Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 229-НС
Ямбол, 04.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпило е  заявление от Тончо  Стоянов Йорданов, с ЕГН: ….. заведено  под №450/04.04.21г. във входящия регистър на РИК – Ямбол, с което се иска заличаване регистрация му като застъпник от Коалиция „ ГЕРБ-СДС „ в община Ямбол.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.4, и т.5 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087-НС/17.02.2021г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

1. Заличава Точо Стоянов Йорданов като застъпник на кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС „.

2. Анулира издаденото удостоверениеите.

3.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Иван Димитров Кърцъков

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 04.04.2021 в 19:49 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения