Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Снежана Георгиева Начева7-1-НС/30.03.2021
Димитър Господинов Димитров7-2-НС/30.03.2021
Иванка Бянова Димитрова7-3-НС/30.03.2021
Стоил Дианов Динев7-4-НС/30.03.2021
Мина Николаева Рункова7-5-НС/30.03.2021
Живка Танева Димитрова7-6-НС/30.03.2021
Евгения Петрова Жекова7-7-НС/30.03.2021
Галина Николова Йорданова7-8-НС/30.03.2021
Стоянка Колева Дамянова-Кръстева7-9-НС/30.03.2021
Татяна Атанасова Георгиева7-10-НС/30.03.2021
Керанка Русева Станева7-11-НС/30.03.2021
Таня Иванова Кирова7-12-НС/30.03.2021
Пламен Петров Чолаков7-13-НС/30.03.2021
Деян Цветанов Цветков7-14-НС/30.03.2021
Катя Захариева Сотирова7-15-НС/30.03.2021
Силвия Николаева Петрова7-16-НС/30.03.2021
Радка Иванова Бартова7-17-НС/30.03.2021
Любов Александровна Пеева7-18-НС/30.03.2021
Геника Иванова Георгиева7-19-НС/30.03.2021
Стефка Заркова Димитрова7-20-НС/30.03.2021
Господинка Костадинова Драгиева7-21-НС/30.03.2021
Николай Генов Генов7-22-НС/30.03.2021
Наталия Дончева Дончева7-23-НС/30.03.2021
Катя Кирова Христова7-24-НС/30.03.2021
Петя Минчева Христова7-25-НС/30.03.2021
Нася Стоянова Манева-Ангелова7-26-НС/30.03.2021
Емилия Стефанова Купенова7-27-НС/30.03.2021
Атанаска Иванова Стоянова7-28-НС/30.03.2021
Димитринка Димитрова Граматикова7-29-НС/30.03.2021
Ирина Димитрова Стоянова7-30-НС/30.03.2021
Стефка Василева Кръстева7-31-НС/30.03.2021
Елка Христова Минкова7-32-НС/30.03.2021
Ирина Иванова Георгиева7-33-НС/30.03.2021
Господинка Атанасова Георгиева7-34-НС/30.03.2021
Донка Илиева Димова7-35-НС/30.03.2021
Десислава Динкова Енева7-36-НС/30.03.2021
Николета Динкова Димова7-37-НС/30.03.2021
Валентин Павлов Паунов7-38-НС/30.03.2021
Атанас Кочев Гочев7-39-НС/30.03.2021
Пенка Димитрова Златева7-40-НС/30.03.2021
Марийка Атанасова Донева7-41-НС/30.03.2021
Димитър Стайков Маджаров7-42-НС/30.03.2021
Иван Желязков Динев7-43-НС/30.03.2021
Мариана Петрова Георгиева7-44-НС/30.03.2021
Райна Кирова Георгиева7-45-НС/30.03.2021
Атанас Николаев Бабачев7-46-НС/30.03.2021
Павел Иванов Йонков7-47-НС/30.03.2021
Петя Панайотова Христова7-48-НС/30.03.2021
Христина Колева Димова7-49-НС/30.03.2021
Янко Кънев Драганов7-50-НС/30.03.2021
Кристиян Тошков Ихтяров7-51-НС/30.03.2021
Пена Димитрова Драганова7-52-НС/30.03.2021
Мария Петрова Демирева7-53-НС/30.03.2021
Емил Стоянов Стайков7-54-НС/30.03.2021
Недялко Христов Джелебов7-55-НС/30.03.2021
Златан Димитров Маринов7-56-НС/30.03.2021
Донка Георгиева Йорданова7-57-НС/30.03.2021
Антонина Стоянова Паунова7-58-НС/30.03.2021
Мария Кирчева Василева7-59-НС/30.03.2021
Яница Живкова Тенева7-60-НС/30.03.2021
Митко Русев Янев7-61-НС/30.03.2021
Недялка Димитрова Лазарова7-62-НС/30.03.2021
Христо Христов Христов7-63-НС/30.03.2021
Божидара Спасова Драгнева7-64-НС/30.03.2021
Джена Миткова Иванова7-65-НС/30.03.2021
Йордан Марков Йорданов7-66-НС/30.03.2021
Албена Димитрова Христова7-67-НС/30.03.2021
Тони Атанасов Герганов7-68-НС/01.04.2021
Димитрина Панайотова Терзиева7-69-НС/01.04.2021
Христо Илиев Димитров7-70-НС/01.04.2021
Васил Костадинов Демирев7-71-НС/01.04.2021
Милена Асенова Стоянова7-72-НС/01.04.2021
Орнела Павлова Миткова7-73-НС/01.04.2021
Радостина Тодорова Иванова7-74-НС/01.04.2021
Цветанка Димитрова Пейчева7-75-НС/01.04.2021
Стоян Иванов Георгиев7-76-НС/01.04.2021
Васил Павлов Чавдаров7-77-НС/01.04.2021
Николай Христов Колев7-78-НС/01.04.2021
Куман Петров Куманов7-79-НС/01.04.2021
Добрин Ангелов Бойчев7-80-НС/01.04.2021
Петър Костадинов Чолаков7-81-НС/01.04.2021
Даяна Росенова Ангелова7-82-НС/01.04.2021
Тони Илчев Тонев7-83-НС/01.04.2021
Стефани Иванова Събева7-84-НС/01.04.2021
Желязко Атанасов Желязков7-85-НС/01.04.2021
Дилян Евелинов Едрев7-86-НС/01.04.2021
Мариян Иванов Георгиев7-87-НС/01.04.2021
Михаил Русков Боев7-88-НС/01.04.2021
Михаилка Георгиева Петрова7-89-НС/01.04.2021
Димитър Йорданов Брънков7-90-НС/01.04.2021
Георги Димитров Димитров7-91-НС/01.04.2021
Бойка Добринова Добрева7-92-НС/01.04.2021
Георги Пенков Вангелов7-93-НС/01.04.2021
Мартин Николаев Николов7-94-НС/01.04.2021
Анулиран7-95-НС/01.04.2021
Александър Атанасов Павлов7-96-НС/01.04.2021
Ангелина Петрова Стоянова7-97-НС/01.04.2021
Иванка Ангелова Тошева7-98-НС/01.04.2021
Пенка Георгиева Андонова7-99-НС/01.04.2021
Ганка Петкова Кръстева7-100-НС/01.04.2021
Евелин Йорданов Едрев7-101-НС/01.04.2021
Тодор Тодоров Желязков7-102-НС/01.04.2021
Галя Фанева Димитрова7-103-НС/01.04.2021
Катя Христова Георгиева7-104-НС/01.04.2021
Радостина Начкова Начева-Кондера7-105-НС/01.04.2021
Красимира Георгиева Ганчева7-106-НС/01.04.2021
Мария Стоянова Динева7-107-НС/01.04.2021
Диан Стоилов Динев7-108-НС/01.04.2021
Кунчо Господинов Димитров7-109-НС/01.04.2021
Христо Петров Петров7-110-НС/01.04.2021
Иван Стоянов Иванов7-111-НС/01.04.2021
Златина Асенова Генова7-112-НС/01.04.2021
Демир Александров Топалов7-113-НС/01.04.2021
Йовка Добрева Вълева7-114-НС/02.04.2021
Златка Георгиева Стоянова7-115-НС/02.04.2021
Господин Русев Люцканов7-116-НС/02.04.2021
Павел Русев Русев7-117-НС/02.04.2021
Милена Илчева Стефанова7-118-НС/02.04.2021
Петър Ташков Денков7-119-НС/02.04.2021
Ваня Стамова Андонова7-120-НС/02.04.2021
Тони Панайотов Панайотов7-121-НС/02.04.2021
Георги Илиев Илиев7-122-НС/02.04.2021
Димчо Димов Иванов7-123-НС/02.04.2021
Димо Иванов Тодоров7-124-НС/02.04.2021
Стоян Видов Стоянов7-125-НС/02.04.2021
Тодора Господинова Радева7-126-НС/02.04.2021
Жана Славова Колева7-127-НС/02.04.2021
Ангел Михалев Михалев7-128-НС/02.04.2021
Дончо Темелков Дончев7-129-НС/02.04.2021
Йовка Желязкова Стоянова7-130-НС/02.04.2021
Веселина Славова Кирова7-131-НС/02.04.2021
Мариус Тодоров Тодоров7-132-НС/02.04.2021
Галя Иванова Стойкова7-133-НС/02.04.2021
Величка Христова Щерева7-134-НС/02.04.2021
Стойна Иванова Димитрова7-135-НС/02.04.2021
Курти Георгиев Тодоров7-136-НС/02.04.2021
Роса Христова Георгиева7-137-НС/02.04.2021
Костадинка Маринова Арабаджиева7-138-НС/02.04.2021
Кръстинка Стоянова Христова7-139-НС/02.04.2021
Иван Кунчев Тодоров7-140-НС/02.04.2021
Цонка Кирилова Богданова7-141-НС/02.04.2021
Захари Борисов Богданов7-142-НС/02.04.2021
Иван Асенов Василев7-143-НС/02.04.2021
Маринка Петрова Тодорова7-144-НС/02.04.2021
Стефан Малешков Илиев7-145-НС/02.04.2021
Борислава Стоянова Ташева7-146-НС/02.04.2021
Стелиян Николаев Костов7-147-НС/02.04.2021
Еленка Иванова Тодорова7-148-НС/02.04.2021
Миглена Жекова Илиева7-149-НС/02.04.2021
Стоянка Димова Чапкънова7-150-НС/02.04.2021
Димо Иванов Димов7-151-НС/02.04.2021
Иванка Нейчева Димова7-152-НС/02.04.2021
Натали Вълкова Танева7-153-НС/02.04.2021
Цонка Стоянова Недева7-154-НС/03.04.2021
Росица Петрова Атанасова7-155-НС/03.04.2021
Минко Василев Киров7-156-НС/03.04.2021
Радостин Стоянов Русев7-157-НС/03.04.2021
Хасан Салиев Алиев7-158-НС/03.04.2021
Мартин Иванов Иванов7-159-НС/03.04.2021
Станка Василева Иванова7-160-НС/03.04.2021
Донка Панайотова Панайотова7-161-НС/03.04.2021
Иван Киров Колев7-162-НС/03.04.2021
Тодор Киров Колев7-163-НС/03.04.2021
Мартин Андреев Генчев7-164-НС/03.04.2021
Живко Тодоров Железов7-165-НС/03.04.2021
Мирослав Данчев Шопов7-166-НС/03.04.2021
Недка Стоянова Иванова7-167-НС/03.04.2021
Ивелина Иванова Маркова7-168-НС/03.04.2021
Веса Димитрова Стоянова7-169-НС/03.04.2021
Николай Христов Колев7-170-НС/03.04.2021
Дафинка Петкова Дангова7-171-НС/03.04.2021
Христо Димитров Димитров7-172-НС/03.04.2021
Христина Иванова Желязкова7-173-НС/03.04.2021
Кристина Янкова Панайотова7-174-НС/03.04.2021
Валентин Найденов Найденов7-175-НС/03.04.2021
Динко Енев Петков7-176-НС/03.04.2021
Добрин Георгиев Петков7-177-НС/03.04.2021
Дженка Димова Петрова7-178-НС/03.04.2021
Стефан Атанасов Мисирков7-179-НС/03.04.2021
Красен Димитров Ахмаков7-180-НС/03.04.2021
Тодор Илиев Георгиев7-181-НС/03.04.2021
Тинка Иванова Янкова7-182-НС/03.04.2021
Иванка Иванова Илиева7-183-НС/03.04.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения