на 29.03.2021 г. е крайният срок, в който  избиратели с трайни увреждания, които им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. За информация в изборния район подвижни СИК са назначени за общините Ямбол, Болярово, Стралджа и Тунджа. 

28.03.2021

ЛИНКОВЕ КЪМ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район Ямболски

         УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         Уведомяваме Ви, че обучението по Методическите указания за прилагане на Изборния кодекс, приети от ЦИК, ще се осъществи чрез онлайн платформа MS Teams на  Microsoft. Обучението ще бъде под формата на уебинар, което означава, че членовете на СИК ще имат възможността да задават въпроси само чрез чата и няма да има ограничения в броя на присъстващите на обучението. Информираме Ви, че обученията ще се проведат на: 

         На 28.03.2021г. от 11:00 часа, УЧАСТНИЦИ като след приключване на РИК, обучението продължава

от 14:00 часа с обучение от Сиела Норма за машинното гласуване. За да се включите, кликнете  ТУК !

  

         На 29.03.2021г. от 18:00 часа УЧАСТНИЦИ

 

         На 30.03.2021г. от 18:00 часа  УЧАСТНИЦИ

 

За да се включите в онлайн обучението на посочените дати и часове, кликнете върху съответния линк с надпис участници поставен срещу всяка дата и час. Моля петнадесет минути преди обявения час  за включване в онлайн обучението, да направите опит за присъединяване. В случай на възникване на проблем за вписване, обърнете внимание на инструкциите за работа намиращи се в линка по-долу.

 

Прилагаме и инструкции за работа с Microsoft Teems Live Events  за осъществяване на видеоконферентна среща ТУК

23.03.2021

Съобщение

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за народни представители на 04 април 2021г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 08.00 до 17.00 часа

046 681116; 046 681117 и 0893373575

За община Стралджа:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 07.00 до 18.00 часа

04761 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 04.03.2021г. от 10.00 до 18.00 часа

04741 60 93 и 04741 69 04

За община Тунджа:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 09.00 до 18.00 часа

046 661566; 046 684304 и 0889 113332

За община Елхово:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 09.00 до 18.30 часа

0478 88004 

Преди изборния ден в община Елхово, избирателите с увредено зрение и със затруднение в предвижването имат възможност да подават заявки за ползване на транспорт за гласуване от 31.03.2021г. до 02.04.2021г. от 09:00ч. до 16:30 часа на телефон 047888004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Елхово с адрес: гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13.

2.С решение №92-НС от 23.03.21г. , РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи изборен район Ямболски, както следва:

 За община Ямбол:

СИК №

Адрес на СИК

1

312600013

ДКЦ-1 , ул. „Христо Смирненски" № 2

2

312600016

Сграда на ОП “Платени зони за паркиране и общински пазари“ ул. „Ал. Стамболийски" № 29

3

312600054

ОУ"Й.Йовков, ул. „Тимок" № 3

4

312600062

Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък" №2

5

312600069

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска" № 85

6

312600097

ул.“Страшимир Кринчев“ №2 (помещение на бивше заведение „Кафе-аперитив“ в сградата на читалище „Пробуда“)

 

За община Елхово:

СИК №

Адрес на СИК

1

310700002

Клуб на  ул. Христо Ботев" № 4

 

За община Болярово:

СИК №

Адрес на СИК

1

310300001

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември" № 3, ет. 1

 

За община Стралджа:

СИК №

Адрес на СИК

1

312200001

Ритуална зала, ул.„Хемус" № 12

 

За община Тунджа: 

Всички изборни помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №2148-НС от 01.03.2021г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 17-НС от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

22.03.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява средствата за масово осведомяване относно приетите правила за работа с медии:

Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на РИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.

Комуникацията с медиите се осъществява от председателят и говорителят на РИК Ямбол. 

Пълната информация относно работата на РИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията, включително излъчване в реално време на заседанията съгласно чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК.

Интервюта - участието на председателя и говорителя на РИК Ямбол предвид усложнената епидемиологична обстановка се извършва след предварително уговорени дата и час за провеждането му. При добри метеорологични условия може да се проведе на открито пред сградата на областната администрация. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.

При осъществяване на комуникация на РИК Ямбол със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и изискванията на заповедите на министъра на здравеопазването, относно епидемиологичната обстановка.

Говорител на РИК Ямбол Иван Кърцъков - тел. за връзка 0877 439 922

19.03.2021

Съобщение

РИК ЯМБОЛ информира:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

19.03.2021

Съобщение

РИК ЯМБОЛ информира:

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

19.03.2021

Съобщение

РИК Ямбол информира:

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите.

16.03.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА

В изпълнение на указания дадени с писмо изх. №НС-15-163/15.03.2021г. от Централна избирателна комисия, публикуваме одобрен с протоколно решение на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район предпечатен образец на бюлетината за 31 изборен район - Ямболски.

Образец на бюлетината може да видите ТУК.

02.03.2021

Съобщение

За връзка с Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски на 03.03.2021г., може да се обадите на следните телефони:

от 09:00 ч. до 13:00 ч. – 0885 719 171

от 13:00 ч. до 17:00 ч. – 0889 171 020

01.03.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява избирателите:

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски информира, че Избирателите, чийто срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

22.02.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г.:

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  02.03.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация. 

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 04.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 04.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден).

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден).

При наличие на горепосочените случаи, новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 04.03.2021 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

РИК издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител (Приложение № 71-НС от изборните книжа). Удостоверенията се получават лично или от упълномощено лице.

22.02.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява избирателите:

1.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението се подава в съответната община по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на заявление е 20.03.2021г.

2.Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №14-НС) от изборните книжа или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Крайният срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия  в съответната община е 20.03.2021г.

3.Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 20.03.2021г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК, не по-късно от 5 дни преди изборния ден. Крайният срок за подаване на това заявление е 29.03.2021г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения