Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Мартин Милчев Конакчиев6-1-НС/30.03.2021
Донка Джишева Стойчева6-2-НС/30.03.2021
Николай Павлов Стоянов6-3-НС/30.03.2021
Донка Стоянова Георгиева6-4-НС/30.03.2021
Донка Христова Батчева6-5-НС/30.03.2021
Слав Атанасов Славов6-6-НС/30.03.2021
Динчо Господинов Динев6-7-НС/30.03.2021
Стела Петрова Господинова6-8-НС/30.03.2021
Иван Димитров Драгов6-9-НС/30.03.2021
Кинка Генова Славова6-10-НС/30.03.2021
Дора Господинова Христова6-11-НС/30.03.2021
Дияна Колева Митева6-12-НС/30.03.2021
Емилиян Пенков Пенев6-13-НС/30.03.2021
Даниел Пенков Петров6-14-НС/30.03.2021
Димитър Желев Иванов6-15-НС/30.03.2021
Донка Димитрова Иванова6-16-НС/30.03.2021
Галина Николова Конакчиева6-17-НС/30.03.2021
Стоянка Тенева Вълчанова6-18-НС/30.03.2021
Георги Димчев Пенков6-19-НС/30.03.2021
Джени Стоянова Пенкова6-20-НС/30.03.2021
Кольо Атанасов Колев6-21-НС/30.03.2021
Георги Христов Мутафов6-22-НС/30.03.2021
Димитър Димитров Тонев6-23-НС/30.03.2021
Георги Петров Иванов6-24-НС/30.03.2021
Николай Георгиев Колев6-25-НС/30.03.2021
София Георгиева Великова6-26-НС/30.03.2021
Габриела Ясенова Янева6-27-НС/30.03.2021
Ясен Георгиев Янев6-28-НС/30.03.2021
Йорданка Христова Комидвенска6-29-НС/30.03.2021
Женя Николаева Цанева-Янева6-30-НС/30.03.2021
Йордан Петров Русев6-31-НС/30.03.2021
Станимир Костов Костов6-32-НС/30.03.2021
Десислава Димитрова Костова6-33-НС/30.03.2021
Кина Георгиева Колева6-34-НС/30.03.2021
Стефан Танев Митев6-35-НС/30.03.2021
Ивелин Господинов Костадинов6-36-НС/30.03.2021
Анулиран6-37-НС/30.03.2021
Ивелин Костадинов Костадинов6-38-НС/30.03.2021
Женя Георгиева Станчева6-39-НС/30.03.2021
Георги Георгиев Атанасов6-40-НС/30.03.2021
Паола Атанасова Иванова6-41-НС/30.03.2021
Вълкана Иванова Станчева6-42-НС/30.03.2021
Йорданка Колева Колева6-43-НС/30.03.2021
Алекси Тодоров Алексиев6-44-НС/30.03.2021
Светослав Валентинов Давидов6-45-НС/30.03.2021
Александър Павлов Симеонов6-46-НС/30.03.2021
Костадин Славчев Костов6-47-НС/30.03.2021
Евстати Иванов Моллов6-48-НС/30.03.2021
Ервант Мардик Одабашиян6-49-НС/30.03.2021
Сотир Стоянов Сотиров6-50-НС/30.03.2021
Руско Дойнов Русатев6-51-НС/30.03.2021
Елена Василева Тодорова6-52-НС/30.03.2021
Стефан Митков Пенков6-53-НС/30.03.2021
Димитър Христов Хаджиколев6-54-НС/30.03.2021
Диляна Костадинова Тун6-55-НС/30.03.2021
Мима Георгиева Маврева6-56-НС/30.03.2021
Минка Христова Баракова6-57-НС/30.03.2021
Петър Стефанов Бараков6-58-НС/30.03.2021
Богомил Петров Джойков6-59-НС/30.03.2021
Петър Илиев Хлебаров6-60-НС/30.03.2021
Христо Стефанов Александров6-61-НС/30.03.2021
Жени Георгиева Славова6-62-НС/30.03.2021
Иван Иванов Атанасов6-63-НС/30.03.2021
Николай Асенов Христов6-64-НС/30.03.2021
Асен Андреев Христов6-65-НС/30.03.2021
Андрей Асенов Христов6-66-НС/30.03.2021
Христо Андреев Христов6-67-НС/30.03.2021
Асен Борисов Христов6-68-НС/30.03.2021
Андрей Панайотов Асенов6-69-НС/30.03.2021
Асен Николаев Христов6-70-НС/30.03.2021
Йорданка Желязкова Янкова6-71-НС/30.03.2021
Маргарита Василева Колева6-72-НС/30.03.2021
Моню Иванов Монев6-73-НС/30.03.2021
Радост Любенова Кунева6-74-НС/30.03.2021
Кольо Ангелов Колев6-75-НС/30.03.2021
Митко Тодоров Димитров6-76-НС/30.03.2021
Димитър Велев Цонев6-77-НС/30.03.2021
Христо Иванов Хаджиев6-78-НС/30.03.2021
Пламен Иванов Пеев6-79-НС/30.03.2021
Паньо Христов Атанасов6-80-НС/30.03.2021
Анулиран6-81-НС/30.03.2021
Иван Христов Христов6-82-НС/30.03.2021
Йорданка Николова Кръстева6-83-НС/30.03.2021
Росица Василева Иванова6-84-НС/30.03.2021
Красимир Василев Иванов6-85-НС/30.03.2021
Десислава Радославова Господинова6-86-НС/30.03.2021
Михаела Атанасова Христова6-87-НС/30.03.2021
Милена Радева Недева6-88-НС/30.03.2021
Данка Господинова Динева6-89-НС/30.03.2021
Смаил Юсеинов Ибрямов6-90-НС/30.03.2021
Мариян Димитров Славов6-91-НС/30.03.2021
Димитрина Илчева Дичева6-92-НС/30.03.2021
Даниел Петков Дичев6-93-НС/30.03.2021
Петранка Димитрова Йорданова6-94-НС/30.03.2021
Ради Недев Динев6-95-НС/30.03.2021
Даниела Иванова Динева6-96-НС/30.03.2021
Светослава Яворова Атанасова6-97-НС/30.03.2021
Кристиян Добрев Добрев6-98-НС/30.03.2021
Димитър Николов Аргиров6-99-НС/30.03.2021
Ивелина Стоянова Кичукова6-100-НС/01.04.2021
Анулиран6-101-НС/01.04.2021
Емилия Русева Байчева6-102-НС/01.04.2021
Асен Иванов Генчев6-103-НС/01.04.2021
Стивън Миленов Тюфекчиев6-104-НС/01.04.2021
Павлин Диянов Чалъков6-105-НС/01.04.2021
Димитър Василев Стефанов6-106-НС/01.04.2021
Мария Колева Енева6-107-НС/01.04.2021
Янко Димитров Лилов6-108-НС/01.04.2021
Марияна Диянова Динева6-109-НС/01.04.2021
Николай Тодоров Ников6-110-НС/01.04.2021
Димитрина Йорданова Кисьова6-111-НС/01.04.2021
Милена Вачева Михайлова6-112-НС/01.04.2021
Йорданка Михайлова Христова6-113-НС/01.04.2021
Златко Димитров Николов6-114-НС/01.04.2021
Димитър Колев Колев6-115-НС/01.04.2021
Асен Тенев Митев6-116-НС/01.04.2021
Пламен Георгиев Христов6-117-НС/01.04.2021
Милчо Иванов Георгиев6-118-НС/01.04.2021
Новачко Колев Колев6-119-НС/01.04.2021
Ваньо Димитров Славов6-120-НС/01.04.2021
Андон Милчев Георгиев6-121-НС/01.04.2021
Стефан Тодоров Велев6-122-НС/01.04.2021
Кремена Стефанова Динева6-123-НС/01.04.2021
Николай Стефанов Динев6-124-НС/01.04.2021
Иван Атанасов Христов6-125-НС/01.04.2021
Стоян Стойчев Соколов6-126-НС/01.04.2021
Силвия Христова Стоянова6-127-НС/01.04.2021
Иванка Атанасова Троева6-128-НС/01.04.2021
Ганчо Троев Троев6-129-НС/01.04.2021
Панайот Иванов Кехайов6-130-НС/01.04.2021
Станка Йорданова Русенова6-131-НС/01.04.2021
Йордан Василев Кръстев6-132-НС/01.04.2021
Пенка Славова Андонова6-133-НС/01.04.2021
Анулиран6-134-НС/01.04.2021
Станимир Колев Колев6-135-НС/01.04.2021
Светослав Иванов Ников6-136-НС/01.04.2021
Цветелина Димитрова Георгиева6-137-НС/01.04.2021
Димо Иванов Димов6-138-НС/01.04.2021
Станка Илиева Димова6-139-НС/01.04.2021
Иван Димов Димов6-140-НС/01.04.2021
Илия Димов Димов6-141-НС/01.04.2021
Радка Петкова Колева6-142-НС/01.04.2021
Господинка Атанасова Маркова6-143-НС/01.04.2021
Георги Иванов Димов6-144-НС/01.04.2021
Анулиран6-145-НС/01.04.2021
Румяна Андонова Ставрева6-146-НС/01.04.2021
Милко Трифонов Милчев6-147-НС/01.04.2021
Димо Николаев Николов6-148-НС/01.04.2021
Божидар Петров Божанов6-149-НС/01.04.2021
Тодор Костадинов Тодоров6-150-НС/01.04.2021
Величка Иванова Божанова6-151-НС/01.04.2021
Николай Георгиев Георгиев6-152-НС/01.04.2021
Христо Димитров Георгиев6-153-НС/01.04.2021
Димитринка Георгиева Стойчева6-154-НС/01.04.2021
Донка Георгиева Георгиева6-155-НС/01.04.2021
Стоян Радев Пенчев6-156-НС/01.04.2021
Паско Георгиев Керемидчиев6-157-НС/01.04.2021
Виолета Любенова Кънева6-158-НС/01.04.2021
Галя Янкова Янкова6-159-НС/01.04.2021
Иванка Георгиева Дойчева6-160-НС/01.04.2021
Георги Стоянов Стоянов6-161-НС/01.04.2021
Димитър Недев Димитров6-162-НС/01.04.2021
Виолета Радева Стефанова6-163-НС/01.04.2021
Стефка Динева Митева6-164-НС/01.04.2021
Митко Йорданов Митев6-165-НС/01.04.2021
Диян Митков Митев6-166-НС/01.04.2021
Даниела Стоянова Стоянова6-167-НС/01.04.2021
Стоян Иванов Стоянов6-168-НС/01.04.2021
Стоянка Георгиева Стоянова6-169-НС/01.04.2021
Ганка Георгиева Жекова6-170-НС/01.04.2021
Ценка Пенкова Тодорова6-171-НС/01.04.2021
Сийка Иванова Колева6-172-НС/01.04.2021
Янка Тодорова Железчева6-173-НС/01.04.2021
Валентин Кънчев Николов6-174-НС/01.04.2021
Николай Иванов Колев6-175-НС/01.04.2021
Тодор Ангелов Радойчев6-176-НС/01.04.2021
Кина Георгиева Радойчева6-177-НС/01.04.2021
Страхил Николаев Минчев6-178-НС/01.04.2021
Михаела Йорданова Михова6-179-НС/01.04.2021
Виолета Николова Узунова6-180-НС/01.04.2021
Пепа Христова Арабаджиева6-181-НС/01.04.2021
Панайот Андонов Панайотов6-182-НС/01.04.2021
Йордан Михайлов Михов6-183-НС/01.04.2021
Стойка Петрова Иванова6-184-НС/01.04.2021
Милена Георгиева Митева6-185-НС/01.04.2021
Анелия Станимирова Стаматова6-186-НС/01.04.2021
Георги Кирилов Дженков6-187-НС/01.04.2021
Диана Господинова Николова6-188-НС/01.04.2021
Керанка Славова Вълкова6-189-НС/01.04.2021
Кръстина Господинова Андонова6-190-НС/01.04.2021
Динко Иванов Андонов6-191-НС/01.04.2021
Анулиран6-192-НС/01.04.2021
Янчо Николов Янев6-193-НС/01.04.2021
Соня Колева Андонова6-194-НС/01.04.2021
Стоянка Миткова Иванова6-195-НС/01.04.2021
Игнателин Методиев Игнатов6-196-НС/01.04.2021
Валентина Паскова Керемидчиева6-197-НС/01.04.2021
Дарина Димитрова Андонова6-198-НС/01.04.2021
Анулиран6-199-НС/02.04.2021
Минко Асенов Керемедчиев6-200-НС/02.04.2021
Емилия Андреева Маринова6-201-НС/03.04.2021
Даниела Ангелова Лазарова6-202-НС/03.04.2021
Габриела Любомирова Лазарова6-203-НС/03.04.2021
Румяна Янева Маркова6-204-НС/03.04.2021
Дафинка Панайотова Генчева6-205-НС/03.04.2021
Мирослав Гочев Йовчев6-206-НС/03.04.2021
Мария Тодорова Стойкова6-207-НС/03.04.2021
Ивелин Емилов Байчев6-208-НС/03.04.2021
Иван Илиев Генчев6-209-НС/03.04.2021
Николина Станева Николова6-210-НС/03.04.2021
Анелия Любомирова Лазарова6-211-НС/03.04.2021
Елка Тодорова Стоянова6-212-НС/03.04.2021
Митко Георгиев Георгиев6-213-НС/03.04.2021
Валентин Данков Господинов6-214-НС/03.04.2021
Виктор Иванов Михов6-215-НС/03.04.2021
Радка Йорданова Ангелова6-216-НС/03.04.2021
Мартина Веселинова Янкова6-217-НС/03.04.2021
Радостина Михалева Алашова6-218-НС/03.04.2021
Елена Недялкова Карастайкова6-219-НС/03.04.2021
Данаил Георгиев Помаков6-220-НС/03.04.2021
Ангел Димчев Дросев6-221-НС/03.04.2021
Бранимира Валентинова Кирязова6-222-НС/03.04.2021
Марияна Господинова Жекова6-223-НС/03.04.2021
Атанас Георгиев Кирязов6-224-НС/03.04.2021
Гочо Костов Минков6-225-НС/03.04.2021
Красимира Василева Василева6-226-НС/03.04.2021
Клаудия Петриани6-227-НС/03.04.2021
Радостин Николаев Тодоров6-228-НС/03.04.2021
Павел Спасов Павлов6-229-НС/03.04.2021
Стефка Димитрова Василева6-230-НС/03.04.2021
Георги Димитров Димитраков6-231-НС/03.04.2021
Славчо Кръстев Андонов6-232-НС/03.04.2021
Силвия Кръстева Стоянова6-233-НС/03.04.2021
Бойка Панайотова Петкова6-234-НС/03.04.2021
Стефанка Миткова Балчева6-235-НС/03.04.2021
Ивелина Юлиянова Балчева6-236-НС/03.04.2021
Иван Йорданов Събев6-237-НС/03.04.2021
Вихрен Пламенов Шолев6-238-НС/03.04.2021
Даниел Панайотов Абрашев6-239-НС/03.04.2021
Полина Стефанова Хубенова6-240-НС/03.04.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения