Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 227-НС
Ямбол, 04.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпило е  заявление от Стоян Йорданов Стоянов – упълномощен представител на Коалиция Демократична България-Обединение, заведено  под №434/04.04.21г. във входящия регистър на РИК – Ямбол, с което се иска заличаване регистрация на 2 (два) броя застъпника, както и изявления от Генади Атанасов Ставрев, Иван Лазаров Иванов и Димитрина Христова Георгиева да бъдат заличени като застъпници на кандидатските листи на КП „Обединени патриоти“ и Коалиция  ГЕРБ-СДС. Постъпило е и заявление вх. №344/02.04.21г. от КП „Обединени патриоти“ за промени в състави на СИК на територията на община Тунджа и община Елхово.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.4, и т.5 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087-НС/17.02.2021г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

  1. Заличава 2 /два/ застъпник на кандидатската листа на Коалиция Демократична България-Обединение, както следва:

Иван Стоянов Данев ,

Николинка Ангелова Вълкова,

Заличава 1 /един/ застъпник на кандидатската листа на КП „Обединени патриоти“, както следва:

Генади Атанасов Ставрев,

Заличава 2 /два/ застъпник на кандидатската листа на ПП ГЕРБ, както следва:

Иван Лазаров Иванов,

Димитрина Христова Георгиева

2.Анулира издадените удостоверения на заличените застъпници по т.1.

3.ОСВОБОЖДАВА:

в СИК №312500030 Габриел Павлинов Пантелеев,– член и анулира издаденото удостоверение.

в СИК №310700014 Стоян Ганчев Ганчев, - член и анулира издаденото удостоверение.

4.НАЗНАЧАВА:

в СИК №312500030 Генади Атанасов Ставрев,– член и издава удостоверение.

в СИК №310700014 Иван Лазаров Иванов, - член и издава удостоверение.

5.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Иван Димитров Кърцъков

* Публикувано на 04.04.2021 в 14:51 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения