Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Георги Велчев Минков4-1-НС/27.03.2021
Стефка Димитрова Дамянова-Динева4-2-НС/27.03.2021
Станимир Георгиев Иванов4-3-НС/27.03.2021
Александър Иванов Терзииванов4-4-НС/27.03.2021
Майа Василева Цанева-Кожухарова4-5-НС/27.03.2021
Илия Василев Илиев4-6-НС/27.03.2021
Ваня Вичева Иванова4-7-НС/27.03.2021
Валентин Спасов Велев4-8-НС/27.03.2021
Наталия Георгиева Иванова4-9-НС/27.03.2021
Десислав Станимиров Монев4-10-НС/27.03.2021
Йордан Георгиев Атанасов4-11-НС/27.03.2021
Светослав Иванов Вълев4-12-НС/27.03.2021
Слави Христов Арабов4-13-НС/27.03.2021
Димитър Димов Иванов4-14-НС/27.03.2021
Йорданка Радостинова Ничева4-15-НС/27.03.2021
Тодорка Димитрова Димитрова4-16-НС/27.03.2021
Илиан Красимиров Салов4-17-НС/27.03.2021
Жечка Василева Попова4-18-НС/27.03.2021
Атанас Георгиев Стоилов4-19-НС/27.03.2021
Анулиран4-20-НС/27.03.2021
Георги Любомиров Робев4-21-НС/27.03.2021
Красимир Василев Щилиянов4-22-НС/27.03.2021
Ивелина Иванова Зарева4-23-НС/27.03.2021
Стойка Борисова Илиева4-24-НС/27.03.2021
Божидар Атанасов Желязков4-25-НС/27.03.2021
Митко Ангелов Димитров4-26-НС/27.03.2021
Таня Стоянова Димитрова4-27-НС/27.03.2021
Данчо Малинов Първанов4-28-НС/27.03.2021
Николина Димитрова Русева4-29-НС/27.03.2021
Георги Янков Новаков4-30-НС/27.03.2021
Атанас Петров Костов4-31-НС/27.03.2021
Христина Иванова Иванова4-32-НС/27.03.2021
Желяза Димитрова Танева4-33-НС/27.03.2021
Илин Георгиев Иванов4-34-НС/27.03.2021
Софка Павлова Парушева4-35-НС/27.03.2021
Павел Маринов Парушев4-36-НС/27.03.2021
Живко Ников Даскалов4-37-НС/27.03.2021
Росица Иванова Иванова4-38-НС/27.03.2021
Анулиран4-39-НС/27.03.2021
Анулиран4-40-НС/27.03.2021
Антоанета Захариева Добрева4-41-НС/27.03.2021
Николинка Живкова Иванова4-42-НС/27.03.2021
Стела Василева Христова4-43-НС/27.03.2021
Добри Николаев Милев4-44-НС/27.03.2021
Николай Добрев Милев4-45-НС/27.03.2021
Валя Веселинова Петрова4-46-НС/27.03.2021
Атанас Стефанов Бомбов4-47-НС/27.03.2021
Йордан Митев Йорданов4-48-НС/27.03.2021
Мария Стоянова Танева4-49-НС/27.03.2021
Илия Маринов Георгиев4-50-НС/27.03.2021
Таньо Минев Танев4-51-НС/27.03.2021
Исус Мишев Димитров4-52-НС/27.03.2021
Петя Георгиева Димитрова4-53-НС/27.03.2021
Галина Панайотова Иванова4-54-НС/27.03.2021
Павел Тодоров Тодоров4-55-НС/27.03.2021
Вяра Стефанова Желязкова4-56-НС/27.03.2021
Иван Георгиев Гърдев4-57-НС/27.03.2021
Петър Тодоров Илиев4-58-НС/27.03.2021
Тодорка Петрова Атанасова4-59-НС/27.03.2021
Ангел Иванов Манчев4-60-НС/27.03.2021
Георги Желязков Кючуков4-61-НС/27.03.2021
Ивана Георгиева Георгиева4-62-НС/27.03.2021
Мартин Антонов Динчев4-63-НС/27.03.2021
Минка Георгиева Иванова4-64-НС/27.03.2021
Митко Русков Кандев4-65-НС/27.03.2021
Анулиран4-66-НС/27.03.2021
Стефан Киров Симеонов4-67-НС/27.03.2021
Иван Димитров Попигнатов4-68-НС/27.03.2021
Апостол Митков Апостолов4-69-НС/27.03.2021
Марийка Кръстева Тончева4-70-НС/27.03.2021
Николай Атанасов Тончев4-71-НС/27.03.2021
Радостина Николаева Узунова4-72-НС/27.03.2021
Йорданка Иванова Иванова4-73-НС/27.03.2021
Иван Иванов Иванов4-74-НС/27.03.2021
Румяна Георгиева Георгиева4-75-НС/27.03.2021
Иван Атанасов Иванов4-76-НС/27.03.2021
Патриция Александрова Терзииванова4-77-НС/27.03.2021
Стоян Надков Георгиев4-78-НС/27.03.2021
Боряна Маринова Иванова4-79-НС/28.03.2021
Ташо Йорданов Гочев4-80-НС/28.03.2021
Йордан Ташев Гочев4-81-НС/28.03.2021
Димчо Георгиев Ангелов4-82-НС/28.03.2021
Анулиран4-83-НС/28.03.2021
Стела Андонова Михалева4-84-НС/28.03.2021
Петьо Господинов Михалев4-85-НС/28.03.2021
Неделчо Тенев Неделчев4-86-НС/28.03.2021
Ивелин Илков Иванов4-87-НС/28.03.2021
Марийка Петрова Кунева4-88-НС/28.03.2021
Митко Николаев Митков4-89-НС/28.03.2021
Весела Ангелова Джондрова4-90-НС/28.03.2021
Трендафил Николов Манолов4-91-НС/28.03.2021
Здравко Стефанов Александров4-92-НС/28.03.2021
Стефан Здравков Александров4-93-НС/28.03.2021
Недялка Стоянова Иванова4-94-НС/28.03.2021
Иван Ралчев Иванов4-95-НС/28.03.2021
Христо Димитров Йорданов4-96-НС/28.03.2021
Дженко Димитров Йорданов4-97-НС/28.03.2021
Динка Куртева Иванова4-98-НС/28.03.2021
Жана Иванова Йорданова4-99-НС/28.03.2021
Димитър Тодоров Янков4-100-НС/28.03.2021
Васил Николов Иванов4-101-НС/28.03.2021
Иван Николов Иванов4-102-НС/28.03.2021
Николай Динев Николов4-103-НС/28.03.2021
Галя Господинова Василева4-104-НС/28.03.2021
Анулиран4-105-НС/28.03.2021
Димитър Иванов Иванов4-106-НС/28.03.2021
Мария Димова Ножарова4-107-НС/28.03.2021
Георги Георгиев Влахов4-108-НС/28.03.2021
Елица Мартинова Колева4-109-НС/28.03.2021
Валентин Илиев Илиев4-110-НС/28.03.2021
Таня Илиева Илиева4-111-НС/28.03.2021
Стефан Нейчев Дженков4-112-НС/28.03.2021
Деян Нейчев Дженков4-113-НС/28.03.2021
Десислава Илиева Илиева4-114-НС/28.03.2021
Ана Илиева Илиева4-115-НС/28.03.2021
Женя Димитрова Домусчиева4-116-НС/28.03.2021
Мария Николова Домусчиева4-117-НС/28.03.2021
Иванка Дунева Куртева4-118-НС/28.03.2021
Ташко Иванов Ташев4-119-НС/28.03.2021
Нейчо Дженков Нейчев4-120-НС/28.03.2021
Иван Йорданов Иванов4-121-НС/28.03.2021
Димитър Дженков Йорданов4-122-НС/28.03.2021
Минка Герганова Александрова4-123-НС/28.03.2021
Атанас Марианов Желязков4-124-НС/28.03.2021
Петър Ангелов Панайотов4-125-НС/28.03.2021
Тодора Костадинова Додулакова4-126-НС/28.03.2021
Стоянка Кирова Михова4-127-НС/28.03.2021
Николай Георгиев Пехливанов4-128-НС/28.03.2021
Христо Костов Йонков4-129-НС/28.03.2021
Сийка Христова Гинева-Ставрева4-130-НС/28.03.2021
Живко Кирчев Иванов4-131-НС/28.03.2021
Женя Димитрова Демирева4-132-НС/28.03.2021
Илия Вълчев Илиев4-133-НС/28.03.2021
Иванка Костадинова Минчева4-134-НС/31.03.2021
Елизабет Илиян Топалова4-135-НС/31.03.2021
Елени Василиос Пануцу4-136-НС/31.03.2021
Калоян Цветанов Николов4-137-НС/31.03.2021
Николай Иванов Иванов4-138-НС/31.03.2021
Светла Николаева Петкова4-139-НС/31.03.2021
Христо Петков Петков4-140-НС/31.03.2021
Марияна Георгиева Радойнова4-141-НС/31.03.2021
Красимир Ангелов Тодоров4-142-НС/31.03.2021
Румяна Атанасова Кънева4-143-НС/31.03.2021
Теодора Димитрова Милкова4-144-НС/31.03.2021
Илия Стоянов Андонов4-145-НС/31.03.2021
Анулиран4-146-НС/31.03.2021
Анулиран4-147-НС/31.03.2021
Геновева Славова Младенова4-148-НС/31.03.2021
Тодорка Иванова Пенева4-149-НС/31.03.2021
Апостол Коев Пенев4-150-НС/31.03.2021
Живка Христова Йорданова4-151-НС/31.03.2021
Марийка Димитрова Илиева4-152-НС/31.03.2021
Веселин Господинов Трендафилов4-153-НС/31.03.2021
Светлана Георгиева Славчева4-154-НС/31.03.2021
Деян Пенков Керанов4-155-НС/31.03.2021
Янка Динева Иванова4-156-НС/31.03.2021
Деспа Христова Атанасова4-157-НС/31.03.2021
Стоянка Панева Иванова4-158-НС/31.03.2021
Желязко Стоянов Господинов4-159-НС/31.03.2021
Петър Димов Тополски4-160-НС/31.03.2021
Пламена Руменова Атанасова4-161-НС/31.03.2021
Тодор Вълков Радев4-162-НС/31.03.2021
Найден Василев Василев4-163-НС/31.03.2021
Людмил Пенев Русев4-164-НС/31.03.2021
Анулиран4-165-НС/31.03.2021
Пенка Петрова Георгиева4-166-НС/02.04.2021
Цветелина Димитрова Димитрова4-167-НС/02.04.2021
Наско Атанасов Стоянов4-168-НС/02.04.2021
Стоянка Стоянова Григорова4-169-НС/02.04.2021
Ганка Минчева Сачева4-170-НС/02.04.2021
Васил Иванов Сачев4-171-НС/02.04.2021
Румен Иванов Сачев4-172-НС/02.04.2021
Иван Василев Сачев4-173-НС/02.04.2021
Златка Светославова Тенекеджиева4-174-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения