Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Ямбол, 23.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Юсеин Хасан Ахмед преупълномощен от Янко Александров Янков, упълномощен представител на ПП“Движение за права и свободи“, заведено под № 3 от 19.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 11 (единадесет) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 11 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършената проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията на 11 броя.

 

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира  11 /единадесет/ броя застъпници на  кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

1

Гюлюмсер Юсеинова Якубова

2

Красимир Иванов Георгиев

3

Юлиян Йорданов Илиев

4

Мария Данаилова Цветкова

5

Петър Георгиев Константинов

6

Ивелина Георгиева Кирова

7

Сашо Василев Илиев

8

Иванка Кръстева Халачева

9

Кольо Енев Динев

10

Валентин Божилов Великов

11

Ивелина Георгиева Кирова

 2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.03.2021 в 19:01 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения