Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
Ямбол, 28.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Елхово за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от кмета на Община Елхово с изх. № И-01-16 от 26.02.2021г., заведено в РИК вх. № 56 от 27.02.2021 г. Към писмото са представени: Протокол  №1 от 22.02.2021 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмено предложение на ПП"ГЕРБ"  за състав на СИК; писмено предложение на Коалиция "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на партия „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО за състав на СИК; писмено предложение на КП  „Демократична България-Обединение" за състав на СИК;. Оригинали на пълномощни и копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; Копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; Съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 

Протокола от проведените консултации  не е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“. Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община Елхово се определя от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Елхово предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите и представеното на 27.02.2021г., заведено под №59, писмено предложение от ПП ДПС пред РИК в 31-изборен район Ямболски при спазване на т.13 от Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021г. на ЦИК и Методиката за определяне съставите на СИК на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 12 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16 август 2021 г. на ЦИК Районна избирателна комисия Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Елхово,  както следва:

СИК №

Населено място

Длъжност

Име, презиме, фамилия

310700001

Елхово

Председател

Радка Георгиева Ганева

310700001

Зам. председател

Недялка Ангелова Павлова

310700001

Секретар

Мариана Димитрова Тонева

310700001

Член

Пешо Динков Георгиев

310700001

Член

Лидия Красимирова Kръстева

310700001

Член

Руска Атанасова Кънева

310700001

Член

Добра Иванова Баракова

310700001

Член

Елена Колева Петкова

310700001

Член

Георги Стоянов Георгиев

310700002

Елхово

Председател

Миглена Димитрова Арабаджиева

310700002

Зам. председател

Дияна Динева Русева

310700002

Секретар

Недялка Георгиева Тодорова

310700002

Член

Марияна Петрова Ангелова

310700002

Член

Добринка Карамфилова Дженкова

310700002

Член

Мария Иванова Чернева

310700002

Член

Петранка Петкова Иванова

310700002

Член

Даниела Петкова Петкова

310700002

Член

Калинка Стоянова Косева

310700003

Елхово

Председател

Добринка Илиева Костова

310700003

Зам. председател

Гергана Димова Йовчева

310700003

Секретар

Георги Любенов Димитров

310700003

Член

Снежана Ангелова Желева

310700003

Член

Христина Кръстева Върбанова

310700003

Член

Ирина Желязкова Желязкова

310700003

Член

Яна Димитрова Недева

310700003

Член

Силвия Миткова Ангелова

310700003

Член

Никола Атанасов Пейчев

310700004

Елхово

Председател

Иван Калчев Димитров

310700004

Зам. председател

Йовка Веселинова Димитрова

310700004

Секретар

Янка Петрова Койчева

310700004

Член

Татяна Недялкова Неделчева

310700004

Член

Мариана Борисова Рашева

310700004

Член

Тодора Иванова Димитрова

310700004

Член

Гергана Христова Христова

310700004

Член

Геновева Танева Петкова

310700004

Член

Станка Колева Георгиева

310700005

Елхово

Председател

Даниела Иванова Минкова

310700005

Зам. председател

Гергана Иванова Торлозова

310700005

Секретар

Димо Ивелинов Илиев

310700005

Член

Динка Желязкова Арнаудова

310700005

Член

Валентина Миткова Никова  

310700005

Член

Жана Димитрова Георгиева

310700005

Член

Кольо Иванов Колев

310700005

Член

Димка Балева Биволарова

310700005

Член

Елка Николаева Алексова

310700006

Елхово

Председател

Таня Калчева Тодорова Никова

310700006

Зам. председател

Елена Петрова Мишева

310700006

Секретар

Жанета Иванова Караникова

310700006

Член

Антоанета Димитрова Мунева

310700006

Член

Елена Петрова Мишева

310700006

Член

Стелиана Иванова Димитрова

310700006

Член

Мария Иванова Георгиева

310700006

Член

Пенка Иванова Филева

310700006

Член

Димитър Желязков Трънчев

310700007

Елхово

Председател

Валентина Георгиева Зоткова

310700007

Зам. председател

Кремена Ченкова Димитрова

310700007

Секретар

Стоянка Георгиева Добрева

310700007

Член

Донка Павлова Молдуванова

310700007

Член

Димка Балева Биволарова

310700007

Член

Станка Георгиева Михнева

310700007

Член

Росен Тодоров Тодоров

310700007

Член

Антон Асенов Моллов

310700007

Член

Митка Димитрова Йонкова

310700008

Елхово

Председател

Тонка Йорданова Димитрова

310700008

Зам. председател

Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова

310700008

Секретар

Мариянка Желязкова Колева

310700008

Член

Елица Ангелова Бургасчиева

310700008

Член

Анелия Здравкова Стоянова

310700008

Член

Тодорка Георгиева Димитрова

310700008

Член

Виолета Петрова Карастоянова

310700008

Член

Елена Георгиева Дамянова

310700008

Член

Фаня Боянова Стоилова

310700009

Елхово

Председател

Христо Михов Делигрозев

310700009

Зам. председател

Елена Михайлова Чапкънова

310700009

Секретар

Райна Славова Шопова

310700009

Член

Елена Николаева Колева

310700009

Член

Светлана Иванова Илчева

310700009

Член

Петър Валентинов Тонев

310700009

Член

Керанка Атанасова Дамянова

310700009

Член

Светла Ангелова Тодорова

310700009

Член

Райчо Асенов Маринов

310700010

Елхово

Председател

Величка Димитрова Гаргова

310700010

Зам. председател

Златка Георгиева Караянева

310700010

Секретар

Калинка Желязкова Ангелова

310700010

Член

Силвия Миткова Ангелова

310700010

Член

Йовка Веселинова Димитрова

310700010

Член

Жана Маринова Николова

310700010

Член

Жана Вълева Юзбашиева

310700010

Член

Стела Тодорова Тодорова

310700010

Член

Димитринка Тонева Трифонова

310700011

Елхово

Председател

Стоянка Драганова Бургасчиева

310700011

Зам. председател

Йорданка Николова Димитрова

310700011

Секретар

Иван Панайотов Михнев

310700011

Член

Димка Янкова Ангелова

310700011

Член

Ваня Красимирова Георгиева

310700011

Член

Руска Димитрова Георгиева

310700011

Член

Станка Николова Терзиева

310700011

Член

Йордан Николаев Николов

310700011

Член

Красимира Христова Георгиева

310700012

с.Бояново, с.Стройно

Председател

Ангелина Пенева Борисова

310700012

Зам. председател

Елена Георгиева Кръстева

310700012

Секретар

Стоянка Димитрова Димитрова

310700012

Член

Радостин Стоянов Димитров

310700012

Член

Катя Колева Янева

310700012

Член

Иванка Иванова Кацарова

310700012

Член

Данчо Тодоров Хаджиев

310700012

Член

Христина Желязкова Тодорова

310700012

Член

Живко Кирчев Иванов

310700013

с.Борисово

Председател

Петър Ангелов Петров

310700013

Зам. председател

Величка Димитрова Иванова

310700013

Секретар

Станка Стоянова Гитова

310700013

Член

Маргарита Жекова Гочева

310700013

Член

Калинка Тодорова Бакалова

310700013

Член

Иван Илиев Михов

310700013

Член

Калинка Тодорова Бакалова

310700014

с.Жребино

Председател

Катя Атанасова Димитрова

310700014

Зам. председател

Андрей Димитров Желев

310700014

Секретар

Диана Георгиева Гаргова

310700014

Член

Марина Пейчева Михалева

310700014

Член

Христина Георгиева Ковачева

310700014

Член

Стоян Ганчев Ганчев

310700014

Член

Стефанка Атанасова Желева

310700015

с.Добрич

Председател

Николай Георгиев Вълков

310700015

Зам. председател

Стоянка Христова Христова

310700015

Секретар

Георги Динков Георгиев

310700015

Член

Надя Богданова Георгиева  

310700015

Член

Анета Атанасова Атанасова

310700015

Член

Любо Желязков Демирев

310700015

Член

Цветан Маринов Караиванов

310700016

с. Чернозем

Председател

Ангел  Иванов Трънков

310700016

Зам. председател

Надя Богданова Георгиева  

310700016

Секретар

Костадин Тодоров Дамянов

310700016

Член

Добринка Добрева Терзиева

310700016

Член

Димчо Георгиев Чапкънов

310700017

с.Маломирово, с.Славейково

Председател

Росица Русинова Илиева

310700017

Зам. председател

Кирил Стоянов Пенков

310700017

Секретар

Радка Колева Павлова

310700017

Член

Гинка Янчева Петрова

310700017

Член

Димка Тодорова Минева

310700017

Член

Руска Димитрова Петрова

310700017

Член

Михаил Стоянов Пашов

310700018

с.Раздел

Председател

Митра Атанасова Станчева

310700018

Зам. председател

Милена Стоянова Колева

310700018

Секретар

Милена Стоянова Колева

310700018

Член

Георги Георгиев Кавръков

310700018

Член

Елена Илиева  Димитрова

310700018

Член

Георги Иванов Бабаджанов

310700018

Член

Иво Стефанов Карастоянов

310700019

с.Голям Дервент

Председател

Грозю Милушев Георгиев

310700019

Зам. председател

Симеон Стойчев Борисов

310700019

Секретар

Димитър Иванов Колев

310700019

Член

Радка Колева Иванова

310700019

Член

Яна Христова Петрова

310700019

Член

Минка Георгиева Иванова

310700019

Член

Васил Христов Димов

310700020

с.Лалково

Председател

Димитър Иванов Какъров

310700020

Зам. председател

Мария Костадинова Кичукова

310700020

Секретар

Иван Костадинов Трънков

310700020

Член

Анджела Петрова Петрова

310700020

Член

Иван Костадинов Трънков

310700020

Член

Райна Иванова Костадинова

310700020

Член

Георги Колев Стойчев

310700021

с.Кирилово

Председател

Стоянка Атанасова Желева

310700021

Зам. председател

Дянко Динчев Андонов

310700021

Секретар

Стоян Атанасов Стоянов

310700021

Член

Таня Иванова Томева

310700021

Член

Кера Стефанова Драгоева

310700021

Член

Стефан Петров Кънев

310700021

Член

Таня Иванова Томева

310700022

с.Изгрев

Председател

Николай Георгиев Вълков

310700022

Зам. председател

Петра Иванова Михова

310700022

Секретар

Петя Петрова Иванова

310700022

Член

Весела Тодорова Кафеджиева

310700022

Член

Ганка Димитрова Коларова

310700022

Член

Пенка Вълчева Михова

310700022

Член

Юлия Атанасова Бочукова

310700023

с.Пчела

Председател

Тодорка Стефанова Иванова

310700023

Зам. председател

Тодорка Желева Иванова

310700023

Секретар

Мария Иванова Динева

310700023

Член

Мария Иванова Динева

310700023

Член

Елена Иванова Неделчева

310700023

Член

Атанаска Николаева Димитрова

310700023

Член

Диян Георгиев Георгиев

310700024

с.Малък Манастир

Председател

Димитър Иванов Костов

310700024

Зам. председател

Станка Великова Хаджиева

310700024

Секретар

Николинка Динкова Динева

310700024

Член

Неделина Иванова Биволарова

310700024

Член

Калинка Вълчанова Топалова

310700024

Член

Диана Данчева Хаджиева

310700024

Член

Ана Димитрова Моллова

310700025

с.Трънково

Председател

Милена Миткова Христова

310700025

Зам. председател

Мирослав Добрев Йовчев

310700025

Секретар

Влада Господинова Жангърова

310700025

Член

Иваничка Георгиева Маджурова

310700025

Член

Стелиана Станимирова Стамова

310700025

Член

Анка Янкова Калайджиева

310700025

Член

Яни Асенов Моллов

310700026

с.Гранитово

Председател

Христо Стоянов Бургасчиев

310700026

Зам. председател

Христо Христов Карски

310700026

Секретар

Милена Атанасова Куртева

310700026

Член

Дияна Андреева Стоянова

310700026

Член

Янка Атанасова Атанасова

310700026

Член

Танчо Иванов Хараламбов

310700026

Член

Диян Димитров Вълчев

310700027

с.Мелница, с.Малко Кирилово

Председател

Маргарита Денева Динчева

310700027

Зам. председател

Жана Димова Янакиева

310700027

Секретар

Ангел Димитров Раданов

310700027

Член

Жана Петрова Камбурова

310700027

Член

Донка Добрева Дженкова

310700027

Член

Донка Николова Ангелова

310700027

Член

Георги Дженков Георгиев

310700028

с.Лесово

Председател

Николинка Тодорова Нейчева

310700028

Зам. председател

Радка Петрова Христова

310700028

Секретар

Марийка Христова Топалова

310700028

Член

Илия Христов Камбуров

310700028

Член

Валентин Щерев Иванов

310700028

Член

Светлан Илиев Йорданов

310700028

Член

Васко Георгиев Чавдаров

310700029

с.Вълча Поляна

Председател

Стана Иванова Арабаджиева

310700029

Зам. председател

Катя Христова Георгиева

310700029

Секретар

Петър Иванов Тодоров

310700029

Член

Елена Михайлова Чапкънова

310700029

Член

Даниела Петкова Петкова

310700029

Член

Цветомир Георгиев Мартинов

310700029

Член

Георги Рангелов Рангелов

 

 1. Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

1

Рада Димитрова Гинчева

2

Иванка Димитрова Дюлгерова

3

Мария Георгиева Атанасова

4

Елена Василева Желева

5

Тодорка Костова Петрова

6

Марияна Иванова Карайванова

7

Цеца Вълчева Георгиева

8

Петя Колева Колева

9

Василка Костадинова Кирова

10

Петър Йонков Радичков

11

Дина Данева Шиварова

12

Мария Русева Драганова

13

Руска Апостолова Гиргинова

14

Недка Куманова Колева

15

Мария Василева Димитрова

16

Мария Георгиева Владева

17

Павли Тонев Павлов

18

Дянка Георгиева Славова

19

Теодор Галинов Чернев

20

Анджела Петрова Петрова

21

Иван Личев Христов

22

Димитринка Иванова Митева

23

Янка Стайкова Георгиева

24

Катя Петкова Димитрова

25

Цанка Тодорова Тодорова

26

Стойка Желязкова Михайлова

27

Виолета Петрова Панкова

28

Дянка Събева Касърова

29

Ангел Демиров Димитров

30

Христо Владев Куков

31

Пейо Веселинов Стоянов

32

Добри Димитров Желязков

33

Бончо Желязков Коларов

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Елхово.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.02.2021 в 17:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения