Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Ямбол, 22.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от кмета на Община Тунджа с изх.№3700-4 от 26.02.2021г.,  заведено под № 49/26.02.2021г. в РИК-Ямбол. Към писмото са представени: Протокол от 22.02.2021г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции;  писмено предложение на ПП "ГЕРБ"  за състав на СИК; писмено предложение на Коалиция "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на партия „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение на партия на ПП „ДПС“ за състав на СИК, писмено предложение на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО за състав на СИК; писмено предложение на КП  „Демократична България-Обединение" за състав на СИК; пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; заверени копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 

Протокола от проведените консултации  не е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“. Отделно от това между участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции не е постигнато съгласие за съставите на СИК №№312500003; 312500023; 312500036; 312500037; 312500038 и 312500045, като в СИК №№312500003, 312500036 и 312500037 са направени предложения с един член повече от определения брой членове за СИК, а в СИК № 312500023, 312500038 и 312500045 са направени предложения с един член по-малко от определения брой членове за СИК. Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община Тунджа се определя от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Тунджа предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите при спазване на т.13 от Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021г. на ЦИК и Методиката за определяне съставите на СИК на територията на общината.

В РИК Ямбол е постъпила молба с вх.№136 от 20.03.2021г., заведена във входящия регистър на РИК от Недка Христова Карска – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти“ за смени в състави на СИК, молба с вх.№147/22.03.2021г., заведена във входящия регистър на РИК от Яни Асенов Моллов – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти“ за смени в състави на СИК, молба с вх.№146 от 22.03.2021г., заведена във входящия регистър на РИК от Юсеин Хасан Ахмед – упълномощен представител на ПП ДПС за смени в състава на СИК, молба с вх.№150/22.03.2021г., заведена във входящия регистър на РИК от Яни Асенов Моллов – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти“ за смени в състави на СИК, искане с вх.№151 от 22.03.2021г., заведена във входящия регистър на РИК от Нели Петрова Славова – упълномощен представител на КП „БСП за България“ за смени в състава на СИК и искане с вх.№156 от 22.03.2021г., заведено във входящия регистър на РИК от Юсеин Хасан Ахмед – упълномощен представител на ПП ДПС за смени в състава на СИК.

 

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.12, вр. с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение 2062-НС/16.02.2021г. и Решение №2255-НС от 18.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община „Тунджа“, както следва:

СИК№

Нас. Място

Имена

Длъжност

312500001

Асеново

Стефанка Панайотова Колева

Председател

312500001

Асеново

Милка Стоянова Маркова

Зам.-председател

312500001

Асеново

Тонка Георгиева Бъчварова

Секретар

312500001

Асеново

Христо Димитров Панчев

Член

312500001

Асеново

ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

Член

312500001

Асеново

Васил Невенов Тодоров

Член

312500001

Асеново

Кръстина Георгиева Георгиева

Член

312500002

Безмер

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КРАЛЕВА

Председател

312500002

Безмер

Иван Йорданов Георгиев

Зам.-председател

312500002

Безмер

Гергана Павлова Господинова

Секретар

312500002

Безмер

Иван Атанасов Иванов

Член

312500002

Безмер

ДЕНКА СТОЙЧЕВА АДАМОВА

Член

312500002

Безмер

Димитринка Иванова Иванова

Член

312500002

Безмер

Таня Великова Недялкова

Член

312500003

Безмер

Васил Иванов Иванов

Председател

312500003

Безмер

СТОЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ

Зам.-председател

312500003

Безмер

Ивелина Иванова Карагьозова Стоянова

Секретар

312500003

Безмер

Даринка Стоянова Динева

Член

312500003

Безмер

Павлина Дончева Господинова

Член

312500003

Безмер

Иван Стоилов Стоянов

Член

312500003

Безмер

Валентина Кирова Вълева

Член

312500004

Ботево

ВЕСЕЛИНА ЙОВЧЕВА ЙОВЧЕВА

Председател

312500004

Ботево

Гергана Иванова Иванова

Зам.-председател

312500004

Ботево

Йонка Иванова Динева

Секретар

312500004

Ботево

Станимир Георгиев Георгиев

Член

312500004

Ботево

Марияна Господинова Йовчева

Член

312500004

Ботево

Димитринка Йовчева Иванова

Член

312500004

Ботево

МИМА ЙОВЧЕВА КОНТАКИ

Член

312500004

Ботево

Иван Атанасов Панайотов

Член

312500004

Ботево

Мария Иванова Георгиева

Член

312500005

Болярско

Иванка Георгиева Иванова

Председател

312500005

Болярско

Тони Йорданов Йорданов

Зам.-председател

312500005

Болярско

Ваня Пенева Пенева

Секретар

312500005

Болярско

Диана Кръстева Вълева

Член

312500005

Болярско

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

Член

312500005

Болярско

Юлка Колева Христова

Член

312500005

Болярско

Пенка Русева Кръстева

Член

312500006

Бояджик

Ивелина Стоянова Лумбова

Председател

312500006

Бояджик

Димитър Костадинов Митев

Зам.-председател

312500006

Бояджик

СТОЯНКА РАДЕВА ИВАНОВА

Секретар

312500006

Бояджик

Димитър Райчев Ганев

Член

312500006

Бояджик

Стоян Димитров Стоянов

Член

312500006

Бояджик

ФИДАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

Член

312500006

Бояджик

Силвия Стоянова Кунева

Член

312500006

Бояджик

Иванка Николова Миткова

Член

312500006

Бояджик

Росица Василева Топчиева

Член

312500007

Бояджик

СТОЯН ПЕТРОВ АТАНАСОВ

Председател

312500007

Бояджик

Лили Кирилова Иванова

Зам.-председател

312500007

Бояджик

Христо Иванов Христов

Секретар

312500007

Бояджик

Елена Недялкова Петрова

Член

312500007

Бояджик

ИВАНКА ДЕМИРЕВА ИВАНОВА

Член

312500007

Бояджик

Недялка Стоянова Желязкова

Член

312500007

Бояджик

Мима Минкова Георгиева

Член

312500008

Веселиново

Маргарита Димитрова Янкова

Председател

312500008

Веселиново

Стоянка Василева Колева

Зам.-председател

312500008

Веселиново

ТАНЯ АНДОНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА

Секретар

312500008

Веселиново

Василка Янкова Стоянова

Член

312500008

Веселиново

Мария Тенева Стоянова

Член

312500008

Веселиново

МИНКА ИВАНОВА ЯНЕВА

Член

312500008

Веселиново

Елена Красимирова Гарелова

Член

312500008

Веселиново

Мартин Иванов Костадинов

Член

312500008

Веселиново

Яна Стамова Стоянова

Член

312500009

Видинци

Руси Танев Пехливанов

Председател

312500009

Видинци

ЖЕЛКА СТАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

Зам.-председател

312500009

Видинци

Каля Стоянова Тодорова

Секретар

312500009

Видинци

Янко Тодоров Пасков

Член

312500009

Видинци

Анелия Лазарова Митева

Член

312500010

Генерал Инзово

Каля Михова Енчева

Председател

312500010

Генерал Инзово

ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

Зам.-председател

312500010

Генерал Инзово

Димо Колев Димов

Секретар

312500010

Генерал Инзово

Христина Иванова Шопова

Член

312500010

Генерал Инзово

Катя Тодорова Боева

Член

312500010

Генерал Инзово

ПАСКО ГЕОРГИЕВ КИРОВ

Член

312500010

Генерал Инзово

Денка Митева Динева

Член

312500010

Генерал Инзово

Елена Атанасова Георгиева

Член

312500010

Генерал Инзово

Жельо Бончев Желев

Член

312500011

Генерал Тошево

Ваня Георгиева Колева

Председател

312500011

Генерал Тошево

Галя Кирчева Димитрова

Зам.-председател

312500011

Генерал Тошево

ДИНКА ГОСПОДИНОВА ДЮЛГЕРОВА

Секретар

312500011

Генерал Тошево

Краса Пеева Иванова

Член

312500011

Генерал Тошево

МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА

Член

312500011

Генерал Тошево

Никола Стоянов Вълканов

Член

312500011

Генерал Тошево

Желязка Русева Иванова

Член

312500012

Голям манастир

Ирина Ефтимова Вълчева

Председател

312500012

Голям манастир

МИНКА СЛАВОВА ВАНКОВА

Зам.-председател

312500012

Голям манастир

Валентин Генчев Гочев

Секретар

312500012

Голям манастир

Стойка Петрова Костова

Член

312500012

Голям манастир

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

Член

312500012

Голям манастир

Валентин Стоянов Бандров

Член

312500012

Голям манастир

Станимира Йорданова Ангелова

Член

312500013

Гълъбинци

КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ

Председател

312500013

Гълъбинци

Диана Петрова Георгиева

Зам.-председател

312500013

Гълъбинци

Марияна Георгиева Георгиева

Секретар

312500013

Гълъбинци

Стоян Стефанов Георгиев

Член

312500013

Гълъбинци

РАДКА МИЛЕВА РАДЕВА

Член

312500013

Гълъбинци

Стефан Димов Хубенов

Член

312500013

Гълъбинци

Ваня Стоилова Иванова

Член

312500014

Дражево

Данчо Монев Данев

Председател

312500014

Дражево

МАРИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

Зам.-председател

312500014

Дражево

Стефанка Русева Танева

Секретар

312500014

Дражево

Илиана Данева Райкова

Член

312500014

Дражево

Красимира Иванова Иванова

Член

312500014

Дражево

Стефан Илиев Митев

Член

312500014

Дражево

МАРИЯ ЙОРДАНОВА БАЛТОВА

Член

312500014

Дражево

Полина Стефанова Хубенова

Член

312500014

Дражево

Тодор Господинов  Йорданов

Член

312500015

Драма

Христина Цонева Христова

Председател

312500015

Драма

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА

Зам.-председател

312500015

Драма

Иванка Баева Стоянова

Секретар

312500015

Драма

Марин Стайков Ганев

Член

312500015

Драма

Радостина Илиева Тодорова

Член

312500016

Дряново

Милена Георгиева Георгиева

Председател

312500016

Дряново

Красимир Иванов Бумбалов

Зам.-председател

312500016

Дряново

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

Секретар

312500016

Дряново

Гергана Желязкова Панева

Член

312500016

Дряново

КРАСИМИРА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500016

Дряново

Станка Митева Георгиева

Член

312500016

Дряново

Павлина Йорданова Димитрова

Член

312500017

Завой

Марин Мартинов Маринов

Председател

312500017

Завой

МАРИЯ ВЪЛКОВА СЛАВОВА

Зам.-председател

312500017

Завой

Велиан Христов Станчев

Секретар

312500017

Завой

Яна Илиева Монева

Член

312500017

Завой

Галина Вълкова Ганева

Член

312500017

Завой

Нина Петрова Колева

Член

312500017

Завой

ТОДОРКА ЛЕЧЕВА МИХАЙЛОВА

Член

312500017

Завой

Мариян Иванов Митев

Член

312500017

Завой

Стоян  Атанасов Вълков

Член

312500018

Златари

Иван Митев Иванов

Председател

312500018

Златари

МАРИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Зам.-председател

312500018

Златари

Галина Иванова Михова

Секретар

312500018

Златари

Милен Добрев Колев

Член

312500018

Златари

МАРИН МИТЕВ АПОСТОЛОВ

Член

312500018

Златари

Севдалина Желязкова Ненчева

Член

312500018

Златари

Вишка Златкова Янкова -Петрова

Член

312500019

Кабиле

Христо Куртев Христов

Председател

312500019

Кабиле

ТОТЮ СТЕФАНОВ КАЗАКОВ

Зам.-председател

312500019

Кабиле

Станка Михнева Тотева

Секретар

312500019

Кабиле

Желязка Косева Янкова

Член

312500019

Кабиле

Велинка Тотева Белева

Член

312500019

Кабиле

Пенка Станчева Димитрова

Член

312500019

Кабиле

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

Член

312500019

Кабиле

Паска Петрова Кънева

Член

312500019

Кабиле

Милена Димчева Христова

Член

312500020

Калчево

Иванка Иванова Ангелова

Председател

312500020

Калчево

МАРИЙКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

Зам.-председател

312500020

Калчево

Митка Янакиева Зотова

Секретар

312500020

Калчево

Нели Стоянова Велева

Член

312500020

Калчево

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

Член

312500020

Калчево

Светлана Христова Христова

Член

312500020

Калчево

Марийка Маркова Младенова

Член

312500021

Каравелово

Таня Атанасова Зайкова

Председател

312500021

Каравелово

СТОЯНКА ТОДОРОВА СТОЕВА

Зам.-председател

312500021

Каравелово

Богомил Любенов Павлов

Секретар

312500021

Каравелово

Румен Енчев Вълчев

Член

312500021

Каравелово

ИВАНКА ДИМИТРОВА МОНЕВА

Член

312500021

Каравелово

Стоянка Колева Павлова

Член

312500021

Каравелово

Димитър Добрев Добрев

Член

312500022

Козарево

ТЕОДОРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

Председател

312500022

Козарево

Христо Иванов Йорданов

Зам.-председател

312500022

Козарево

Дора Колева Тонева

Секретар

312500022

Козарево

Мариана Лазарова Атанасова

Член

312500022

Козарево

ТАНЯ ЖЕКОВА ТОДОРОВА

Член

312500022

Козарево

Радка Недкова Георгиева

Член

312500022

Козарево

Димитринка Димова Тенева

Член

312500023

Коневец

ПЕПА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА

Председател

312500023

Коневец

Велика Иванова Тодорова

Зам.-председател

312500023

Коневец

Иван Тодоров Пехливанов

Секретар

312500023

Коневец

Даниела Господинова Дичева

Член

312500023

Коневец

Христо Георгиев Карчев

Член

312500023

Коневец

Бояна Живкова Жечева

Член

312500023

Коневец

ПЕНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

Член

312500024

Крумово

Мартина Валентинова Костова

Председател

312500024

Крумово

Недялка Русева Иванова

Зам.-председател

312500024

Крумово

ДЕСПА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

Секретар

312500024

Крумово

Йордан Александров Танев

Член

312500024

Крумово

МИТКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

Член

312500024

Крумово

Павлин Илиев Пантелеев

Член

312500024

Крумово

Димитринка Сотирова Иванова

Член

312500025

Кукорево

Радослава Иванова Стоянова

Председател

312500025

Кукорево

Станислава Георгиева Влаева

Зам.-председател

312500025

Кукорево

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

Секретар

312500025

Кукорево

Жени Колева Петрова

Член

312500025

Кукорево

Дянка Славова Петрова

Член

312500025

Кукорево

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312500025

Кукорево

Димка Иванова Атанасова

Член

312500025

Кукорево

Генади Георгиев Жеков

Член

312500025

Кукорево

Грета Петева Михалева

Член

312500026

Кукорево

ОЛГА ЖЕЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Председател

312500026

Кукорево

Таня Ангелова Мартинова

Зам.-председател

312500026

Кукорево

Ирина Русева Иванова

Секретар

312500026

Кукорево

Диляна Янкова Дичева

Член

312500026

Кукорево

Живко Динев Колев

Член

312500026

Кукорево

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ГЬОРИНА

Член

312500026

Кукорево

Христо Иванов Петров

Член

312500026

Кукорево

Габриела Дончева Влаева

Член

312500026

Кукорево

Петьо Петев Михалев

Член

312500027

Маломир

Силвия Йоргова Косева

Председател

312500027

Маломир

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Зам.-председател

312500027

Маломир

Елена Костадинова Георгиева

Секретар

312500027

Маломир

Илиян Димитров Димитров

Член

312500027

Маломир

Йоан Иванов Иванов

член

312500027

Маломир

СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

Член

312500027

Маломир

Йочка Димитрова Василева

Член

312500027

Маломир

Даниел Николаев Колев

Член

312500027

Маломир

Кремена Миленова Иванова

Член

312500028

Меден кладененец

Мима Стоянова Янкова

Председател

312500028

Меден кладененец

Иванка Димитрова Георгиева

Зам.-председател

312500028

Меден кладененец

ДИМИТРИНА ТРОЕВА ПЕТРОВА

Секретар

312500028

Меден кладененец

Димка Динева Ангелова

Член

312500028

Меден кладененец

ДАНКА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

Член

312500028

Меден кладененец

Стоян Георгиев Иванов

Член

312500028

Меден кладененец

Пламена Людмилова Русева

Член

312500029

Межда

НЕДКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

Председател

312500029

Межда

Радка Господинова Балева

Зам.-председател

312500029

Межда

Донка Андонова Жечева

Секретар

312500029

Межда

Ганка Димитрова Чемширова

Член

312500029

Межда

Стоян Борисов Стоянов

Член

312500029

Межда

Юлияна Йорданова Маркова

Член

312500029

Межда

Господин Георгиев Александров

Член

312500030

Миладиновци

Пламена Тошкова Чобанова

Председател

312500030

Миладиновци

Николай Петров Колев

Зам.-председател

312500030

Миладиновци

ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА ИВАНОВА

Секретар

312500030

Миладиновци

Маргарита Николаева Анева

Член

312500030

Миладиновци

ДОНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

Член

312500030

Миладиновци

Динко Колев Колев

Член

312500030

Миладиновци

Петър Георгиев Митев

Член

312500031

Могила

Петранка Иванова Илиева

Председател

312500031

Могила

СТОЯНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

Зам.-председател

312500031

Могила

Станка Георгиева Станева

Секретар

312500031

Могила

Николай Събев Събев

Член

312500031

Могила

Йордан Атанасов Данев

Член

312500031

Могила

Веселка Михайлова Ковачева

Член

312500031

Могила

Пенка Петрова Йорданова

Член

312500032

Овчи кладенец

ДИМКА ТАШЕВА ГЕОРГИЕВА

Председател

312500032

Овчи кладенец

Дияна Гочева Маринова

Зам.-председател

312500032

Овчи кладенец

Ирина Господинова Георгиева

Секретар

312500032

Овчи кладенец

Злата Господинова Андреева

Член

312500032

Овчи кладенец

Дина Димитрова Илиева

Член

312500032

Овчи кладенец

Йорданка Атанасова Маркова

Член

312500032

Овчи кладенец

Мария Панайотова Драганова

Член

312500033

Окоп

Татяна Георгиева Добрева

Председател

312500033

Окоп

ТОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

Зам.-председател

312500033

Окоп

Радка Йовчева Петкова

Секретар

312500033

Окоп

Милен Георгиев Колев

Член

312500033

Окоп

Величка Великова Драгиева

Член

312500033

Окоп

Генка Ангелова Тодорова 

Член

312500033

Окоп

Живка Вълчева Георгиева

Член

312500034

Победа

Надя Неделчева Недкова

Председател

312500034

Победа

ТАШКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

Зам.-председател

312500034

Победа

Ивайло Георгиев Георгиев

Секретар

312500034

Победа

Ганка Атанасова Косева

Член

312500034

Победа

ЕЛЕНКА МИТЕВА АТАНАСОВА

Член

312500034

Победа

Керка Тотева Кънева

Член

312500034

Победа

Валентина Тенева Стойкова

Член

312500035

Робово

Иван Атанасов Иванов

Председател

312500035

Робово

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЖЕКОВА

Зам.-председател

312500035

Робово

Станислав Георгиев Димитров

Секретар

312500035

Робово

Пенчо Колев Алексиев

Член

312500035

Робово

ДИМИТЪР МИНКОВ ДИМИТРОВ

Член

312500035

Робово

Руска Милкова Танева

Член

312500035

Робово

Снежана Павлова Тодорова

Член

312500036

Роза

ДОНКА ЙОРДАНОВА ДОНЕВА

Председател

312500036

Роза

Радостина Иванова Колева

Зам.-председател

312500036

Роза

Радостина Стоянова Гочева

Секретар

312500036

Роза

Ваня Монева Гърбачева

Член

312500036

Роза

ВЕСЕЛКА ТАНЕВА МИХАЙЛОВА

Член

312500036

Роза

Кина Станчева Добрева

Член

312500036

Роза

Виктория Станимирова Станчева

Член

312500037

Роза

Марияна Петрова Георгиева

Председател

312500037

Роза

Минка Русева Петрова

Зам.-председател

312500037

Роза

КАТЯ ТАНЕВА СЛАВОВА

Секретар

312500037

Роза

Дойка Янкова Димова

Член

312500037

Роза

Динка Трифонова Павлова

Член

312500037

Роза

Йорданка Иванова Новачева

Член

312500037

Роза

Йордан Русчев Георгиев

Член

312500038

Савино

ВАНЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

Председател

312500038

Савино

Георги Щилиянов Карагеоргиев

Зам.-председател

312500038

Савино

Ралица Димитрова Нанкова

Секретар

312500038

Савино

Таня Павлова Павлова

Член

312500038

Савино

Иванка Димова Христанова

Член

312500038

Савино

Пламен Стоянов Крачанов

Член

312500038

Савино

Денка Радева Петкова

Член

312500039

Симеоново

МАРИЯ КОЛЕВА ДЮЛГЕРОВА

Председател

312500039

Симеоново

Кина Минчева Желева

Зам.-председател

312500039

Симеоново

Живко Минчев Желев

Секретар

312500039

Симеоново

Христина Колева Желева

Член

312500039

Симеоново

КЕРАНКА ЖЕЛЯЗКОВА МИНЧЕВА

Член

312500039

Симеоново

Денка Минчева Стоянова

Член

312500039

Симеоново

Лили Красимирова Георгиева

Член

312500040

Скалица

Марийка Христова Вълчева

Председател

312500040

Скалица

Иванка Добрева Косева

Зам.-председател

312500040

Скалица

ДОЙКА ДИМИТРОВА МИНЕВА

Секретар

312500040

Скалица

Кръстина Георгиева Пенчева

Член

312500040

Скалица

Надка Николова Димитрова

Член

312500040

Скалица

Стефан Симеонов Стефанов

Член

312500040

Скалица

Миглена Станимирова Атанасова

Член

312500041

Сламино

НЕДА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Председател

312500041

Сламино

Иван Атанасов Кръстев

Зам.-председател

312500041

Сламино

Стела Стоянова Иванова

Секретар

312500041

Сламино

Йордан Георгиев Русев

Член

312500041

Сламино

Николай Петров Лесев

Член

312500041

Сламино

Георги Иванов Георгиев

Член

312500041

Сламино

Даниел Митков Петров

Член

312500042

Стара река

Димитър Петров Елекчиев

Председател

312500042

Стара река

ДОНКА КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА

Зам.-председател

312500042

Стара река

Маргарита Атанасова Тенева

Секретар

312500042

Стара река

Радка Димитрова Георгиева

Член

312500042

Стара река

Мадлен Костова Джеджева

Член

312500042

Стара река

Милена Георгиева Иванова

Член

312500042

Стара река

Красимир Атанасов Атанасов

Член

312500043

Тенево

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

Председател

312500043

Тенево

Стратия Тодоров Колев

Зам.-председател

312500043

Тенево

Красимира Христова Великова

Секретар

312500043

Тенево

Иванка Георгиева Панева

Член

312500043

Тенево

Атанаска Димитрова Илчева

Член

312500043

Тенево

РОСИЦА ВЪЛЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА

Член

312500043

Тенево

Юсеин Азисов Якубов

Член

312500043

Тенево

Донка Христова Димитрова

Член

312500043

Тенево

Янка Добрева Желева

Член

312500044

Тенево

Нанка Иванова Тодорова

Председател

312500044

Тенево

Димитрина Трайкова Малчева

Зам.-председател

312500044

Тенево

СИЛВА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Секретар

312500044

Тенево

Стефана Иванова Радкова

Член

312500044

Тенево

Миглена Дойчева Дойчева

Член

312500044

Тенево

Йорданка Василева Иванова

Член

312500044

Тенево

ТИНКА ЛАМБОВА ДИНЕВА

Член

312500044

Тенево

Йовка Русева Тюфекчиева

Член

312500044

Тенево

Йордан Петров Йорданов

Член

312500045

Търнава

Енчо Калев Кенаров

Председател

312500045

Търнава

Антоанета Димова Керенчева

Зам.-председател

312500045

Търнава

РУМЯНА ДИМОВА СТОИЛОВА

Секретар

312500045

Търнава

Ана Трендафилова Петкова

Член

312500045

Търнава

Антония Йорданова Боева

Член

312500045

Търнава

Красимир Иванов Димитров

Член

312500045

Търнава

СИЛВИЯ ПЕЙЧЕВА ИЛИЕВА

Член

312500046

Хаджидимитрово

Атанас Димитров Колев

Председател

312500046

Хаджидимитрово

КРИСТИНА ПЕТРОВА КАСЪРОВА

Зам.-председател

312500046

Хаджидимитрово

Елена Георгиева Бъчварова

Секретар

312500046

Хаджидимитрово

Мария Тодорова Колева

Член

312500046

Хаджидимитрово

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Член

312500046

Хаджидимитрово

Кристиян Иванов Макавеев

Член

312500046

Хаджидимитрово

Илия Тончев Илиев

Член

312500047

Ханово

Ганчо Добрев Гатев

Председател

312500047

Ханово

ДОРА ГРОЗДЕВА ДЯКОВА

Зам.-председател

312500047

Ханово

Величка Йорданова Дичева

Секретар

312500047

Ханово

Димитринка Станкова Желязкова

Член

312500047

Ханово

Атанас Магдаленов Фотев

Член

312500047

Ханово

Янка Лазарова Георгиева

Член

312500047

Ханово

Елица Иванова Дойчева

Член

312500048

Чарган

Иван Христов Иванов

Председател

312500048

Чарган

Снежана Стойчева Василева

Зам.-председател

312500048

Чарган

ИВАНКА КУРТЕВА ВЕЛИКОВА

Секретар

312500048

Чарган

Диляна Лъчезарова Ченкова

Член

312500048

Чарган

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА

Член

312500048

Чарган

Цветан Иванов Христов

Член

312500048

Чарган

Величка Петрова  Жечева

Член

312500049

Челник

Димитринка Калудова Драганова

Председател

312500049

Челник

Севда Андонова Желязкова

Зам.-председател

312500049

Челник

Тонка Пеева Иванова

Секретар

312500049

Челник

Пенка Иванова Станчева

Член

312500049

Челник

Кольо Георгиев Георгиев

Член

312500049

Челник

Станка Йовчева Зевзекова

Член

312500049

Челник

Елена Георгиева Георгиева

Член

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

1

Стефка Стефанова Георгиева

2

Дияна Ичкова Стойчева

3

Еньо Стойчев Стойчев

4

Димитринка Стефанова Радулова

5

Янка Георгиева Тенева

6

Веса Добрева Николова

7

Иванка Добрева Иванова

8

Христо Иванов Петров

9

Веселина Стоянова Михайлова

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община „Тунджа“.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.03.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения