Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Христина Иванова Стойчева2-1-НС/19.03.2021
Мария Демирева Иванова2-2-НС/19.03.2021
Христо Петров Стоянов2-3-НС/19.03.2021
Недялка Атанасова Димитрова2-4-НС/19.03.2021
Тонка Кирова Ташева2-5-НС/19.03.2021
Димитрина Георгиева Караджова2-6-НС/19.03.2021
Яна Ангелова Гинева2-7-НС/19.03.2021
Таня Йовчева Иванова2-8-НС/19.03.2021
Велика Иванова Михнева2-9-НС/19.03.2021
Мария Мирчева Шопова2-10-НС/19.03.2021
Станислав Иванов Арабаджиев2-11-НС/19.03.2021
Таня Стоянова Атанасова2-12-НС/19.03.2021
Георги Стоянов Гитов2-13-НС/19.03.2021
Донка Василева Недева2-14-НС/19.03.2021
Станимир Христов Христов2-15-НС/19.03.2021
Тодор Костадинов Дамянов2-16-НС/19.03.2021
Радостина Илиева Мишева2-17-НС/19.03.2021
Стоянка Димитрова Заврънкова2-18-НС/19.03.2021
Веселина Колева Димова2-19-НС/19.03.2021
Станка Атанасова Кирилова2-20-НС/19.03.2021
Руска Иванова Стоянова2-21-НС/19.03.2021
Цоньо Георгиев Мартинов2-22-НС/19.03.2021
Желязка Атанасова Стоянова2-23-НС/19.03.2021
Елена Атанасова Хаджиева2-24-НС/19.03.2021
Стоянка Георгиева Пенчева2-25-НС/19.03.2021
Катерина Стоянова Димитрова2-26-НС/19.03.2021
Ганка Георгиева Маркова2-27-НС/19.03.2021
Джена Ангелова Янева2-28-НС/19.03.2021
Димитрина Николова Христова2-29-НС/19.03.2021
Никола Димитров Ненов2-30-НС/23.03.2021
Бинка Петрова Величкова2-31-НС/23.03.2021
Красимир Любчов Григоров2-32-НС/23.03.2021
Тонка Георгиева Кърмъзова2-33-НС/23.03.2021
Гергана Димитрова Иванова2-34-НС/23.03.2021
Гинчо Георгиев Шумов2-35-НС/23.03.2021
Станчо Йорданов Кирилов2-36-НС/23.03.2021
Динко Стоянов Вълков2-37-НС/23.03.2021
Дафина Миткова Асенова2-38-НС/23.03.2021
Димитър Вълев Димитров2-39-НС/23.03.2021
Христо Иванов Желев2-40-НС/23.03.2021
Петранка Желева Станева2-41-НС/23.03.2021
Иван Стоянов Георгиев2-42-НС/23.03.2021
Стоянка Димитрова Домусчиева2-43-НС/23.03.2021
Стефка Минева Костадинова2-44-НС/23.03.2021
Щерьо Бойков Минчев2-45-НС/23.03.2021
Любка Минкова Михайлова2-46-НС/23.03.2021
Панайот Атанасов Иванов2-47-НС/23.03.2021
Георги Георгиев Чакъров2-48-НС/23.03.2021
Николай Стоянов Вълчев2-49-НС/23.03.2021
Анулиран2-50-НС/27.03.2021
Симо Петров Петров2-51-НС/27.03.2021
Петър Кръстев Петров2-52-НС/27.03.2021
Велика Атанасова Петкова2-53-НС/27.03.2021
Койчо Ненчев Коев2-54-НС/27.03.2021
Таня Ганчева Стоянова2-55-НС/27.03.2021
Христо Стоев Колев2-56-НС/27.03.2021
Катя Иванова Григорова2-57-НС/27.03.2021
Станка Станчева Чиликова2-58-НС/27.03.2021
Драган Василев Драганов2-59-НС/27.03.2021
Добри Димитров Добрев2-60-НС/27.03.2021
Георги Василев Иванов2-61-НС/27.03.2021
Йорданка Иванова Пенева2-62-НС/27.03.2021
Кръстьо Кънев Кръстев2-63-НС/27.03.2021
Господин Филчев Господинов2-64-НС/27.03.2021
Димка Стоянова Янакиева2-65-НС/27.03.2021
Петранка Димитрова Добрева2-66-НС/27.03.2021
Таня Янкова Георгиева2-67-НС/27.03.2021
Георги Михалев Арнаудов2-68-НС/27.03.2021
Анулиран2-69-НС/27.03.2021
Калчо Иванов Калчев2-70-НС/27.03.2021
Диана Кирова Панайотова2-71-НС/27.03.2021
Драгоя Димитров Драгоев2-72-НС/27.03.2021
Султана Ангелова Петрова2-73-НС/27.03.2021
Слав Диков Желязков2-74-НС/27.03.2021
Кремена Йорданова Трифонова2-75-НС/27.03.2021
Димка Тодорова Халачева2-76-НС/27.03.2021
Георги Стоянов Стоянов2-77-НС/27.03.2021
Анулиран2-78-НС/27.03.2021
Емине Зенурова Бакалова2-79-НС/30.03.2021
Петър Ангелов Петров2-80-НС/30.03.2021
Веселин Георгиев Андреев2-81-НС/30.03.2021
Стоян Георгиев Стоянов2-82-НС/30.03.2021
Златомир Янчев Златев2-83-НС/30.03.2021
Димитър Георгиев Георгиев2-84-НС/30.03.2021
Еленка Колева Маринова2-85-НС/30.03.2021
Валерий Йорданов Василев2-86-НС/30.03.2021
Георги Петров Георгиев2-87-НС/30.03.2021
Красимир Драганов Гроздев2-88-НС/30.03.2021
Росица Димитрова Кондова2-89-НС/30.03.2021
Никол Стратиева Николова2-90-НС/30.03.2021
Николай Ангелов Николов2-91-НС/30.03.2021
Васил Ванев Хаджизлатев2-92-НС/30.03.2021
Румен Артин Айвазян2-93-НС/30.03.2021
Иван Димов Атанасов2-94-НС/30.03.2021
Димитър Атанасов Димитров2-95-НС/30.03.2021
Ванко Василев Чалъков2-96-НС/30.03.2021
Дамянка Колева Узунова2-97-НС/30.03.2021
Марийка Петрова Иванова2-98-НС/30.03.2021
Наталия Ангелова Михова2-99-НС/30.03.2021
Динко Димитров Динев2-100-НС/30.03.2021
Митка Дойчева Дойчева2-101-НС/30.03.2021
Антоанета Георгиева Георгиева2-102-НС/30.03.2021
Славка Лечева Андреева2-103-НС/30.03.2021
Стоянка Димитрова Стоянова2-104-НС/30.03.2021
Георги Дойчев Стоянов2-105-НС/30.03.2021
Димка Стоянова Ковачева2-106-НС/30.03.2021
Веселина Стоянова Николова2-107-НС/30.03.2021
Йовка Стойчева Щерева2-108-НС/30.03.2021
Кирилка Добрева Желева2-109-НС/30.03.2021
Анулиран2-110-НС/30.03.2021
Нейчо Жеков Ковачев2-111-НС/30.03.2021
Стефка Рачева Неделчева2-112-НС/30.03.2021
Нина Тодорова Гарабедян2-113-НС/30.03.2021
Петя Гаврилова Гаврилова2-114-НС/30.03.2021
Даниел Георгиев Георгиев2-115-НС/30.03.2021
Георги Петров Бояджиев2-116-НС/30.03.2021
Илияна Петрова Николова2-117-НС/30.03.2021
Димитрина Тодорова Господинова2-118-НС/30.03.2021
Христо Стойчев Николов2-119-НС/30.03.2021
Нася Иванова Василева2-120-НС/30.03.2021
Мима Господинова Антонова2-121-НС/30.03.2021
Даниел Валериев Антонов2-122-НС/30.03.2021
Руска Атанасова Желева2-123-НС/30.03.2021
Стоян Илиев Желев2-124-НС/30.03.2021
Валерий Иванов Антонов2-125-НС/30.03.2021
Иван Георгиев Иванов2-126-НС/30.03.2021
Мариана Колева Тодорова-Георгиева2-127-НС/30.03.2021
Валентина Господинова Тенева2-128-НС/30.03.2021
Иван Стоянов Димитров2-129-НС/30.03.2021
Радостина Иванова Иванова2-130-НС/30.03.2021
Мариян Михов Михов2-131-НС/30.03.2021
Янко Генчев Генчев2-132-НС/30.03.2021
Кольо Атанасов Василев2-133-НС/30.03.2021
Божил Георгиев Мутафчиев2-134-НС/30.03.2021
Даниел Сотиров Мутафчиев2-135-НС/30.03.2021
Веселин Константинов Карагеоргиев2-136-НС/30.03.2021
Марийка Костова Георгиева2-137-НС/30.03.2021
Марийка Атанасова Димитрова2-138-НС/30.03.2021
Соня Ангелова Пашкулева2-139-НС/30.03.2021
Христиан Георгиев Георгиев2-140-НС/30.03.2021
Георги Иванов Георгиев2-141-НС/30.03.2021
Петко Марков Петков2-142-НС/30.03.2021
Стефка Кръстева Дикова2-143-НС/30.03.2021
Спаска Желязкова Чемширова2-144-НС/30.03.2021
Марийка Тенева Иванова2-145-НС/30.03.2021
Ангел Иванов Дойчев2-146-НС/30.03.2021
Пламен Трифонов Костов2-147-НС/30.03.2021
Димитър Трифонов Иванов2-148-НС/30.03.2021
Донка Драганова Енева2-149-НС/30.03.2021
Жечка Петрова Ташкова2-150-НС/30.03.2021
Стоянка Иванова Атанасова2-151-НС/30.03.2021
Недка Димитрова Иванова2-152-НС/30.03.2021
Василка Димитрова Сотирова2-153-НС/30.03.2021
Любка Георгиева Динкова2-154-НС/30.03.2021
Атанаса Стоянова Георгиева2-155-НС/30.03.2021
Станка Пеева Костадинова2-156-НС/30.03.2021
Атанас Тенев Георгиев2-157-НС/30.03.2021
Мария Стоянова Василева2-158-НС/30.03.2021
Адриан Феимов Кушев2-159-НС/30.03.2021
Ваня Петрова Радева2-160-НС/30.03.2021
Йонка Тенева Георгиева2-161-НС/30.03.2021
Стоян Колев Колев2-162-НС/30.03.2021
Стоянка Господинова Петрова2-163-НС/30.03.2021
Андон Кирилов Алексиев2-164-НС/30.03.2021
Дарина Христова Илиева2-165-НС/30.03.2021
Кръстина Стоянова Янчева2-166-НС/30.03.2021
Илиян Атанасов Атанасов2-167-НС/30.03.2021
Йордан Вълчев Добрев2-168-НС/30.03.2021
Ташка Георгиева Иванова2-169-НС/30.03.2021
Генчо Мишев Мишев2-170-НС/30.03.2021
Денка Пенева Василева2-171-НС/30.03.2021
Господин Йорданов Калчев2-172-НС/30.03.2021
Кольо Радев Колев2-173-НС/30.03.2021
Иванка Георгиева Калчева2-174-НС/30.03.2021
Емил Янков Русев2-175-НС/30.03.2021
Ивелина Живкова Желязкова2-176-НС/30.03.2021
Тодорка Иванова Куртева2-177-НС/30.03.2021
Марийка Вълева Конярова2-178-НС/30.03.2021
Росица Тодорова Зурлева2-179-НС/31.03.2021
Тодорка Тодорова Апостолова2-180-НС/31.03.2021
Иванка Русева Иванова2-181-НС/31.03.2021
Вълчо Стоянов Вълчев2-182-НС/31.03.2021
Стефка Костадинова Стоянова2-183-НС/31.03.2021
Дяна Тодорова Славова2-184-НС/31.03.2021
Ваня Господинова Иванова2-185-НС/31.03.2021
Ваня Колева Желева2-186-НС/31.03.2021
Маринка Грудева Василева2-187-НС/31.03.2021
Султанка Георгиева Пеева2-188-НС/31.03.2021
Кольо Стоянов Колев2-189-НС/31.03.2021
Атанас Ангелов Петров2-190-НС/31.03.2021
Донка Радева Иванова2-191-НС/31.03.2021
Иванка Стоянова Димова2-192-НС/31.03.2021
Енчо Донев Йорданов2-193-НС/31.03.2021
Зоя Митева Велчева2-194-НС/31.03.2021
Зафирка Ангелова Тодорова2-195-НС/31.03.2021
Стойка Пенева Георгиева2-196-НС/31.03.2021
Димитринка Георгиева Милкова2-197-НС/31.03.2021
Еленка Митева Кушева2-198-НС/31.03.2021
Тана Христова Стоянова2-199-НС/31.03.2021
Тихомир Станчев Тачев2-200-НС/31.03.2021
Кръстьо Тодоров Пацеков2-201-НС/31.03.2021
Петко Георгиев Димов2-202-НС/31.03.2021
Мартина Йорданова Димитрова2-203-НС/31.03.2021
Кристиян Георгиев Георгиев2-204-НС/31.03.2021
Станка Иванова Даскалова2-205-НС/31.03.2021
Димитринка Русева Иванова2-206-НС/31.03.2021
Елеонора Николова Димитрова2-207-НС/31.03.2021
Иван Русев Георгиев2-208-НС/31.03.2021
Румяна Стоянова Иванова2-209-НС/31.03.2021
Живко Динев Желев2-210-НС/31.03.2021
Величка Великова Драгиева2-211-НС/31.03.2021
Руска Митева Василева2-212-НС/31.03.2021
Стоян Георгиев Стоянов2-213-НС/31.03.2021
Стойчо Тодоров Динев2-214-НС/31.03.2021
Стойчо Колев Колев2-215-НС/31.03.2021
Георги Колев Георгиев2-216-НС/31.03.2021
Митка Иванова Фотева2-217-НС/31.03.2021
Ганка Желева Пенева2-218-НС/31.03.2021
Никола Стоянов Николов2-219-НС/31.03.2021
Донка Кънчева Йорданова2-220-НС/31.03.2021
Иван Проданов Иванов2-221-НС/31.03.2021
Нанка Баева Ангелова2-222-НС/31.03.2021
Стоян Андонов Матев2-223-НС/31.03.2021
Марияна Крумова Чанкова2-224-НС/31.03.2021
Стоянка Томаева Панайотова2-225-НС/31.03.2021
Иванка Недова Йорданова2-226-НС/31.03.2021
Неделя Радкова Петкова2-227-НС/31.03.2021
Иванка Куртева Великова2-228-НС/31.03.2021
Станка Колева Казакова2-229-НС/31.03.2021
Георги Димов Атанасов2-230-НС/01.04.2021
Евгения Динева Пенчева2-231-НС/02.04.2021
Станка Митева Георгиева2-232-НС/02.04.2021
Димитър Георгиев Гиргинов2-233-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения