Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Ямбол, 28.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Ямбол на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№41/25.02.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Ямбол. Към предложението е приложен и списък на резервните членове, както и протокол  от 22.02.2021г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции;  писмено предложение на ПП "ГЕРБ"  за състав на СИК; писмено предложение на Коалиция "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на ПП „ДПС“ за състав на СИК; писмено предложение на партия „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО за състав на СИК; писмено предложение на КП  „Демократична България-Обединение" за състав на СИК; пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; заверени копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №8-НС/17.02.2021г. на РИК-Ямбол, и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс и Решение 2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11, вр. с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс и Решение 2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Ямбол, както следва

СИК №

Три имена

Длъжност

312600001

Светла Стоянова Димова

Председател

312600001

Венелина Христова Карска

Зам.-председател

312600001

Елеонора Петрова Иванова

Секретар

312600001

Дора Панайотова Абрашева

Член

312600001

Живко Любов Дочев

Член

312600001

Иван Стоянов Дражев

Член

312600001

Ташка Колева Янчева

Член

312600001

Мария Михайлова Тенева

Член

312600001

Пенка Павлова Паскова

Член

312600002

Мирослава Атанасова Алексиева

Председател

312600002

Ирина Иванова Иванова

Зам.-председател

312600002

Добринка Йорданова Димова

Секретар

312600002

Катя Георгиева Георгиева

Член

312600002

Татяна Георгиева Кънева

Член

312600002

Иванка Панайотова Милчева

Член

312600002

Петя Желева Христова

Член

312600002

Борислава Петкова Чорбаджийска

Член

312600002

Пламена Господинова Господинова

Член

312600003

Елена Вълкова Йорданова

Председател

312600003

Мария Димитрова Иванова

Зам.-председател

312600003

Галена Борисова Блажева Колева

Секретар

312600003

Люцкан Илев Люцканов

Член

312600003

Диана Иванова Колева

Член

312600003

Ценка Костова Димитрова

Член

312600003

Петър Атанасов Янчев

Член

312600004

Петко Христов Христов

Председател

312600004

Мария Димитрова Динева

Зам.-председател

312600004

Милен Димитров Димов

Секретар

312600004

Енчо Иванов Пасков

Член

312600004

Пепа Илиева Ангелова

Член

312600004

Кирил Георгиев Тонев

Член

312600004

Кристияна Атанасова Атанасова

Член

312600004

Атанас Валентинов Атанасов

Член

312600004

Иван Стоянов Данев

Член

312600005

Тони Георгиев Тонев

Председател

312600005

Йовка Димитрова Желязкова

Зам.-председател

312600005

Димитър Георгиев Димитров

Секретар

312600005

Кета Иванова Иванова

Член

312600005

Георги Николов Узунов

Член

312600005

Дора Кирилова Генчева

Член

312600005

НИКОЛАЙ ПАСКОВ ФИЛИПОВ

Член

312600005

Кръстьо Георгиев Буцев

Член

312600005

Пламен Пенев Чуховски

Член

312600006

Ангел Стоянов Трънков

Председател

312600006

Лиляна Георгиева Врачанска

Зам.-председател

312600006

Веселин Тодоров Семерджиев

Секретар

312600006

Недялка Борисова Въжарова

Член

312600006

Станка Минчева Елкова

Член

312600006

Галина Дончева Вълкова

Член

312600006

Видка Георгиева Кръстева

Член

312600006

Нина Стоянова  Стоянова

Член

312600006

Йордан Колев Йорданов

Член

312600007

Добромир Тодоров Араванов

Председател

312600007

Теодора Любомирова Спасова

Зам.-председател

312600007

Донка Вълева Драгнева

Секретар

312600007

Павлина Божидарова Въжарова

Член

312600007

Екатерина Иванова Железова

Член

312600007

Иванка Йорданова Господинова Недева

Член

312600007

Габриела Гришева Обретенова

Член

312600007

Тодорка Вълчева Хлебарова

Член

312600007

Диана Димитрова Димова

Член

312600008

Златина Иванова Михайлова

Председател

312600008

Екатерина Пантелеева Георгиева

Зам.-председател

312600008

Галя Янева Николова

Секретар

312600008

Здравка Стоянова Стамова

Член

312600008

Видка Димитрова Сотирова

Член

312600008

Янка Колева Иванова

Член

312600008

Елена Николаева Бянова

Член

312600008

Пламен Деянов Василев

Член

312600008

Надя Атанасова Игнатова

Член

312600009

Лъчезар Методиев Лазаров

Председател

312600009

Валентина Пеева Сарайдарова

Зам.-председател

312600009

Григор Димов Даскалов

Секретар

312600009

Бистра Джендова Семерджиева

Член

312600009

Валя Стоянова Рангелова

Член

312600009

 Митка Христова Петкова

Член

312600009

Елена Димитрова Чорбаджийска

Член

312600009

Веселина Николова Янулова

Член

312600009

Таня Ангелова Бончева

Член

312600010

Иванка Георгиева Дичева

Председател

312600010

Яни Асенов Моллов

Зам.-председател

312600010

Боряна Станева Стоянова

Секретар

312600010

Любен Димитров Иванов

Член

312600010

Йонко Иванов Койчев

Член

312600010

Стелияна Златинова Златева

Член

312600010

Даниела Димитрова Господинова

Член

312600010

Даниела Николова Стефанова

Член

312600010

Генка Симеонова Неделчева

Член

312600011

Анна Георгиева Василева

Председател

312600011

Донка Вълчева Иванова

Зам.-председател

312600011

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА

Секретар

312600011

Диана Тодорова Данева

Член

312600011

Николай Петков Дичев

Член

312600011

Борислав Димитров Тропчев

Член

312600011

Мария Иванова Димитрова

Член

312600011

Трейси Симеонова Симеонова

Член

312600011

Даниела Йорданова Паликова

Член

312600012

Мария Иванова Коларова Стоянова

Председател

312600012

Милена Ганева Стоянова

Зам.-председател

312600012

Златина Атанасова Стоилова

Секретар

312600012

Росица Димитрова Ганева

Член

312600012

Динка Иванова Христова

Член

312600012

Божанка Иванова Пашова

Член

312600012

Валя Славчева Василева

Член

312600012

Димитринка Колева Желева

Член

312600012

Надежда Сашева Алексиева

Член

312600013

Любослава Стоянова Вълчева - Араванова

Председател

312600013

Стоян Петков Казаков

Зам.-председател

312600013

Катя Йорданова Бояджиева

Секретар

312600013

Калинка Георгиева Грудева

Член

312600013

Искра Кирилова Илиева

Член

312600013

Петя Иванова Алексиева

Член

312600013

Желязко Янев Янакиев

Член

312600013

Екатерина Димитрова Славова

Член

312600013

Станимира Минчева Тодорова

Член

312600014

ИВАН АТАНАСОВ ЖЕЧЕВ

Председател

312600014

Христина Николаева Томова

Зам.-председател

312600014

Тодорка Петкова Муцова

Секретар

312600014

Стоян Йорданов Стоянов

Член

312600014

Мария Йорданова Георгиева

Член

312600014

Веселка Руменова Славова

Член

312600014

Йорданка Трифонова Йорданова

Член

312600014

Живко Великов Жеков

Член

312600014

Катя Георгиева Панайотова

Член

312600015

Галя Атанасова Ганчева

Председател

312600015

Диана Христова Нинова

Зам.-председател

312600015

Ваня Евгениева Атанасова

Секретар

312600015

Малин Борисов Хаджиев

Член

312600015

Тодорка Стоянова Русева

Член

312600015

Златка Нейкова Андреева

Член

312600015

Иванка Желева Колева

Член

312600015

Валентин Митков Симеонов

Член

312600015

Елиян Христов Кисьов

Член

312600016

Татяна Димитрова Йовчева

Председател

312600016

Ваня Миткова Шидерова

Зам.-председател

312600016

Нонка Иванова Николова

Секретар

312600016

Катя Любенова Канева - Тенева

Член

312600016

Нели Вълчева Динева

Член

312600016

Добра Русчева Шопова

Член

312600016

Виктория Христова Георгиева

Член

312600017

ДИЛЯНА КОСТОВА КОСТОВА

Председател

312600017

Стойко Христов Пехливанов

Зам.-председател

312600017

Станка Ангелова Атанасова

Секретар

312600017

Марийка Маринова Йорданова

Член

312600017

Таня Колева Герганова

Член

312600017

Милица Красимирова Георгиева

Член

312600017

Мария Иванова Панчева

Член

312600017

Христина Стефчова Христова

Член

312600017

Теодора Славова Атанасова

Член

312600018

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ХРИСТОВА

Председател

312600018

Пенка Георгиева Бинева

Зам.-председател

312600018

Мария Павлова Минчева

Секретар

312600018

Нели Петкова Гешева

Член

312600018

Тенчо Русев Михалев

Член

312600018

Диана Атанасова Чакалова

Член

312600018

Надежда Великова Великова

Член

312600018

Величка Василева Браткова

Член

312600018

Соня Вълчева Комарева

Член

312600019

Росен Димитров Шивачев

Председател

312600019

Гергана Георгиева Милкова

Зам.-председател

312600019

Виолетка Георгиева Георгиева

Секретар

312600019

Йорданка Стефанова Тодорова

Член

312600019

Иринка Гроздева Богданова

Член

312600019

Роска Иванова Савова

Член

312600019

Маринка Георгиева Ялъмова

Член

312600019

МАРИЯ АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА-ДИМОВА

Член

312600019

Патрисия Красимирова Иванова

Член

312600020

Зарка Милева Петкова

Председател

312600020

Красимир Панайотов Костадинов

Зам.-председател

312600020

ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ

Секретар

312600020

Гергана Методиева Кръстева

Член

312600020

Венцеслав Емилов Венелинов

Член

312600020

Петър Любомиров Дивизиев

Член

312600020

Надя Стоянова Русева

Член

312600020

Миглена Николаева Милкова

Член

312600020

Ирина Стойчева Иванова

Член

312600021

ДОРА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

Председател

312600021

Аня Георгиева Динева

Зам.-председател

312600021

Теодор Георгиев Русев

Секретар

312600021

Диана Николова Чолакова-Майсторова

Член

312600021

Стоянка Иванова Стратиева

Член

312600021

Генади Георгиев Щилиянов

Член

312600021

Цветан Стоянов Василев

Член

312600021

Златка Павлова Илчева

Член

312600021

Илко Ангелов Мирчев

Член

312600022

Ваня Тодорова Керемидчиева

Председател

312600022

ПЕНКА РОСЕНОВА ФИЛИПОВА

Зам.-председател

312600022

Таня Георгиева Вълчева

Секретар

312600022

Иван Георгиев Танчев

Член

312600022

Михаил Иванов Михайлов

Член

312600022

Кольо Иванов Колев

Член

312600022

Стефка Нейчева Андонова

Член

312600022

Стоян Ганчев Иванов

Член

312600022

Светослава Николаева Митева

Член

312600023

Живка Филипова Колева

Председател

312600023

Петя Михайлова Динева

Зам.-председател

312600023

СВЕТЛА НИКОЛОВА ХЛЕБАРОВА

Секретар

312600023

Динка Тодорова Стефанова

Член

312600023

Кръстина Атанасова Димитрова

Член

312600023

Донка Динева Неделчева

Член

312600023

Красимира Николаева Николова

Член

312600023

Цветан Александров Балчев

Член

312600023

Аделина Николаева Бинева

Член

312600024

Христо Стойчев Хаджиев

Председател

312600024

ДИМИТРИНКА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА

Зам.-председател

312600024

Ваня Янчева Георгиева

Секретар

312600024

Ради Димов Стефанов

Член

312600024

Марияна Николаева Елкова

Член

312600024

Иванка Тошева Владимирова

Член

312600024

Георги Славов Иванов

Член

312600024

Александра Александрова Илиева

Член

312600024

Кера Петрова Гугушева

Член

312600025

Георги Боянов Георгиев

Председател

312600025

Боян Костов Сарайдаров

Зам.-председател

312600025

Петя Добрева Дончева

Секретар

312600025

Здравка Дойчева Тодорова

Член

312600025

Динка Ангелова Иванова

Член

312600025

Славка Желязкова Дичева

Член

312600025

Динка Димитрова Димитрова

Член

312600025

Калоян Живков Желязков

Член

312600025

Диана Иванова Герджикова

Член

312600026

Нанка Георгиева Стоилова

Председател

312600026

Димитър Василев Димитров

Зам.-председател

312600026

Мария  Димитрова Попова

Секретар

312600026

Златанка Тодорова Стоянова

Член

312600026

Галина Йорданова Русева

Член

312600026

Наташа Димитрова Йорданова

Член

312600026

Пенка Иванова Тодорова

Член

312600026

Моньо Христов Христов

Член

312600026

Ванеса Радославова Желязкова

Член

312600027

Събина Иванова Йорданова

Председател

312600027

Жасмина Рафаел Стефанова

Зам.-председател

312600027

Георги Стоянов Георгиев

Секретар

312600027

Жени Иванова Танчева

Член

312600027

Тодор Георгиев Шопов

Член

312600027

Надежда Донкова Пенева

Член

312600027

Еленка Христова Георгиева

Член

312600027

Веселина Петрова Господинова

Член

312600027

Катя Стойчева Александрова

Член

312600028

Росица Георгиева Елкова

Председател

312600028

Диляна Николаева Киримова

Зам.-председател

312600028

Златислава Янкова Кирилова

Секретар

312600028

Теодора Христинова Стаматова

Член

312600028

Живка Петрова Атанасова

Член

312600028

Светла Янкова Хаджиколева

Член

312600028

Мара Атанасова Иванова

Член

312600028

Тодор Ганчев Тодоров

Член

312600028

Румяна Колева Димитрова

Член

312600029

Анджелина Борислав Пехливанова

Председател

312600029

Дарена Стоянова Стаматова

Зам.-председател

312600029

Недка Димитрова Кирова

Секретар

312600029

Величка Янева Балчева

Член

312600029

Недка Жечева Иванова

Член

312600029

Бистра Станимирова Кескинова

Член

312600029

ГЕОРГИ ЦАНКОВ АЛЕКСАНДРОВ

Член

312600029

Александър Николов Александров

Член

312600029

Кънчо Иванов Давалашев

Член

312600030

Светла Димитрова Георгиева

Председател

312600030

Пламена Добромирова Тенева

Зам.-председател

312600030

Ивелина Жекова Стоянова

Секретар

312600030

Слав  Иванов Кавалов

Член

312600030

Елена Желязкова Димитрова

Член

312600030

Веселина Димитрова Илиева

Член

312600030

Ваньо Симеонов Янев

Член

312600031

Милена Георгиева Янъкова

Председател

312600031

Михаела Красимирова Олимпиева

Зам.-председател

312600031

Стоянка Тодорова Терзиева

Секретар

312600031

Велислава Петкова Донева

Член

312600031

Маргарита Милкова Милкова  Атанасова

Член

312600031

Еньо Стоянов Хамуров

Член

312600031

Мариан Елиянов Кисьов

Член

312600032

Митко Кирилов Краев

Председател

312600032

Галя Недкова Колева

Зам.-председател

312600032

Мартин Миленов Тодоров

Секретар

312600032

Ради Димитров Апостолов

Член

312600032

Мими Иванова Фанева

Член

312600032

Антонина Сашева Джелебова

Член

312600032

Красимира Иванова Сербезова

Член

312600032

Иван Димитров Колев

Член

312600032

Диньо Георгиев Динев

Член

312600033

Иван Стоянов Тенев

Председател

312600033

Цанка Параскевова Русева

Зам.-председател

312600033

Цветана Христова Димова

Секретар

312600033

Кирил Колев Кирилов

Член

312600033

Янка Митева Джендова

Член

312600033

ГАЛИНА ИЧКОВА ДИМИТРОВА

Член

312600033

Катя Иванова Георгиева

Член

312600034

Йонко Атанасов Йовчев

Председател

312600034

Кристияна Росенова Кръстева

Зам.-председател

312600034

Ренета Неделчева Кавръкова

Секретар

312600034

Таня Манолова Георгиева

Член

312600034

Мариана Атанасова Джиновска

Член

312600034

Георги Филипов Танев

Член

312600034

Нели Атанасова Панайотова

Член

312600034

ИВАНКА МАНЕВА ГРУДЕВА

Член

312600034

Стефан Киров Балъкчиев

Член

312600035

Светлана Владимировна Танева

Председател

312600035

Златица Георгиева Манева

Зам.-председател

312600035

Катя Петрова Борисова

Секретар

312600035

Галина Николова Йовчева

Член

312600035

Бонка Петрова Иванова

Член

312600035

Нели Николова Николова

Член

312600035

Биляна Цветанова Здравкова

Член

312600035

Красимир Драгоев Иванов

Член

312600035

Татяна Панайотова Петрова

Член

312600036

Светла Симеонова Овчарова

Председател

312600036

Янка Колева Гогуланова

Зам.-председател

312600036

Христина Георгиева Манова

Секретар

312600036

Диляна Иванова Панайотова

Член

312600036

Николай Георгиев Колев

Член

312600036

Анелия Наскова Начева

Член

312600036

Катя Панайотова Матева

Член

312600036

Петър Петков Тенев

Член

312600036

Елина Ангелова Ангелова

Член

312600037

Димитринка Драганова Сивкова

Председател

312600037

Георги Христов Вълчанов

Зам.-председател

312600037

Маргарита Петкова Панайотова

Секретар

312600037

Митка Петрова Тодорова

Член

312600037

Николай Йонков Йовчев

Член

312600037

Георги Георгиев Карастоянов

Член

312600037

Йорданка Атанасова Димитрова

Член

312600037

Дебора Мимова Обретенова

Член

312600037

Ивайло Симеонов Симеонов

Член

312600038

Радостина Драгиева Желева

Председател

312600038

Иванка Маринова Николова-Петкова

Зам.-председател

312600038

Виолета Видева Паскова

Секретар

312600038

Таня Вълева Данева

Член

312600038

Кремена Стефанова Панайотова

Член

312600038

Димитър Атанасов Георгиев

Член

312600038

Руси Станчев Демирев

Член

312600038

Мария Димитрова Драгнева

Член

312600038

Евгения Рускова Димова

Член

312600039

Георги Йончев Йончев

Председател

312600039

Екатерина Андреева Богдева

Зам.-председател

312600039

Николина Пенкова Недялкова

Секретар

312600039

Мима Желязкова Георгиева

Член

312600039

Христо Петков Раев

Член

312600039

Златанка Христова Дякова

Член

312600039

Дина Тодорова Динева

Член

312600039

Петър Славов Петров

Член

312600039

Мария Христова Димова

Член

312600040

Женя Стефкова Иванова

Председател

312600040

Станимира Тодорова Гологанова

Зам.-председател

312600040

Веселина Стефанова Славова

Секретар

312600040

Ваня Цонева Йорданова

Член

312600040

Соня Господинова Стефанова

Член

312600040

Румяна Георгиева Иванова

Член

312600040

Иван Димитров Ангелов

Член

312600040

Иван Еленов Георгиев

Член

312600040

Милена Димитрова Христова

Член

312600041

Иван Димитров Митев

Председател

312600041

Галя Иванова Иванова

Зам.-председател

312600041

Петър Димов Иванов

Секретар

312600041

Анна Юлиянова Танчева

Член

312600041

Ралица Стоянова Стоянова

Член

312600041

Тонка Димитрова Христова

Член

312600041

Мария Димитрова Тодорова

Член

312600041

ГАЛЯ ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

Член

312600041

Щилиян Станев Дочев

Член

312600042

Дошка Иванова Ченкова

Председател

312600042

Росица Христова Събева

Зам.-председател

312600042

Нели Димитрова Грудева

Секретар

312600042

Тонка Димитрова Ангелкова

Член

312600042

Радостина Стефанова Славчева

Член

312600042

Тодор Радков Пачев

Член

312600042

Катя Славова Арабаджиева

Член

312600042

БОЖИДАРА ИВАНОВА МИХОВА

Член

312600042

Янка Стефанова Борисова

Член

312600043

Дамян Николов Йондов

Председател

312600043

Васил Колев Василев

Зам.-председател

312600043

Руска Марчева Гогова

Секретар

312600043

Дияна Йорданова Атанасова

Член

312600043

Милка Вълчева Христова-Козарева

Член

312600043

Стойчо Вълчев Христов

Член

312600043

Атанаска Иванова Митрева

Член

312600043

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Член

312600043

Костадинка Борисова Иванова

Член

312600044

Динка Иванова Николова

Председател

312600044

Събина Стойнова Иванова

Зам.-председател

312600044

Виолета Пенчева Димова

Секретар

312600044

Камелия Ивелинова Николова

Член

312600044

Виолета Паскова Господинова

Член

312600044

Красимир Ганчев Ганев

Член

312600044

Станка Николова Стоянова

Член

312600044

Елена Панайотова Христова

Член

312600044

Диан Андреев Цонков

Член

312600045

Стефан Илиянов Черкезов

Председател

312600045

Андрей Пейчев Андреев

Зам.-председател

312600045

Пенка Танева Колева

Секретар

312600045

Руска Желязкова Иванова

Член

312600045

Галина Атанасова Дипаярова

Член

312600045

Атанаска Илиева Атанасова-Иванова

Член

312600045

Димитър Желев Георгиев

Член

312600045

Исус Генчев Атанасов

Член

312600045

Кина Димитрова Георгиева

Член

312600046

Събина Иванова Коева

Председател

312600046

Стоян Недков Митев

Зам.-председател

312600046

Койчо Тихомиров Дреков

Секретар

312600046

Тончо Тодоров Иванов

Член

312600046

Стоян Митев Жеков

Член

312600046

Георги Господинов Господинов

Член

312600046

Галя Недялкова Андонова

Член

312600046

Господинка Генчева Христова

Член

312600046

Жана Демирева Манолова

Член

312600047

Пламен Георгиев Димитров

Председател

312600047

Тодор Иванов Иванов

Зам.-председател

312600047

Тотка Иванова Стоянова

Секретар

312600047

Мариана Димова Костова

Член

312600047

Костадинка Стоянова Панкова

Член

312600047

Дженка Георгиева Димитрова

Член

312600047

Гарабед Торо Гарабедян

Член

312600047

Ваня Тенева Иванова

Член

312600047

Веселин Петров Тодоров

Член

312600048

Венета Владинова Вълкова

Председател

312600048

Нели Георгиева Тодорова

Зам.-председател

312600048

Моника Христова Колева

Секретар

312600048

Стайка Коева Димитрова

Член

312600048

Ваня Влаева Танчева

Член

312600048

Вътко Тонев Делчев

Член

312600048

Желязка Димитрова Христова

Член

312600048

Донка Златева Кънева

Член

312600048

Петя Атанасова Атанасова

Член

312600049

Марийка Стоева Попова

Председател

312600049

Дафинка Панайотова Генчева

Зам.-председател

312600049

Ваня Василева Йорданова

Секретар

312600049

Иван Стоянов Стоянов

Член

312600049

Недялка Тодорова Димитрова

Член

312600049

Росица Вълкова Христова

Член

312600049

Радостина Жечкова Василева

Член

312600049

ЯНКА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВА

Член

312600049

Валентин Иванов Светличков

Член

312600050

Марияна Желязкова Христова

Председател

312600050

Таня Димитрова Кожухарова

Зам.-председател

312600050

Андон Георгиев Андонов

Секретар

312600050

Николета Димитрова Аргирова

Член

312600050

Труфка Стоянова Данева

Член

312600050

Йордан Панев Йорданов

Член

312600050

Кръстина Генчева Казакова

Член

312600050

ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ

Член

312600050

Ася Павлинова Павлова

Член

312600051

Николай Георгиев Георгиев

Председател

312600051

Генка Ангелова Христова

Зам.-председател

312600051

Лиляна Щилиянова Димитрова

Секретар

312600051

Мария Тодорова Йорданова

Член

312600051

Дарина Христова Карчева

Член

312600051

Радостин Господинов Райчев

Член

312600051

Красимир Василев Пешев

Член

312600051

ИВАН ДИНКОВ ИВАНОВ

Член

312600051

Йорданка Танева Дженкова

Член

312600052

Цветана Красимирова Митраджиева

Председател

312600052

Симона Петрова Иванова

Зам.-председател

312600052

Султана Кирова Димитрова

Секретар

312600052

Таньо Марков Танев

Член

312600052

Сийка Колева Николова

Член

312600052

Доника Петрова Петрова

Член

312600052

Анжелина Стефанова Енчева

Член

312600052

МИГЛЕНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

Член

312600052

Гергана Генчева Милкова

Член

312600053

Доника Методиева Стоименова

Председател

312600053

Иванка Стефанова Михалева

Зам.-председател

312600053

Мариела Вачкова Вачкова

Секретар

312600053

Снежана Янкова Янкова

Член

312600053

Елка Апостолова Никифорова

Член

312600053

Милен Станков Костов

Член

312600053

Галина Андонова Желева

Член

312600053

Айсел Фикретова Джаферова

Член

312600053

Милен Динков Манолов

Член

312600054

Радостина Георгиева Хорева

Председател

312600054

Венко Едрев Велков

Зам.-председател

312600054

Яна Иванова Козикова

Секретар

312600054

Сениха Алишева Тодорова

Член

312600054

Минка Минчева Матева

Член

312600054

Юлия Стефанова Пешева

Член

312600054

Недялка Йорданова Кръстева

Член

312600054

Иван Димитров Христов

Член

312600054

Коста Добрев Стоев

Член

312600055

Филис Тефик Сали-Пенчева

Председател

312600055

Борис Атанасов Борисов

Зам.-председател

312600055

Венета Иванова Илчева

Секретар

312600055

Анета Тодорова Иванова

Член

312600055

Станко Митев Костов

Член

312600055

Маргарита Димитрова Илиева

Член

312600055

Жана Петкова Христова

Член

312600055

Анета Георгиева Янузова

Член

312600055

Зоичка Николова Кънчева

Член

312600056

Пенка Иванова Иванова

Председател

312600056

Ирина Генова Костова

Зам.-председател

312600056

Радка Петкова Гичева

Секретар

312600056

Надежда Светославова Димитрова

Член

312600056

Жана Димитрова Божилова

Член

312600056

Таня Динева Бакърова

Член

312600056

Боян Николаев Николов

Член

312600056

Господин Митев Динев

Член

312600056

Светла Кънчева Павлова

Член

312600057

Мирослава Стоянова Тодорова

Председател

312600057

Катя Любенова Донева

Зам.-председател

312600057

Татяна Гроздева Бобчева

Секретар

312600057

Георги Иванов Георгиев

Член

312600057

Мария Иванова Жекова

Член

312600057

Гергана Атанасова Иванова

Член

312600057

Иванка Пенева Желязкова

Член

312600057

Кина Станкова Динева

Член

312600057

Тодорка Минкова Желязкова

Член

312600058

Станка Димитрова Вангелова

Председател

312600058

Милена Димитрова Господинова

Зам.-председател

312600058

Диляна Георгиева Георгиева

Секретар

312600058

Ваня Ангелова Георгиева

Член

312600058

Станимир Иванов Иванов

Член

312600058

Йордан Боев Боев

Член

312600058

Росица Цонева Димитрова

Член

312600058

Донка Петрова Андонова

Член

312600058

Димитър Николов Аврамов

Член

312600059

Кремена Иванова Коларова

Председател

312600059

Ивелина Янчева Панайотова

Зам.-председател

312600059

Анушка Димитрова Аврамова

Секретар

312600059

Марийка Димитрова Костова

Член

312600059

Станка Атанасова Панайотова

Член

312600059

Здравка Янкова Бончева

Член

312600059

Мария Иванова Димитрова

Член

312600059

Спас Георгиев Пенчев

Член

312600059

Диан Танев Динев

Член

312600060

Мима Николова Милева

Председател

312600060

Пенка Костадинова Тодорова

Зам.-председател

312600060

Теодора Стайкова Йорданова

Секретар

312600060

Марияна Иванова Колева

Член

312600060

Георги Панайотов Костов

Член

312600060

Иванка Желязкова Станева

Член

312600060

Геркиня Ставрева Стоева

Член

312600060

Таня Крумова Господинова

Член

312600060

Йордан Димитров Събев

Член

312600061

Златка Недялкова Игнатова

Председател

312600061

ПОЛЯ ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

Зам.-председател

312600061

Атанас Стойчев Демирев

Секретар

312600061

Мария Денева Иванова - Тодорова

Член

312600061

Донка Кръстева Димитрова

Член

312600061

Петя Вълчева Бринкова - Моллова

Член

312600061

Петранка Желязкова Бончева

Член

312600061

Стоян Динков Койнов

Член

312600061

Цветелин Кръстев Стефанов

Член

312600062

Юлия Георгиева Дюлгерова

Председател

312600062

Митка Георгиева Ончева

Зам.-председател

312600062

Коста Иванов Костов

Секретар

312600062

Бонка Кирова Динева

Член

312600062

Таня Георгиева Калчева

Член

312600062

Ганка Николова Чернева

Член

312600062

Иванка Желязкова Михайлова

Член

312600062

Донка Стойкова Момчилова

Член

312600062

Ваня Димитрова Ванкова - Георгиева

Член

312600063

Христомир Василев Арнаудов

Председател

312600063

Ганка Георгиева Панева

Зам.-председател

312600063

Йордан Георгиев Йорданов

Секретар

312600063

Янка Петрова Митева

Член

312600063

Кръстинка Колева Иванова

Член

312600063

Николай Василев Николов

Член

312600063

Ангел Николаев Николов

Член

312600063

Ивайло Бориславов Белчев

Член

312600063

Галина Панайотова Иванова

Член

312600064

Петър  Генчев Петров

Председател

312600064

Славяна Славчева Христова

Зам.-председател

312600064

Ваня Наскова Донева

Секретар

312600064

Живко Георгиев Желязков

Член

312600064

Светла Георгиева Иванова

Член

312600064

Марина Стефчова Дончева

Член

312600064

Любка Александрова Стоянова

Член

312600065

Златина Димитрова Атанасова

Председател

312600065

Симеон Николов Кузманов

Зам.-председател

312600065

ЩИЛИАНА ИЛИЕВА КОЛЕВА

Секретар

312600065

Йозефина Тодорова Костова

Член

312600065

Стоянка Димитрова Стайкова

Член

312600065

Катя Стоянова Колева

Член

312600065

Божидар Димитров Андреев

Член

312600066

Дияна Георгиева Бончева

Председател

312600066

Атанаска Димитрова Димитрова

Зам.-председател

312600066

Илия Георгиев Илиев

Секретар

312600066

Светла Недева Карапачова

Член

312600066

Мария Станчева Кръстева

Член

312600066

Нина Михаилова Златева

Член

312600066

Ганка Петрова Господинова

Член

312600066

Мери Костова Стоилова

Член

312600066

Николай Найденов Доков

Член

312600067

Янка  Тодорова Трендафилова

Председател

312600067

Павел Георгиев Сотиров

Зам.-председател

312600067

Златина Василева Георгиева

Секретар

312600067

Иван Михайлов Ненов

Член

312600067

Теодора Димитрова Димитрова Георгиева

Член

312600067

Станка Христова Дойчева

Член

312600067

Ангелина Йорданова Тодорова

Член

312600067

Нели Нейчева Колева

Член

312600067

Димитър Атанасов Гологанов

Член

312600068

Мариана Георгиева Андреева

Председател

312600068

Даниела Василева Петрова

Зам.-председател

312600068

Михаил Николаев Михайлов

Секретар

312600068

Марийка Господинова Павлова

Член

312600068

Господин Георгиев Господинов

Член

312600068

Златина Денчева Емелянова

Член

312600068

Янка Донева Георгиева

Член

312600068

Нели Нейчева Колева

Член

312600068

Йордан Радостинов Димов

Член

312600069

Митко Бинев Динев

Председател

312600069

Елина Господинова Делигрозева

Зам.-председател

312600069

Донка Димитрова Господинова

Секретар

312600069

Валентина Костадинова Челебиева

Член

312600069

Катя Петкова Михайлова

Член

312600069

Илю Люцканов Илев

Член

312600069

Илиян Петров Киров

Член

312600070

Нели Иванова Димитрова

Председател

312600070

Стилияна Бонева Манолова

Зам.-председател

312600070

Пенка Дженкова Манева

Секретар

312600070

Мария Тодорова Колева

Член

312600070

Йорданка Василева Танева

Член

312600070

Динка Георгиева Недялкова

Член

312600070

Желязко Митков Минчев

Член

312600070

Светлана  Драгомирова Куртева

Член

312600070

Мина Господинова Топалова

Член

312600071

Ася Ангелова Гогуланова

Председател

312600071

Анелия Христова Господинова

Зам.-председател

312600071

Галина Данчева Димитрова

Секретар

312600071

Димо Стоянов Димов

Член

312600071

Красимир Георгиев Ангелов

Член

312600071

Цветана Николова Борисова

Член

312600071

Койна Димитрова Лекова

Член

312600071

Ана Добрева Димова

Член

312600071

Митошка Иванова Стоянова

Член

312600072

Моника Николаева Шереметова

Председател

312600072

Таня Атанасова Пенева

Зам.-председател

312600072

Пенка Иванова Михайлова-Трифонова

Секретар

312600072

Пенка Йорданова Динева

Член

312600072

Христина Лазарова Панчева

Член

312600072

Иванка Христова Димитрова

Член

312600072

Валентина Иванова Момчева

Член

312600072

Христина Петрова Христова

Член

312600072

Георги Иванов Георгиев

Член

312600073

Пенка Георгиева Коева

Председател

312600073

Димитринка Иванова Димитрова

Зам.-председател

312600073

Елена Атанасова Попова

Секретар

312600073

Снежана Калева Иванова

Член

312600073

Цветелина Христова Йотова

Член

312600073

Веселина Кирилова Петрова

Член

312600073

Василка Димитрова Симова

Член

312600073

ХРИСТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

Член

312600073

Димитринка Георгиева Ванева

Член

312600074

Елена Иванова Петрова -  Симеонова

Председател

312600074

Жана Чанева Господинова

Зам.-председател

312600074

Радослав Маринов Гаврилов

Секретар

312600074

Милка Янкова Димитрова

Член

312600074

Мирела Росенова Димова-Желязкова

Член

312600074

Росица Събкова Георгиева

Член

312600074

Мирослава Василева Василева - Митева

Член

312600074

ИЛИЯН ХРИСТИНОВ КОЛЕВ

Член

312600074

Веселинка Василева Колева

Член

312600075

Владимир Красимиров Кралчев

Председател

312600075

Илиана Иванова Иванова

Зам.-председател

312600075

Величка Тошева Желязкова

Секретар

312600075

Митра Манолова Пеева

Член

312600075

Иванка Йовчева Вълкинова

Член

312600075

Кирил Панков Панев

Член

312600075

Гергана  Георгиева Милкова

Член

312600076

Снежана Янакиева Георгиева

Председател

312600076

Палмира Павлинова Шидерова

Зам.-председател

312600076

Станимира Петрова Янева

Секретар

312600076

Иванка Дончева Герганова

Член

312600076

Росица Радева Желязкова

Член

312600076

Денка Йорданова Иванова

Член

312600076

Димчо Петков Добрев

Член

312600076

Димитър Иванов Комитов

Член

312600076

Милена Христова Иванова

Член

312600077

Жана Желева Видева

Председател

312600077

Надежда Петрова Димитрова

Зам.-председател

312600077

Ванина Веселинова Василева

Секретар

312600077

Станка Стоянова Стоянова

Член

312600077

Красимира Иванова Кръстева

Член

312600077

Елена Паскалева Иванова

Член

312600077

Пенка Колева Казакова

Член

312600077

Петя Николова Георгиева

Член

312600077

Нели Вълканова Иванова

Член

312600078

Мария Петрова Жекова

Председател

312600078

Валентина Вълчева Белчева

Зам.-председател

312600078

Мариета Ангелова Вълкова

Секретар

312600078

Донка Илчева Николова

Член

312600078

Ирина Иванова Митева

Член

312600078

Димитър Величков Гаджонов

Член

312600078

Гергана Стефанова Чирпанлиева Шопова

Член

312600078

СТОЯН ЖЕЧЕВ ТЕНЕВ

Член

312600078

Светла Вичева Кралчева

Член

312600079

Галина Танева Александрова

Председател

312600079

Ирина Христова Динева

Зам.-председател

312600079

Марияна Найденова Давидова

Секретар

312600079

Надежда Верчева Сидерова

Член

312600079

Ангелина Йорданова Тодорова

Член

312600079

Стефан Антонов Бурилков

Член

312600079

Недялка Дянчева Маринова

Член

312600079

МИЛКО СЛАВЕЙКОВ  ТАСКОВ

Член

312600079

Николай Боянов Колев

Член

312600080

Галина Атанасова Жекова

Председател

312600080

Светозар Христов Тонев

Зам.-председател

312600080

Ваньо Христов Паскалев

Секретар

312600080

Георги Димитров Сталев

Член

312600080

Юлиан Александров Александров

Член

312600080

Стоянка Иванова Стефанова

Член

312600080

Ваня Атанасова Пенева

Член

312600080

Янка Русева Райкова

Член

312600080

Тодорка Иванова Иванова

Член

312600081

Елена Димова Стефанова

Председател

312600081

Георги Любомиров Леков

Зам.-председател

312600081

Елица Диянова Моллова

Секретар

312600081

Христинка Димитрова Кръстева

Член

312600081

Жана Иванова Манчева

Член

312600081

Миглена Трифонова Иванова

Член

312600081

Иван Гочев Иванов

Член

312600081

Мима Димитрова Обретенова

Член

312600081

Пенка Иванова Тодорова

Член

312600082

МИГЛЕНА АНДОНОВА КАЗАКОВА

Председател

312600082

Мариана Димитрова Банева

Зам.-председател

312600082

Таня Тенева Русева

Секретар

312600082

Бинка Добрева Петкова

Член

312600082

Мариана Митева Костадинова

Член

312600082

Йорданка Господинова Пумпалова

Член

312600082

Ангелина Костова Шиварова

Член

312600082

Йорданка Неделчева Динева

Член

312600082

Митко Пенев Желязков

Член

312600083

Гергана Тодорова Вълкова

Председател

312600083

Тотко Кирилов Бакърджиев

Зам.-председател

312600083

Мартин  Димитров Иванов

Секретар

312600083

Стойка Митева Дукова

Член

312600083

Станислава Новица Станоевич

Член

312600083

Габриела Драганова Драганова

Член

312600083

Пламен Ангелов Аладжов

Член

312600083

Филип Димов Димов

Член

312600083

Стефанка Желева Велева

Член

312600084

Пламен Иванов Блажев

Председател

312600084

Диана Иванова Колева

Зам.-председател

312600084

Донка Иванова Станоевич

Секретар

312600084

Женя Вълчева Дералиева

Член

312600084

Росица Тошева Лалева

Член

312600084

Даниела Веселинова Димитрова

Член

312600084

Мариана Георгиева Димитрова

Член

312600084

Георги Любомиров Робев

Член

312600084

Янка Господинова Тодорова

Член

312600085

Недка Димова Хаджиева

Председател

312600085

Деян Колев Николов

Зам.-председател

312600085

Красимира Петрова Юрукова- Стоянова

Секретар

312600085

Иванка Йорданова Костова

Член

312600085

Христо Стойков Пехливанов

Член

312600085

Елена Атанасова Иванова

Член

312600085

Димитринка Иванова Сотирова

Член

312600085

ВЕСКА МИТКОВА ИВАНОВА

Член

312600085

Митко Иванов Михайлов

Член

312600086

Живка Георгиева Жекова

Председател

312600086

Гавраил Борисов Гавраилов

Зам.-председател

312600086

Христина Недева Каменова

Секретар

312600086

Иванка Стоянова Нейкова

Член

312600086

Тянка Русева Чакалова

Член

312600086

Ивелина Димитрова Панайотова

Член

312600086

Маргарита Димитрова Тодорова

Член

312600086

НОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Член

312600086

Веселин Михайлов Русев

Член

312600087

Гюлнар Мехмедова Кърпачева

Председател

312600087

Станка Стоянова Минчева

Зам.-председател

312600087

Радка Иванова Георгиева

Секретар

312600087

Спаска Георгиева Петкова

Член

312600087

Маринка Димова Славова

Член

312600087

Радка Георгиева Колева

Член

312600087

МАНУЕЛА ДЖЕНКОВА ГРУДЕВА

Член

312600087

Даниел Господинов Димитров

Член

312600087

Ивайло Стойков Нейков

Член

312600088

Жана Георгиева Стоянова

Председател

312600088

Михаела Иванова Михайлова

Зам.-председател

312600088

Марийка Иванова Ангелова

Секретар

312600088

Дарина Георгиева Марчева

Член

312600088

Жечка Георгиева Мансарлийска

Член

312600088

Николай Минчев Минчев

Член

312600088

Янчо Златев Янчев

Член

312600088

Златка Павлова Илчева

Член

312600088

Иванина Атанасова Иванова

Член

312600089

Стефка Георгиева Бакалова

Председател

312600089

Петя Иванова Панайотова

Зам.-председател

312600089

Иван Галинов Атанасов

Секретар

312600089

Желязка Иванова Иванова

Член

312600089

Димитър Георгиев Иванов

Член

312600089

Недялка Димитрова Црънкова

Член

312600089

Петя Кънчева Кънева

Член

312600089

Маргарита Тошкова Танева

Член

312600089

Анастасия Кръстева Тодорова

Член

312600090

Таньо Иванов Танев

Председател

312600090

Стела Колева Чифчиева

Зам.-председател

312600090

Милка Георгиева Пейчева

Секретар

312600090

Веселин Костадинов Иванов

Член

312600090

Мартин Михайлов Иванов

Член

312600090

Йорданка Алексиева Петрова

Член

312600090

Пенка Христова Колева

Член

312600090

Димана Красимирова Кабова

Член

312600090

Татяна Иванова Филипова

Член

312600091

Галина Георгиева Желязкова

Председател

312600091

Васил Красимиров Кабов

Зам.-председател

312600091

Красимира Симеонова Пеева

Секретар

312600091

Стела Желязкова Монева

Член

312600091

Илияна Тодорова Колева

Член

312600091

Господинка Димитрова Желязкова

Член

312600091

ЯНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА

Член

312600091

Филип Петров Филипов

Член

312600091

Кристиян Стоянов Стоянов

Член

312600092

Ангел Николов Ангелов

Председател

312600092

Иванка Христова Атанасова

Зам.-председател

312600092

Донка Стоянова Анастасова

Секретар

312600092

Диан Иванов Вълчев

Член

312600092

Божанка Николаева Янева

Член

312600092

Галина Тодорова Петрова

Член

312600092

Христо Янков Вълев

Член

312600092

КЕРАНКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

Член

312600092

Стоянка Русева Пенева

Член

312600093

Стоян Красимиров Георгиев

Председател

312600093

Георги Михов Георгиев

Зам.-председател

312600093

Росица Иванова Стоилова

Секретар

312600093

Иванка Ангелова Кирова

Член

312600093

Елена Стоянова Аврова

Член

312600093

Йорданка Иванова Костадинова

Член

312600093

Васил Тодоров Киров

Член

312600093

Тодорка Славова Балчева

Член

312600093

Николай Георгиев Георгиев

Член

312600094

Мирослав Георгиев Козарев

Председател

312600094

Златомира Йорданова Бонева

Зам.-председател

312600094

Донка Димитрова Пенева

Секретар

312600094

Росица Георгиева Василева

Член

312600094

Силвия Канева Канева

Член

312600094

Тинка Бонева Петрова

Член

312600094

ЖЕЛЯЗКО НЕНОВ НЕДЯЛКОВ

Член

312600094

Надежда Димитрова Димитрова

Член

312600094

Веселина Друмева Георгиева

Член

312600095

Пламен Славов Павлов

Председател

312600095

Ваня Георгиева Янакиева

Зам.-председател

312600095

Калина Калчева Калчева

Секретар

312600095

Валентин Проданов Илиев

Член

312600095

Милен Атанасов Гогуланов

Член

312600095

Таня Маринова Петкова

Член

312600095

Недко Иванов Качулев

Член

312600095

Янка Иванова Стоянова

Член

312600095

Владимир Красимиров Кралчев

Член

312600096

Ангел Димов Димов

Председател

312600096

Митко Куртев Митев

Зам.-председател

312600096

Галина Стоянова Гогуланова

Секретар

312600096

Анита Миленова Гогуланова

Член

312600096

Веселина Кръстева Шикова

Член

312600096

Маргарита Железчева Сандиева

Член

312600096

Дора Парушева Георгиева

Член

312600096

Диана Борисова Димова

Член

312600096

Мирослава Боева Джиновска

Член

312600097

Димитрина Веселинова Караманова - Илева

Председател

312600097

Мария Димитрова Иванова

Зам.-председател

312600097

ХРИСТО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Секретар

312600097

Галя Йорданова Минкова

Член

312600097

Божидар Ефтим Важаров

Член

312600097

Велин Кирилов Бонев

Член

312600097

Галя Стоянова Гинчева

Член

312600097

Тошка Иванова Грудева

Член

312600097

Нели Иванова Василева

Член

312600098

Таня Иванова Петкова

Председател

312600098

Теодор Стоянов Илев

Зам.-председател

312600098

Мария Андонова Георгиева

Секретар

312600098

Мирослава Куртева Василева

Член

312600098

Кръстина Тихова Стоянова

Член

312600098

Йонка Славова Недялкова

Член

312600098

Янка Атанасова Кирова

Член

312600098

Екатерина Ангелова Николова

Член

312600098

Лазар Димитров Лазаров

Член

312600099

Кольо Георгиев Кацаров

Председател

312600099

Събина Иванова Йорданова

Зам.-председател

312600099

Светлина Василева Камарашева

Секретар

312600099

Йорданка Петкова Иванова

Член

312600099

Марияна Димитрова Иванова

Член

312600099

Пенка Иванова Грудева

Член

312600099

Стефка Нейчева Андонова

Член

312600099

Веска Аврамова Христова

Член

312600099

Росица Георгиева Гочева

Член

312600100

Донка Господинова Илиева

Председател

312600100

Йорданка Василева Василева

Зам.-председател

312600100

Желязко Тодоров Желязков

Секретар

312600100

Валентина Петрова Важарова

Член

312600100

Петя Тодорова Ковачева

Член

312600100

Ивета Енчева Иванова

Член

312600100

Джулия Георгиева Гочева

Член

312600101

Петя Георгиева Мартинова

Председател

312600101

Костадин Великов Козарев

Зам.-председател

312600101

Ивайло Бончев Димитров

Секретар

312600101

Продан Валентинов Илиев

Член

312600101

Недко Николаев Колев

Член

312600101

Соня Александрова Ангелова

Член

312600101

Марийка Ангелова Димитрова

Член

312600101

Станимир Димов Атанасов

Член

312600101

Румен Георгиев Минчев

Член

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

СИК №

Име,презиме,фамилия

1

Мариана Стоянова Иванова

2

Екатерина Спасова Караманолова

3

Веселина Йотова Алексиева

4

Радостина Николаева Узунова

5

Мария Колева Начева

6

Живка Маринова Георгиева

7

Асие Азисова Якубова

8

Вилиан Радостинов Иванов

9

Емилиян Стойчев Стойков

10

Мартин Антонов Динчев

11

Даниел Пенков Петров

12

Кирил Христов Тодоров

13

Любка Гавраилова Иванова-Стойнова

14

Димитър Панев Димитров

15

Катя Станева Чалъкова

16

Лена Ангелова Янкова

17

Галин Славчев Костов

18

Ангел Димитров Иванов

19

Радостина Андонова Бонева

20

Ирина Христова Грозданова

21

Диана Иванова Иванова

22

Панайот Димитров Панайотов

23

Ваня Жечева Стоянова

24

Димитър Атанасов Димитров

25

 Марийка Добромирова Камбурова

26

Иванка Желева Колева

27

 Въльо Стоянов Димов

28

Кичка Петрова Цанева

29

Петя Минчева Минчева Накова

30

 Елена Георгиева Русева

31

 Георги Михалев Василев

32

Станка Иванова Миланова

33

Христина Иванова Христова

34

Красимир Стойков Кънчев

35

 Ангел Колев Попов 

36

 Жечка Петрова Караушева

37

 Илия Димитров Бараков

38

Женя Личева  Динева

39

Стойчо Георгиев Хаджиев

40

Гергана Иванова Мартинова

41

Георги Иванов Георгиев

42

Атанаска Димитрова Спасова

43

 Иванка Димитрова Христева

44

Парашкева Николова Банкова

45

Неделчо Атанасов Неделчев

46

Марийка Костова Георгиева

47

Станка Манолова Ангелова

48

Ивет Динкова Динева

49

Красимира Русинова Желязкова

50

Живко Петков Желязков

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Ямбол.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.02.2021 в 17:07 часа

Свързани решения:

75-НС/19.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения