Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Ямбол, 22.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на община Стралджа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило предложение от Йордан Койчев Йорданов – упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, в качеството си на представляващ Коалиция „БСП за България“ –  заведено под № 152 от 22.03.2021г., във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Стралджа. Към предложението са приложени заявления за освобождаване от лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312200001 – гр.Стралджа – Кина Кунева Стефанова с ЕГН: …– секретар и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200002 – гр.Стралджа – Динка Митева Христова с ЕГН: … – председател и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200003 – гр.Стралджа – Стоян Йорданов Узунов с ЕГН: … – председател и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200004 – гр.Стралджа – Желязка Стоянова Тончева с ЕГН: … – секретар и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200005 – гр.Стралджа – Жечка Петкова Ганчева с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200006 – гр.Стралджа – Вълка Стоянова Вълева с ЕГН: …– член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200007 – гр.Стралджа – Панайот Йорданов Колев с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200017 – гр.Стралджа – Димитринка Канева Кралчева с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200018 – гр.Стралджа – Пенка Димитрова Колева с ЕГН: … – секретар и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200022 – гр.Стралджа – Гергана Димитрова Емануилова с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200025 – гр.Стралджа – Султана Ангелова Петрова с ЕГН: … –председател и анулира издаденото удостоверение. 

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312200001 – гр.Стралджа – Катя Петрова Загорчева с ЕГН: …– секретар и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200002 – гр.Стралджа – Желязка Стоянова Тончева с ЕГН: … – председател и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200003 – гр.Стралджа – Жечко Иванов Вълчев с ЕГН: … – председател и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200004 – гр.Стралджа – Петър Толев Йорданов с ЕГН: … – секретар и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200005 – гр.Стралджа – Господин Димитров Иванов с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200006 – гр.Стралджа – Панайот Йорданов Колев с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200007 – гр.Стралджа – Страхил Момчилов Авджиев с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200017 – гр.Стралджа – Загорка Стоянова Андонова с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200018 – гр.Стралджа – Венелин Иванов Дойчев с ЕГН: … – секретар и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200022 – гр.Стралджа – Пенка Атанасова Атанасова с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение. 

в СИК №312200025 – гр.Стралджа – Марияна Колева Монева с ЕГН: … –председател и анулира издаденото удостоверение. 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.03.2021 в 17:40 часа

Свързани решения:

90-НС/23.03.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения