БСП за БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Цветан Кръстев Христов01/28.03.2021 г.
Костантин Гочев Минков02/28.03.2021 г.
Катерина Илкова Илчева03/28.03.2021 г.
Иван Минчев Иванов04/28.03.2021 г.
Мария Атанасова Тодорова05/28.03.2021 г.
Георги Иванов Тюфекчиев06/28.03.2021 г.
Костадин Иванов Стоянов07/28.03.2021 г.
Петър Стоев Петров08/28.03.2021 г.
Атанас Николов Димитров09/28.03.2021 г.
Йордан Трифонов Трифонов10/28.03.2021 г.
Минко Димитров Ангелов11/28.03.2021 г.
Елена Янчева Георгиева12/28.03.2021 г.
Любо Димитров Димитров13/28.03.2021 г.
Тодор Стойков Калканджиев14/28.03.2021 г.
Светла Христова Димитрова15/28.03.2021 г.
Иван Иванов Чернев16/28.03.2021 г.
Стойка Желязкова Арачиева17/28.03.2021 г.
Дянка Стоянова Стоянова18/28.03.2021 г.
Йордан Гинчев Гинчев19/28.03.2021 г.
Ангел Георгиев Чапкънов20/28.03.2021 г.
Ганка Димитрова Янкова21/28.03.2021 г.
Иванка Ангелова Матеева22/28.03.2021 г.
Стоян Иванов Зафиров23/28.03.2021 г.
Васил Петров Попов24/28.03.2021 г.
Димчо Николов Мавродиев25/28.03.2021 г.
Виолета Методиева Алексиева26/28.03.2021 г.
Станка Димитрова Димова27/28.03.2021 г.
Марийка Петрова Корнакова28/28.03.2021 г.
Димитрина Атанасова Стойкова29/28.03.2021 г.
Велико Йорданов Колев30/28.03.2021 г.
Дялчо Колев Димитров31/28.03.2021 г.
Атанаска Йорданова Иванова32/28.03.2021 г.
Гена Апостолова Георгиева33/28.03.2021 г.
Кристина Петрова Георгиева34/28.03.2021 г.
Донка Кочева Димитрова35/28.03.2021 г.
Георги Стоянов Михов36/28.03.2021 г.
Гочо Илиев Тодоров37/28.03.2021 г.
Костадинка Димитрова Пентиева38/28.03.2021 г.
Евгения Александровна Яковлева-Богданова39/28.03.2021 г.
Ивайло Борисов Борисов40/28.03.2021 г.
Радка Георгиева Георгиева41/28.03.2021 г.
Радка Димитрова Балтаджиева42/28.03.2021 г.
Петър Николов Кочев43/28.03.2021 г.
Асен Алексиев Киров44/28.03.2021 г.
Борислава Христова Димова45/28.03.2021 г.
Николета Христова Димова46/28.03.2021 г.
Радка Ангелова Николова47/28.03.2021 г.
Недялко Радостинов Щерев48/28.03.2021 г.
Милена Радостинова Щерева49/28.03.2021 г.
Даниела Радостинова Щерева50/28.03.2021 г.
Ваня Янчева Щерева51/28.03.2021 г.
Александър Иванов Щерев52/28.03.2021 г.
Дженка Стоянова Щерева53/28.03.2021 г.
Динко Иванов Щерев54/28.03.2021 г.
Димитър Иванов Щерев55/28.03.2021 г.
Ангел Велев Ангелов56/28.03.2021 г.
Мариана Динкова Костова57/28.03.2021 г.
Александър Пенев Цонев58/28.03.2021 г.
Бонка Илиева Асенова59/28.03.2021 г.
Дженка Димитрова Стефанова60/28.03.2021 г.
Донка Димитрова Стефанова61/28.03.2021 г.
Давид Димитров Стефанов62/28.03.2021 г.
Елена Димитрова Стефанова63/28.03.2021 г.
Пенка Димитрова Стефанова64/28.03.2021 г.
Евгения Пенкова Стефанова65/28.03.2021 г.
Божидар Василев Михайлов66/28.03.2021 г.
Александър Таков Тодоров67/28.03.2021 г.
Атанас Симеонов Асенов68/28.03.2021 г.
Димка Йорданова Йорданова69/30.03.2021 г.
Димитринка Иванова Иванова70/30.03.2021 г.
Йовчо Павлов Митев71/30.03.2021 г.
Параска Димитрова Шидерева72/30.03.2021 г.
Марин Станев Иванов73/30.03.2021 г.
Мара Стоянова Димитрова74/30.03.2021 г.
Марийка Атанасова Димитрова75/30.03.2021 г.
Красимира Стоянова Петрова76/30.03.2021 г.
Калинка Стоянова Караиванова77/30.03.2021 г.
Дянко Христов Лумбов78/30.03.2021 г.
Йорданка Йорданова Консулова79/30.03.2021 г.
Къна Димова Великова80/30.03.2021 г.
Желка Илиева Стоянова81/30.03.2021 г.
Валентина Христова Славова82/30.03.2021 г.
Къна Неделчева Симеонова83/30.03.2021 г.
Мара Христова Стефова84/30.03.2021 г.
Донка Тодорова Динева85/30.03.2021 г.
Христин Димитров Димитров86/30.03.2021 г.
Йорданка Георгиева Шопова87/30.03.2021 г.
Василка Господинова Стоянова88/30.03.2021 г.
Стоянка Иванова Динева89/30.03.2021 г.
Иван Стефанов Иванов90/30.03.2021 г.
Донка Тодорова Стоянова91/30.03.2021 г.
Йордана Демирева Димитрова92/30.03.2021 г.
Иванина Дичева Тотева93/30.03.2021 г.
Иван Денчев Иванов94/30.03.2021 г.
Кунка Петкова Тодорова-Бумбалова95/30.03.2021 г.
Георги Иванов Георгиев96/30.03.2021 г.
Галя Янкова Жангърова97/30.03.2021 г.
Величко Вълков Великов98/30.03.2021 г.
Славка Славова Йорданова99 / 02.04.2021 г.
Митко Димитров Стефанов100 / 02.04.2021 г.
Димитър Иванов Георгиев101 / 02.04.2021 г.
Исус Илиев Стоянов102 / 02.04.2021 г.
Янко Стоянов Добрев107 / 02.04.2021 г.
Стефан Стоянов Сотиров109 / 02.04.2021 г.
Стефка Василева Мутафчиева110 / 02.04.2021 г.
Йорданка Апостолова Иванова111 / 02.04.2021 г.
Стойка Младенова Куманова112 / 02.04.2021 г.
Елена Колева Йорданова115 / 02.04.2021 г.
Динка Митева Христова116 / 02.04.2021 г.
Красимир Христов Христов117 / 02.04.2021 г.
Куни Иванов Радев118 / 02.04.2021 г.
Дочка Станчева Йорданова121 / 02.04.2021 г.
Георги Тончев Койчев122 / 02.04.2021 г.
Йордан Койчев Йорданов123 / 02.04.2021 г.
Мария Толева Иванова124 / 02.04.2021 г.
Сотирка Панайотова Бонева125 / 02.04.2021 г.
Младен Петров Младенов126 / 02.04.2021 г.
Христо Илиев Иванов127 / 02.04.2021 г.
Катя Николова Атанасова128 / 02.04.2021 г.
Емилия Димитрова Петкова129 / 02.04.2021 г.
Мария Цанева Иванова130 / 02.04.2021 г.
Русин Димитров Ребров131 / 02.04.2021 г.
Мариета Стефанова Сивкова132 / 02.04.2021 г.
Недялка Стоянова Петкова133 / 02.04.2021 г.
Любен Николов Сяров134 / 02.04.2021 г.
Анулиран136 / 03.04.2021 г.
Анулиран137 / 03.04.2021 г.
Анулиран138 / 03.04.2021 г.
Анулиран139 / 03.04.2021 г.
Анулиран140 / 03.04.2021 г.
Анулиран141 / 03.04.2021 г.
Анулиран142 / 03.04.2021 г.
Бонка Костова Мутафчиева135 / 03.04.2021 г.
Георги Сотиров Георгиев136 / 03.04.2021 г.
Таньо Стоянов Иванов137 / 03.04.2021 г.
Елена Петрова Димитрова138 / 03.04.2021 г.
Господин Сотиров Мутафчиев139 / 03.04.2021 г.
Радка Христова Димитрова140 / 03.04.2021 г.
Иван Георгиев Георгиев141 / 03.04.2021 г.

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения