Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Ямбол, 22.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване членовете на ПСИК на територията на Община Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение от кмета на община Стралджа на основание чл. 91, ал.8  от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 143/22.03.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по състава и ръководството на ПСИК на територията на община Стралджа. Към предложението са приложени всички изискуеми документи, проверени от комисията.

От така постъпилите документи се установява, че са налице изискванията на чл.72, ал.1, т.4 , чл.89, ал.2, чл.90, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.2, чл.90, чл.91, ал.11 и чл.92 от Изборния кодекс, Решение 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1..Назначава членовете на ПСИК №312200030, както следва:  

 

Таня   Атанасова Велчева

председател

Жечка  Петкова Ганчева

зам.председател

Иван Еленов Георгиев

секретар

Стоянка Вълева Вълева

член

Илия Ангелов Павлов

член

 

  1. Издава удостоверения на назначените членове на ПСИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.03.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения