Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Ямбол, 22.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване членовете на ПСИК на територията на Община Тунджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение от кмета на община Тунджа на основание чл. 91, ал.8  от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 149/22.03.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на подвижните  избирателни комисии – 5 /пет/ броя на територията на община Тунджа. Към предложението са приложени всички изискуеми документи, проверени от комисията.

От така постъпилите документи се установява, че са налице изискванията на чл.72, ал.1, т.4 , чл.89, ал.2, чл.90, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.2, чл.90, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс, Решение 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на ПСИК №312500050,  обслужваща с. Коневец както следва:  

 

Дина Вътева Манолчева

председател

Габриела Добринова Димитрова

зам.председател

Живко  Стоянов Жечев

секретар

Гена  Димитрова Манолова

член

Мария  Георгиева  Кирова

член

 

2.Назначава членовете на ПСИК №312500051,  обслужваща с.Маломир както следва: 

 

Велин Иванов Иванов

председател

Мариана Христова Динева

зам.председател

Маноела Иванова Иванова

секретар

Динко Георгиев Христов

член

Кръстьо Георгиев Кръстев

член

 

3.Назначава членовете на ПСИК №312500052,  обслужваща с.Победа както следва:  

 

Елена  Димитрова  Стефкова

председател

Красимира  Николаева Боева

зам.председател

Пепа  Кънчева  Колева

секретар

Кристиян Стоянов Стоянов

член

Иван Георгиев Колев

член

 

 

 

4.Назначава членовете на ПСИК №312500053,  обслужваща с.Тенево както следва:  

 

Недялка  Колева Димова

председател

Диян Иванов Иванов

зам.председател

Димитринка Банкова Желязкова

секретар

Ива Петрова Петрова

член

Илияна Павлинова Пентелеева

член

 

5.Назначава членовете на ПСИК №312500054,  обслужваща община „Тунджа“ както следва:  

 

Любослава Веселова Гьорина

председател

Георги Константинов Костов

зам.председател

Златка  Тодорова  Андреева

секретар

Калоян Йорданов Димитров

член

Даниела  Петрова Борисова

член

 

6.Издава удостоверения на  лицата от  съставите на ПСИК.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.03.2021 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения