Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
Ямбол, 17.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции на община Ямбол и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в Тридесет и първи изборен район-Ямболски за произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

По електронната поща на РИК-Ямбол е постъпил списък на брой избиратели в община Ямбол по предварителни списъци за гласуване, под вх.№19/17.02.2021г. на РИК. В същия е посочен броя избиратели във всяка избирателна секция на територията на общината.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1, чл.92, ал.4 от Изборния кодекс и т.2 от Решение №2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски,

Р Е Ш И:

1.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на община Ямбол, както следва: 

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Ямбол

гр. Ямбол

312600001

699

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600002

624

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600003

469

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600004

579

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600005

563

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600006

689

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600007

739

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600008

742

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600009

537

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600010

578

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600011

587

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600012

564

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600013

557

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600014

947

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600015

591

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600016

494

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600017

799

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600018

607

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600019

695

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600020

780

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600021

619

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600022

719

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600023

630

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600024

769

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600025

765

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600026

744

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600027

688

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600028

689

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600029

751

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600030

464

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600031

296

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600032

575

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600033

472

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600034

639

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600035

563

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600036

556

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600037

805

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600038

703

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600039

547

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600040

584

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600041

766

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600042

868

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600043

1001

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600044

981

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600045

821

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600046

995

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600047

974

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600048

1034

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600049

898

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600050

748

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600051

772

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600052

792

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600053

758

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600054

530

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600055

657

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600056

576

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600057

606

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600058

666

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600059

672

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600060

751

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600061

560

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600062

525

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600063

676

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600064

437

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600065

495

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600066

625

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600067

824

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600068

665

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600069

478

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600070

667

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600071

600

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600072

704

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600073

753

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600074

652

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600075

424

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600076

714

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600077

680

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600078

562

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600079

745

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600080

757

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600081

782

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600082

831

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600083

661

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600084

663

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600085

672

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600086

601

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600087

711

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600088

773

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600089

797

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600090

599

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600091

705

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600092

693

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600093

618

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600094

671

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600095

650

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600096

653

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600097

624

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600098

820

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600099

576

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600100

448

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600101

548

9

 

2.Определя броя на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Ямбол за съответните политически партии и коалиции, както следва:

Партия / Коалиция

Общ брой места в СИК

От тях в ръководството на СИК

ПП ,,ГЕРБ"

328

101

КП ,,БСП за България"

241

101

КП ,,Обединени патриоти"

101

37

ПП ,,ДПС"

101

43

ПП ,,ВОЛЯ"

101

21

КП ,,Демократична България - обединение"

17

0

ОБЩО

889

303

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения