Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Ямбол, 19.03.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на ПСИК на територията на Община Тунджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, формиране и утвърждаване на единната номерация и определяне на числения състав при произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В РИК-Ямбол е депозирано уведомление от кмета на Община Тунджа, заведено под №130/19.03.2021г. във входящия регистър на РИК-Ямбол, с което информира за броя на избирателите подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, а именно 85 броя.

В районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски е постъпила Заповед № РД-07-0326/19.03.2021г. на Кмета на Община Тунджа, с която са образувани 5 (пет) избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Тунджа.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.89, ал.2, чл.90 и чл.92, ал.5 от Изборния кодекс, Решение 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя 5 (пет) броя избирателни секции за гласуване с подвижда избирателна кутия на територията на Община Тунджа при произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021г.;

2.Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Тунджа, както следва:

СИК №312500050  - с обхват с.Коневец, адрес: с.Коневец, ул.“Тунджа“ №38 – сградата на НЧ „Д-р Петър Берон – 1941“;

СИК №312500051  - с обхват с.Маломир, адрес: с.Маломир, ул.“Карапча“ №11 – сградата на НЧ „Просвета – 1920“;

СИК №312500052  - с обхват с.Победа, адрес: с.Победа, ул.“Раковски“ №24 – сградата на НЧ „Васил Левски - 1931“;

СИК №312500053  - с обхват с.Тенево и с.Сламино, адрес: с.Тенево, ул.“Георги Димитров“ №5, сградата на СОУ „Васил Левски“;

СИК №312500054 – с обхват останалите населени места на територията на Община Тунджа, адрес: гр.Ямбол, пл.“Освобождение“ №1 – сграда на Община Тунджа, конферентна зала – първи етаж.

 

3.Определя числения състав на ПСИК – брой членове – 5(пет).

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 19.03.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения