Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Ямбол, 02.03.2021

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрация на кандидат от кандидатскa листa за народни представители на партия „АТАКА“, при произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021г. и заличаване на кандидата.

РИК-Ямбол констатира, че със свое Решение №24-НС/28.02.2021г. е назначил лицето Гергана Димова Йовчева с ЕГН: ……………. за зам. председател на СИК №310700003 – община Елхово.

В последствие с Решение №33-НС/01.03.2021г., РИК Ямбол е регистрирал същото лице като кандидат под №2 от кандидатската листа на партия  „АТАКА“.

При това положение, е налице несъвместимост по смисъла на чл.96, вр. чл.66, ал.1, т.1 от ИК, с оглед на което регистрацията за кандидат за народен представител на Гергана Димова Йовчева следва да бъде обявена за недействителна, а така регистрирания кандидат да бъде заличен от кандидатската листа на партия  „АТАКА“.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл.96, вр. чл.66, ал.1, т.1 от ИК от Изборния кодекс и Решение 1999-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Обявява за недействителна регистрацията на Гергана Димова Йовчева с ЕГН: ………………, регистрирана като кандидат под №2 от кандидатската листа на партия  „АТАКА“, регистрирана с Решение №33-НС/01.03.2021г. на РИК Ямбол.

2.Заличава Гергана Димова Йовчева с ЕГН: …………………, регистрирана като кандидат под №2 от кандидатската листа на партия  „АТАКА“, регистрирана с Решение №33-НС/01.03.2021г. на РИК Ямбол.

Решението да се впише в регистъра на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:06 часа

Свързани решения:

33-НС/01.03.2021

53-НС/04.03.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения