ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Илчо Димитров Абрашев1/31.03.2021г.
Милен Иванов Атанасов2/31.03.2021г.
Радка Димова Димитрова3/31.03.2021г.
Веселин Иванов Георгиев4/31.03.2021г.
Капка Янева Атанасова5/31.03.2021г.
Павел Петков Додов6/31.03.2021г.
Иван Красимиров Иванов7/31.03.2021г.
Станушка Желязкова Даскалова8/31.03.2021г.
Юлия Иванова Иванова9/31.03.2021г.
Симеон Георгиев Симеонов10/31.03.2021г.
Емилия Станиславова Тодорова11/31.03.2021г.
Ясен Елков Елков12/31.03.2021г.
Ованес Хачо Марданян13/31.03.2021г.
Петранка Никова Караманова14/31.03.2021г.
Веселин Димитров Апостолов15/31.03.2021г.
Мариана Николова Стоянова16/31.03.2021г.
Красимира Атанасова Тенева17/31.03.2021г.
Калинка Георгиева Костова18/31.03.2021г.
Мария Димитрова Бочкова19/31.03.2021г.
Яна Петкова Овчарова20/31.03.2021г.
Станка Чернева Пенева21/31.03.2021г.
Михаил Павлов Ганчев22/31.03.2021г.
Йорданка Илиева Аврамова23/31.03.2021г.
Надя Колева Стефанова24/31.03.2021г.
Маргарита Стоилова Михайлова25/31.03.2021г.
Донка Иванова Стоянова26/31.03.2021г.
Гинка Иванова Русева27/31.03.2021г.
Михаела Димитрова Петрова28/31.03.2021г.
Митка Милчева Стоянова29/31.03.2021г.
Дарина Живкова Рахнева30/31.03.2021г.
Николина Тотева Баджакова31/31.03.2021г.
Гина Георгиева Василева32/31.03.2021г.
Максимиляна Янкова Костова33/31.03.2021г.
Красимир Иванов Митраджиев34/31.03.2021г.
Виктория Цветанова Ванкова-Митраджиева35/31.03.2021г.
Петко Костадинов Каридков36/31.03.2021г.
Красимира Михова Костова37/31.03.2021г.
Али Ахмед Юсеин38/31.03.2021г.
Константин Щилиянов Карагеоргиев39/31.03.2021г.
Стоян Георгиев Георгиев40/31.03.2021г.
Мина Петрова Димитрова41/31.03.2021г.
Георги Стоянов Димитров42/31.03.2021г.
Антон Бонков Пенев43/31.03.2021г.
Петър Маринов Мулешков44/31.03.2021г.
Светла Вътева Димитрова45/31.03.2021г.
Иван Калудов Иванов46/31.03.2021г.
Даниела Антонова Иванова47/31.03.2021г.
Косьо Стоилов Златев48/31.03.2021г.
Елена Георгиева Иванова49/31.03.2021г.
Златко Иванов Костов50/31.03.2021г.
Ангелина Димитрова Маринова51/31.03.2021г.
Росен Генчев Ламбов52/31.03.2021г.
Стойка Колева Атанасова53/31.03.2021г.
Наталия Николаева Костова54/31.03.2021г.
Михаил Димитров Димитров55/31.03.2021г.
Янко Стоянов Янков56/31.03.2021г.
Златка Николова Касидова57/31.03.2021г.
Николай Захариев Димитров58/31.03.2021г.
Диян Георгиев Моллов59/31.03.2021г.
Иванка Желязкова Атанасова60/31.03.2021г.
Генчо Петров Генчев62/31.03.2021г.
Юлиан Стамов Стамов63/31.03.2021г.
Георги Димитров Господинов64/31.03.2021г.
Йордан Радев Йорданов65/31.03.2021г.
Господин Тодоров Стоянов66/31.03.2021г.
Христо Стамов Христов67/31.03.2021г.
Стефан Йорданов Кисьов68/31.03.2021г.
Елена Куманова Канева69/31.03.2021г.
Димитър Панев Димитров70/31.03.2021г.
Атанас Жечев Каравелов71/31.03.2021г.
Светлозар Славов Събев72/31.03.2021г.
Пею Георгиев Пеев73/31.03.2021г.
Нина Дончева Донева74/31.03.2021г.
Валентин Георгиев Вълков75/31.03.2021г.
Ана Добрева Димова76/31.03.2021г.
Стефан Георгиев Стефанов77/31.03.2021г.
Минка Петкова Тенева78/31.03.2021г.
Ангел Иванов Сидеров79/31.03.2021г.
Петя Димитрова Димитрова80/31.03.2021г.
Стоянка Великова Николова81/31.03.2021г.
Руска Василева Иванова82/31.03.2021г.
Донка Митева Желева83/31.03.2021г.
Георги Вълчев Янев84/31.03.2021г.
Диан Атанасов Атанасов85/31.03.2021г.
Таньо Михайлов Танев86/31.03.2021г.
Ванина Божилова Панчева87/31.03.2021г.
Ирина Христова Грозданова88/31.03.2021г.
Сийка Димитрова Аврамова89/31.03.2021г.
Величка Паскова Павлова90/31.03.2021г.
Недялко Костадинов Пантелеев91/31.03.2021г.
Янаки Динев Янакиев92/31.03.2021г.
Диана Славова Иванова93/31.03.2021г.
Стелиян Янакиев Янакиев94/31.03.2021г.
Радостин Петров Добрев95/31.03.2021г.
Пламен Йорданов Панайотов96/31.03.2021г.
Румяна Христова Тагарева97/31.03.2021г.
Анулиран98/31.03.2021г.
Христина Желязкова Тодорова99/31.03.2021г.
Гина Тодорова Господинова100/31.03.2021г.
Георги Димитров Георгиев101/31.03.2021г.
Павлин Асенов Илиев102/31.03.2021г.
Димитър Георгиев Биволаров103/31.03.2021г.
Митко Димитров Куртев104/31.03.2021г.
Живка Тодорова Кафеджиева105/31.03.2021г.
Станчо Георгиев Митев106/31.03.2021г.
Иван Калев Иванов107/31.03.2021г.
Анка Янкова Иванова108/31.03.2021г.
Мария Желязкова Камбурова109/31.03.2021г.
Гергана Георгиева Колева110/31.03.2021г.
Кирил Димитров Кирилов111/31.03.2021г.
Тошо Колев Георгиев112/31.03.2021г.
Катя Вълчева Паронова-Павлиди113/31.03.2021г.
Валентин Петров Хаджиев114/31.03.2021г.
Таня Асенова Стоянова115/31.03.2021г.
Красимира Димитрова Кюстелова116/31.03.2021г.
Еленка Иванова Добрева117/31.03.2021г.
Георги Ангелов Стоянов118/31.03.2021г.
Мария Гочева Тодорова119/31.03.2021г.
Елена Тодорова Димитрова120/31.03.2021г.
Иван Митков Иванов121/31.03.2021г.
Анелия Сашева Ангелова122/31.03.2021г.
Виолета Георгиева Колева123/31.03.2021г.
Георги Дженков Русев124/31.03.2021г.
Петър Димитров Камбуров125/31.03.2021г.
Жана Димова Янакиева126/31.03.2021г.
Стоян Иванов Ангелов127/31.03.2021г.
Коста Господинов Костов128/31.03.2021г.
Станимира Стоянова Панайотова129/31.03.2021г.
Милен Динев Динев130/31.03.2021г.
Тонка Недева Динева131/31.03.2021г.
Димитър Райчев Ганев132/31.03.2021г.
Георги Величков Стоянов133/31.03.2021г.
Диян Димитров Мъндев134/31.03.2021г.
Еленка Иванова Филипова135/31.03.2021г.
Никола Стоянов Вълканов136/31.03.2021г.
Коста Николов Костов137/31.03.2021г.
Георги Красимиров Колев138/31.03.2021г.
Валентин Иванов Иванов139/31.03.2021г.
Марияна Тодорова Тодорова140/31.03.2021г.
Петър Милев Михов141/31.03.2021г.
Антон Димитров Димитров142/31.03.2021г.
Кина Донева Василева143/31.03.2021г.
Динка Величкова Славова144/31.03.2021г.
Соня Недялкова Стоянова145/31.03.2021г.
Мариана Ангелова Гочева146/31.03.2021г.
Илия Демирев Илиев147/31.03.2021г.
Емил Колев Асенов148/31.03.2021г.
Галина Тенева Георгиева149/31.03.2021г.
Тодор Христов Тодоров150/31.03.2021г.
Димитринка Колева Йорданова151/31.03.2021г.
Симон Димитров Петров152/31.03.2021г.
Петранка Димитрова Събева153/31.03.2021г.
Иван Колев Марков154/31.03.2021г.
Драгомир Димитров Драгиев155/31.03.2021г.
Георги Георгиев Стефков156/31.03.2021г.
Тодор Иванов Тодоров157/31.03.2021г.
Денка Радева Петкова158/31.03.2021г.
Стоянка Куманова Пеева159/31.03.2021г.
Янка Йорданова Колева160/31.03.2021г.
Динко Иванов Динев161/31.03.2021г.
Еленка Славова Иванова162/31.03.2021г.
Женя Антонова Колева163/31.03.2021г.
Теодора Стоева Иванова164/31.03.2021г.
Даниела Господинова Дичева165/31.03.2021г.
Тонка Атанасова Динева166/31.03.2021г.
Стоян Георгиев Тенев167/31.03.2021г.
Господин Демирев Атанасов168/31.03.2021г.
Валя Стоянова Митева169/31.03.2021г.
Цветан Иванов Христов170/31.03.2021г.
Георги Кънев Димитров171/31.03.2021г.
Таня Иванова Мъндева172/31.03.2021г.
Красимир Пасков Георгиев173/31.03.2021г.
Христо Дянков Михов174/31.03.2021г.
Мартин Михайлов Петков175/31.03.2021г.
Евгени Атанасов Пенев176/31.03.2021г.
Сава Илиев Киряков177/31.03.2021г.
Стефко Пенчев Димитров178/31.03.2021г.
Георги Иванов Янков179/31.03.2021г.
Станчо Кирилов Стоименов180/31.03.2021г.
Добромир Илиев Иванов181/31.03.2021г.
Михал Иванов Василев182/31.03.2021г.
Йордан Илиев Стефанов183/31.03.2021г.
Нико Ненчев Ненчев184/31.03.2021г.
Стоян Георгиев Атанасов185/31.03.2021г.
Цана Вълкова Бошнакова186/31.03.2021г.
Величка Спасова Михалева187/31.03.2021г.
Тодор Николаев Николов188/31.03.2021г.
Георги Тодоров Марков189/31.03.2021г.
Гергана Стойчева Ангелова190/31.03.2021г.
Стоян Кънчев Кънев191/31.03.2021г.
Николай Димитров Костадинов192/31.03.2021г.
Господин Сивенов Господинов193/31.03.2021г.
Пенка Петкова Иванова194/31.03.2021г.
Андрей Недков Стоянов195/31.03.2021г.
Стоян Георгиев Михалев196/31.03.2021г.
Станимира Стоянова Денева197/31.03.2021г.
Албена Розева Господинова198/31.03.2021г.
Радомир Стоянов Ангелов199/31.03.2021г.
Гено Иванов Събев200/31.03.2021г.
Михо Манев Михов201/31.03.2021г.
Цанко Петков Белогроздев202/31.03.2021г.
Иван Великов Стоев203/31.03.2021г.
Живко Йорданов Вълков204/31.03.2021г.
Димка Маринова Тонева205/31.03.2021г.
Християна Иванова Христова206/31.03.2021г.
Васил Пенев Стефанов207/31.03.2021г.
Иван Стоянов Иванов208/31.03.2021г.
Ганчо Василев Иванов209/31.03.2021г.
Михал Атанасов Михалев210/31.03.2021г.
Руска Стоянова Петкова211/31.03.2021г.
Петко Янев Петков212/31.03.2021г.
Дженко Иванов Тодоров213/31.03.2021г.
Янко Великов Павлов214/31.03.2021г.
Васил Атанасов Ангелов215/31.03.2021г.
Николай Атанасов Николов216/31.03.2021г.
Михаил Асенов Кацаров217/31.03.2021г.
Каля Николова Бушнакова218/31.03.2021г.
Иван Петров Ефев219/31.03.2021г.
Василка Георгиева Георгиева220/31.03.2021г.
Стефан Димитров Петков221/31.03.2021г.
Ирина Тодорова Ярмина222/31.03.2021г.
Таня Тодорова Панайотова223/31.03.2021г.
Иван Добрев Панайотов224/31.03.2021г.
Здравка Петкова Панайотова225/31.03.2021г.
Наташа Николова Янева226/31.03.2021г.
Христо Стоянов Николов227/31.03.2021г.
Петко Иванов Панайотов228/31.03.2021г.
Мара Стоянова Димова229/31.03.2021г.
Донка Иванова Колева230/31.03.2021г.
Богдана Велкова Маринова231/31.03.2021г.
Златка Канева Иванова232/31.03.2021г.
Георги Динков Димитров233/31.03.2021г.
Михаил Стоянов Илиев234/31.03.2021г.
Наско Събков Василев235/31.03.2021г.
Димитър Стефанов Димитров236/31.03.2021г.
Георги Стоянов Иванов237/31.03.2021г.
Мариян Николаев Петров238/31.03.2021г.
Божидар Емилов Михайлов239/31.03.2021г.
Ценко Христов Минчев240/31.03.2021г.
Стоян Георгиев Василев241/31.03.2021г.

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения