Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Ямбол, 23.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило предложение от Калоян Марев Калиманов –  упълномощен представител на   Корнелия Петрова Нинова, в качеството си на представляващ Коалиция „БСП за България“ –  заведено под № 162 от 23.03.2021г.  във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол. Към предложението са приложени  заявления   с искане   за  освобождаване на членове  от  състава на  СИК на територията на Община гр.Ямбол,пълномощни   и удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312600027 – гр.Ямбол – Еленка Христова Георгиева, с ЕГН: ……………– член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600040– гр.Ямбол – Иван Димитров Ангелов, с ЕГН: ……………… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600042 – гр.Ямбол – Катя Славова Арабаджиева, с ЕГН: ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600040 – гр.Ямбол – Веселина Стефанова Славова, с ЕГН: ………… – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600074 – гр.Ямбол – Мирослава Василева Василева, с ЕГН: …………..– член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600041 – гр.Ямбол – Мария Димитрова Тодорова, с ЕГН: ……….. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600046 – гр.Ямбол – Койчо Тихомиров Дреков, с ЕГН: ………… – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600048 – гр.Ямбол – Желязка Димитрова Христова, с ЕГН: ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600050 – гр.Ямбол – Кръстина Генчева Казакова, с ЕГН: …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600051 – гр.Ямбол – Красимир Василев Пешев, с ЕГН: ………… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600052 – гр.Ямбол – Султана Кирова Димитрова, с ЕГН: …………. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600052– гр.Ямбол – Анжелина Стефанова Енчева, с ЕГН: …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600054– гр.Ямбол – Юлия Стефанова Пешева, с ЕГН: …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600057 – гр.Ямбол – Иванка Пенева Желязкова, с ЕГН: …………. – член и анулира издаденото удостоверение.

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312600027 – гр.Ямбол – Алекс Ангелов Атанасов, с ЕГН: ……… -  член и издава удостоверение;

в СИК №312600040– гр.Ямбол – Явор Пенев Пенев, с ЕГН: …………. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600042 – гр.Ямбол – Илияна Йорданова Иванова, с ЕГН: ………….. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600040 – гр.Ямбол – Мирослава Василева Василева, с ЕГН: …………… – секретар  и издава удостоверение;

в СИК №312600074 – гр.Ямбол – Георги Ангелов Георгиев , с ЕГН: ……………..– член и издава удостоверение;

в СИК №312600041 – гр.Ямбол – Катя Николова Атанасова, с ЕГН: ……………..– член и издава удостоверение;

в СИК №312600046 – гр.Ямбол – Радостина Иванова Иванова, с ЕГН: ……………– секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600048 – гр.Ямбол – Божидар Тенев Михайлов, с ЕГН: …………….– член и издава удостоверение;

в СИК №312600050 – гр.Ямбол – Светослав Мирославов Георгиев, с ЕГН: …………….– член и издава удостоверение;

в СИК №312600051 – гр.Ямбол – Атанас Илиев Илиев, с ЕГН: …………….– член и издава удостоверение;

в СИК №312600052 – гр.Ямбол – Анжелина Стефанова Енчева, с ЕГН: …………….– секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600052– гр.Ямбол – Султана Кирова Димитрова, с ЕГН: ………….. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600054– гр.Ямбол – Димитър Мирчев Иванов, с ЕГН: ………………– член и издава удостоверение;

в СИК №312600057 – гр.Ямбол – Александър Иванов Михайлов, с ЕГН: …………. – член и издава удостоверение;

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.03.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения