Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Гюлюмсер Юсеинова Якубова3-1-НС/23.03.2021
Красимир Иванов Георгиев3-2-НС/23.03.2021
Юлиян Йорданов Илиев3-3-НС/23.03.2021
Мария Данаилова Цветкова3-4-НС/23.03.2021
Петър Георгиев Константинов3-5-НС/23.03.2021
Ивелина Георгиева Кирова3-6-НС/23.03.2021
Сашо Василев Илиев3-7-НС/23.03.2021
Иванка Кръстева Халачева3-8-НС/23.03.2021
Кольо Енев Динев3-9-НС/23.03.2021
Валентин Божилов Великов3-10-НС/23.03.2021
Митко Мариянов Стефанов3-11-НС/23.03.2021
Асен Асенов Василев3-12-НС/01.04.2021
Димитър Ангелов Ангелов3-13-НС/01.04.2021
Иван Велев Пенев3-14-НС/01.04.2021
Йордан Йорданов Йорданов3-15-НС/01.04.2021
Ивайло Георгиев Косев3-16-НС/01.04.2021
Кольо Янчев Колев3-17-НС/01.04.2021
Веселин Стойчев Стоев3-18-НС/01.04.2021
Стоян Йорданов Стоянов3-19-НС/01.04.2021
Галина Рускова Русева3-20-НС/01.04.2021
Велика Иванова Тодорова3-21-НС/01.04.2021
Петър Георгиев Йовчев3-22-НС/01.04.2021
Златка Иванова Илиева3-23-НС/01.04.2021
Момчил Кирилов Чавдаров3-24-НС/01.04.2021
Михаил Руменов Иванов3-25-НС/01.04.2021
Илия Асенов Иванов3-26-НС/01.04.2021
Илия Гочев Илиев3-27-НС/01.04.2021
Тинка Георгиева Стоилова3-28-НС/01.04.2021
Християн Михов Ташев3-29-НС/01.04.2021
Иван Кирилов Стоилов3-30-НС/01.04.2021
Кирил Стоянов Чавдаров3-31-НС/01.04.2021
Илиян Стефанов Стоянов3-32-НС/01.04.2021
Георги Асенов Стоянов3-33-НС/01.04.2021
Стефка Илиева Илиева3-34-НС/01.04.2021
Илия Гочев Ташев3-35-НС/01.04.2021
Божидар Иванов Мишев3-36-НС/01.04.2021
Георги Асенов Стефанов3-37-НС/01.04.2021
Чавдар Демирев Чавдаров3-38-НС/01.04.2021
Марин Панайотов Иванов3-39-НС/01.04.2021
Валентин Иванов Калчев3-40-НС/01.04.2021
Илия Димитров Илиев3-41-НС/01.04.2021
Симеон Асенов Тодоров3-42-НС/01.04.2021
Стефан Момчилов Чавдаров3-43-НС/01.04.2021
Митко Иванов Михов3-44-НС/01.04.2021
Асен Христов Иванов3-45-НС/01.04.2021
Вълчо Тодоров Янков3-46-НС/01.04.2021
Маньо Дженков Стоянов3-47-НС/01.04.2021
Христо Илиев Димитров3-48-НС/01.04.2021
Митко Радостинов Митков3-49-НС/01.04.2021
Гюнгюлер Атанасов Емилов3-50-НС/01.04.2021
Юсеин Ахмедов Мустафов3-51-НС/01.04.2021
Наско Атанасов Емилов3-52-НС/01.04.2021
Себаатин Алиев Себаатинов3-53-НС/01.04.2021
Технур Галинов Русев3-54-НС/01.04.2021
Радостин Митков Колев3-55-НС/01.04.2021
Али Колев Атанасов3-56-НС/01.04.2021
Цветан Иванов Димитров3-57-НС/01.04.2021
Велеатин Мехмедов Алиев3-58-НС/01.04.2021
Асен Минков Иванов3-59-НС/01.04.2021
Али Мехмедов Алиев3-60-НС/01.04.2021
Кирил Минков Михайлов3-61-НС/01.04.2021
Стойчо Йорданов Коев3-62-НС/01.04.2021
Боряна Койчева Маркова3-63-НС/01.04.2021
Пеньо Ников Илиев3-64-НС/01.04.2021
Илия Панайотов Ников3-65-НС/01.04.2021
Огнян Панайотов Илиев3-66-НС/01.04.2021
Стефан Панайотов Илиев3-67-НС/01.04.2021
Тодор Димитров Василев3-68-НС/01.04.2021
Андон Стойчев Събев3-69-НС/01.04.2021
Стефка Димитрова Кънчева3-70-НС/01.04.2021
Ангелинка Стойчева Желязкова3-71-НС/01.04.2021
Сашо Сергеев Иванов3-72-НС/01.04.2021
Нанка Стайкова Иванова3-73-НС/01.04.2021
Мустафа Алиев Юсеинов3-74-НС/01.04.2021
Златка Сашева Кючукова3-75-НС/01.04.2021
Кадир Руменов Кючуков3-76-НС/01.04.2021
Кирил Георгиев Илиев3-77-НС/01.04.2021
Исмаил Реджебов Исмаилов3-78-НС/01.04.2021
Исус Атанасов Атанасов3-79-НС/01.04.2021
Иван Христов Станчев3-80-НС/01.04.2021
Веска Атанасова Събева3-81-НС/01.04.2021
Събко Великов Събев3-82-НС/01.04.2021
Грасиела Стаменова Стоянова3-83-НС/01.04.2021
Теньо Йорданов Тенев3-84-НС/01.04.2021
Васил Демирев Георгиев3-85-НС/01.04.2021
Николай Ангелов Иванов3-86-НС/01.04.2021
Димитър Атанасов Иванов3-87-НС/01.04.2021
Петко Панайотов Петков3-88-НС/01.04.2021
Манол Иванов Вълчев3-89-НС/03.04.2021
Иван Георгиев Танев3-90-НС/03.04.2021
Митко Йорданов Кабранов3-91-НС/03.04.2021
Йордан Митев Кабранов3-92-НС/03.04.2021
Пепа Йорданова Кабранова3-93-НС/03.04.2021
Пенка Красимирова Айвазова3-94-НС/03.04.2021
Димитър Костов Костов3-95-НС/03.04.2021
Костадин Донков Демиров3-96-НС/03.04.2021
Ганчо Колев Тончев3-97-НС/03.04.2021
Велико Илиев Великов3-98-НС/03.04.2021
Иван Велев Христов3-99-НС/03.04.2021
Александър Николов Александров3-100-НС/03.04.2021
Катя Стойчева Александрова3-101-НС/03.04.2021
Георги Стойков Стойков3-102-НС/03.04.2021
Траян Станимиров Михалев3-103-НС/03.04.2021
Ахмед Хасанов Ахмедов3-104-НС/03.04.2021
Салим Еролов Ахмедов3-105-НС/03.04.2021
Али Хасанов Ахмедов3-106-НС/03.04.2021
Мехмед Джелял Али3-107-НС/03.04.2021
Салим Ахмед Салим3-108-НС/03.04.2021
Ахмед Себахтинов Асанов3-109-НС/03.04.2021
Аско Ахмедов Асанов3-110-НС/03.04.2021
Севдалин Иванов Иванов3-111-НС/03.04.2021
Мартин Мартинов Кескинов3-112-НС/03.04.2021
Райчо Митков Райчев3-113-НС/03.04.2021
Кина Иванова Борисова3-114-НС/03.04.2021
Димитър Ташев Йорданов3-115-НС/03.04.2021
Асен Николов Иванов3-116-НС/03.04.2021
Исус Тодоров Пенков3-117-НС/03.04.2021
Божидар Янков Михайлов3-118-НС/03.04.2021
Янко Атанасов Иванов3-119-НС/03.04.2021
Божидар Асенов Атанасов3-120-НС/03.04.2021
Димитър Стоянов Кунчев3-121-НС/03.04.2021
Петър Димчев Иванов3-122-НС/03.04.2021
Йоско Богданов Мирилиев3-123-НС/03.04.2021
Зарко Илиев Атанасов3-124-НС/03.04.2021
Атанас Насков Емилов3-125-НС/03.04.2021
Йовка Вълкова Андонова3-126-НС/03.04.2021
Кадир Сеидов Сеидов3-127-НС/03.04.2021
Зейнеп Али Арифова3-128-НС/03.04.2021
Селяхтин Османов Арифов3-129-НС/03.04.2021
Пембе Реджебова Арифова3-130-НС/03.04.2021
Халим Джейлялов Алиев3-131-НС/03.04.2021
Исамеси Юсеинов Мустафов3-132-НС/03.04.2021
Иванка Еленова Илиева3-133-НС/03.04.2021
Радостина Бориславова Манойлова3-134-НС/03.04.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения