Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Стоян Неделчев Стоянов8-1-НС/30.03.2021
Иван Стоянов Стоянов8-2-НС/30.03.2021
Николай Славчев Маринов8-3-НС/30.03.2021
Симеонка Георгиева Георгиева8-4-НС/30.03.2021
Янна Колева Колева8-5-НС/30.03.2021
Златка Стоянова Калева8-6-НС/30.03.2021
Стоян Иванов Стоянов8-7-НС/30.03.2021
Анулиран8-8-НС/30.03.2021
Петя Димитрова Стоянова8-9-НС/30.03.2021
Валентина Кънчева Милчева8-10-НС/30.03.2021
Илияна Николаева Неделчева8-11-НС/30.03.2021
Драгомир Радев Господинов8-12-НС/30.03.2021
Руси Дечков Недялков8-13-НС/30.03.2021
Иван Димитров Вичев8-14-НС/30.03.2021
Янка Колева Върбанова8-15-НС/30.03.2021
Иван Стоянов Георгиев8-16-НС/30.03.2021
Димитрина Георгиева Михалева8-17-НС/30.03.2021
Румяна Донева Донева8-18-НС/30.03.2021
Маргарита Петрова Георгиева8-19-НС/30.03.2021
Йорданка Димова Калчева8-20-НС/30.03.2021
Динко Николов Ангелов8-21-НС/02.04.2021
Добромир Тодоров Даскалов8-22-НС/02.04.2021
Донка Николова Ангелова8-23-НС/02.04.2021
Иван Петков Михов8-24-НС/02.04.2021
Мара Колева Керанова8-25-НС/02.04.2021
Антоанета Георгиева Бунарджиева8-26-НС/02.04.2021
Димитър Милчев Милев8-27-НС/02.04.2021
Пешо Николов Петров8-28-НС/02.04.2021
Теодор Веселинов Семерджиев8-29-НС/02.04.2021
Атанас Красимиров Тенев8-30-НС/02.04.2021
Иванка Димчева Танчева8-31-НС/02.04.2021
Красимира Стойкова Петрова8-32-НС/02.04.2021
Валентина Йорданова Георгиева8-33-НС/02.04.2021
Александър Стоянов Ангелов8-34-НС/02.04.2021
Величка Георгиева Стратиева8-35-НС/02.04.2021
Ангелина Георгиева Георгиева8-36-НС/02.04.2021
Станка Йорданова Михова8-37-НС/02.04.2021
Стефка Маркова Йорданова8-38-НС/02.04.2021
Евгения Добриянова Кършева8-39-НС/02.04.2021
Галин Стефанов Стефанов8-40-НС/02.04.2021
Алекси Иванов Алексиев8-41-НС/02.04.2021
Марийка Георгиева Желева8-42-НС/02.04.2021
Златка Йовчева Танева8-43-НС/02.04.2021
Стоян Славов Янев8-44-НС/02.04.2021
Димо Великов Димов8-45-НС/02.04.2021
Павлина Кънчева Колева8-46-НС/02.04.2021
Ваня Георгиева Георгиева8-47-НС/02.04.2021
Цветомира Валентинова Димитрова8-48-НС/02.04.2021
Симона Рускова Бонева8-49-НС/02.04.2021
Тони Димитров Ненов8-50-НС/02.04.2021
Цильо Вангелов Лазаров8-51-НС/02.04.2021
Деница Рускова Бонева8-52-НС/02.04.2021
Неделчо Иванов Динев8-53-НС/02.04.2021
Станка Генчева Ламбова8-54-НС/02.04.2021
Марина Русева Георгиева8-55-НС/02.04.2021
Христиана Генчева Ламбова8-56-НС/02.04.2021
Бойка Радева Минчева8-57-НС/02.04.2021
Велко Асенов Иванов8-58-НС/02.04.2021
Георги Асенов Иванов8-59-НС/02.04.2021
Драгана Колева Христова8-60-НС/02.04.2021
Милен Иванов Георгиев8-61-НС/02.04.2021
Злателина Климентова Спасова8-62-НС/02.04.2021
Георги Стефанов Хаджиев8-63-НС/02.04.2021
Христо Петров Павлов8-64-НС/02.04.2021
Елена Димитрова Василева8-65-НС/02.04.2021
Жана Димитрова Стойчева8-66-НС/02.04.2021
Васил Христов Димитров8-67-НС/02.04.2021
Минка Динева Ковачева8-68-НС/02.04.2021
Елена Тодорова Пенева8-69-НС/02.04.2021
Стоян Тончев Йорданов8-70-НС/02.04.2021
Анулиран8-71-НС/02.04.2021
Станка Йовчева Запрева8-72-НС/02.04.2021
Георги Янев Дералиев8-73-НС/02.04.2021
Елена Петрова Пачева8-74-НС/02.04.2021
Янка Донева Димитрова8-75-НС/02.04.2021
Станимир Атанасов Маринов8-76-НС/02.04.2021
Никола Стоянов Николов8-77-НС/02.04.2021
Илиян Димитров Димитров8-78-НС/02.04.2021
Кирил Петков Киров8-79-НС/02.04.2021
Пресияна Станимирова Трифонова8-80-НС/02.04.2021
Станка Михова Тодорова8-81-НС/02.04.2021
Диляна Пенкова Йорданова8-82-НС/02.04.2021
Силвена Георгиева Янакиева8-83-НС/02.04.2021
Галин Динков Чалъков8-84-НС/02.04.2021
Илия Георгиев Ников8-85-НС/02.04.2021
Недялка Димитрова Маринова8-86-НС/02.04.2021
Мартин Стефков Костов8-87-НС/02.04.2021
Руска Михайлова Костова8-88-НС/02.04.2021
Георги Пламенов Панайотов8-89-НС/02.04.2021
Мария Ангелова Иванова8-90-НС/02.04.2021
Борис Джендов Борисов8-91-НС/02.04.2021
Маргарита Ангелова Пехливанова8-92-НС/02.04.2021
Станка Георгиева Драгнева8-93-НС/02.04.2021
Васил Живков Петров8-94-НС/02.04.2021
Джени Борисова Джендова8-95-НС/02.04.2021
Валя Димитрова Петрова8-96-НС/02.04.2021
Зоя Методиева Вълчева8-97-НС/02.04.2021
Радко Георгиев Тодоров8-98-НС/02.04.2021
Красимир Цветанов Найденов8-99-НС/02.04.2021
Петър Иванов Петров8-100-НС/02.04.2021
Марийка Кирилова Георгиева8-101-НС/02.04.2021
Даниела Йорданова Йорданова8-102-НС/02.04.2021
Жеко Георгиев Николов8-103-НС/02.04.2021
Гена Илиева Кючукова-Тодорова8-104-НС/02.04.2021
Иванка Михайлова Златанова8-105-НС/02.04.2021
Данчо Игнатов Юрев8-106-НС/02.04.2021
Стефан Ангелов Йорданов8-107-НС/02.04.2021
Хасан Хасан Чаталбаш8-108-НС/02.04.2021
Добриян Асенов Завалиев8-109-НС/02.04.2021
Ивайло Енчев Симеонов8-110-НС/02.04.2021
Атанас Илиев Киров8-111-НС/02.04.2021
Мара Кирова Иванова8-112-НС/02.04.2021
Колю Димитров Георгиев8-113-НС/02.04.2021
Младен Тодоров Златев8-114-НС/02.04.2021
Жельо Рачев Вълков8-115-НС/02.04.2021
Петко Димитров Петков8-116-НС/02.04.2021
Емил Рафаилов Емилов8-117-НС/02.04.2021
Анулиран8-118-НС/02.04.2021
Статул Тончев Атанасов8-119-НС/02.04.2021
Веселин Велков Велков8-120-НС/02.04.2021
Георги Стоянов Стоянов8-121-НС/02.04.2021
Пенка Янева Петрова8-122-НС/02.04.2021
Недка Атанасова Кирилова8-123-НС/02.04.2021
Иванка Петкова Панайотова8-124-НС/02.04.2021
Ангел Йорданов Димитров8-125-НС/02.04.2021
Стоян Великов Стоянов8-126-НС/02.04.2021
Дафинка Николова Андреева8-127-НС/02.04.2021
Станко Петров Станков8-128-НС/02.04.2021
Михо Минев Мръчев8-129-НС/02.04.2021
Тихомир Вълчев Иванов8-130-НС/02.04.2021
Галя Младенова Златева8-131-НС/02.04.2021
Атанас Господинов Атанасов8-132-НС/02.04.2021
Ирина Вълчева Стойкова8-133-НС/02.04.2021
Кирил Станчев Стоименов8-134-НС/02.04.2021
Николай Стоилов Тодоров8-135-НС/02.04.2021
Атанаска Кирова Георгиева8-136-НС/02.04.2021
Таня Желева Димитрова8-137-НС/02.04.2021
Стефан Колев Колев8-138-НС/02.04.2021
Йордан Иванов Друмев8-139-НС/02.04.2021
Тодор Недялков Динев8-140-НС/02.04.2021
Недялка Дончева Донева8-141-НС/02.04.2021
Жана Атанасова Георгиева8-142-НС/02.04.2021
Ивайло Ирков Гошев8-143-НС/02.04.2021
Николинка Георгиева Недялкова8-144-НС/02.04.2021
Иван Симеонов Добрев8-145-НС/02.04.2021
Диньо Колев Динев8-146-НС/02.04.2021
Иван Иванов Колев8-147-НС/02.04.2021
Денка Василева Славова8-148-НС/02.04.2021
Дечка Тодорова Жекова8-149-НС/02.04.2021
Иван Радев Иванов8-150-НС/02.04.2021
Теодора Иванова Иванова8-151-НС/02.04.2021
Димитър Йовчев Димитров8-152-НС/02.04.2021
Мариела Колева Илчева8-153-НС/02.04.2021
Димитър Танев Димитров8-154-НС/02.04.2021
Георги Маринов Иванов8-155-НС/02.04.2021
Стоян Атанасов Стоянов8-156-НС/02.04.2021
Даниела Цонева Неделчева8-157-НС/02.04.2021
Петко Янков Велев8-158-НС/02.04.2021
Марина Кунчева Христова8-159-НС/02.04.2021
Мима Христова Минкова8-160-НС/02.04.2021
Ерол Велиев Айвазов8-161-НС/02.04.2021
Васил Янков Атанасов8-162-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения