Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Ямбол, 17.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на „Българско национално обединение- БНО“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Светла Петкова Драгова – преупълномощен представител от Борил Климентов Соколов, в качеството си на пълномощник на ПП – упълномощен от Георги Венелинов Георгиев– председател и представляващ ПП „Българско национално обединение- БНО“, заведено под № 1 от 16.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 40(четиридесет) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 40 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  40 /четиридесет/ застъпници на  кандидатската листа на партия „Българско национално обединение- БНО“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

 1

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ МИРЧЕВ   

 2

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ МИРЧЕВ

 3

ИВАНКА КИРОВА ЙОВЧЕВА

 4

ДИНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 5

ВЕСЕЛА АНГЕЛОВА ДЖОНДРОВА

 6

КРАСИМИРА СТОИЛОВА МИТЕВА

 7

РУМЯНА СТАНКОВА БОНЕВА

 8

ДИЯНА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИКОВА

 9

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА

 10

НЕДЯЛКА ТЕНЕВА ДЕМИРЕВА

 11

ХРИСТИАНА АНГЕЛОВА ПАНАЙОТОВА

 12

КАЛОЯН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

 13

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМОВ

 14

ТРЕНДАФИЛ НИКОЛОВ МАНОЛОВ

 15

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ

 16

ЖАКЛИН ПАРУШЕВА ВЪЛЧАНОВА

 17

АНЕТА ВИТАЛИ МАРКОВА

 18

ЕЛЕНА ХРИСТОВА БОНЧЕВА

 19

АТАНАС ЦВЕТАНОВ КАНЕВ

 20

ТЕОДОРА ХРИСТОВА ТЕНЕВА

 21

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМОВ

 22

РАДОСТИНА КИРИЛОВА АТАНАСОВА

 23

КАТЯ НИКОЛОВА МАРИНОВА

 24

ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ  МАРИНОВ

 25

ИВЕЛИНА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА

 26

ЛЮБОСЛАВ ТЕНЕВ ТЕНЕВ

 27

ПЕТЪР ДИНКОВ  ПЕТРОВ

 28

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

 29

ЕЛИЦА РУМЕНОВА ЧИЛИКОВА

 30

РУМЕН ДИМИТРОВ ЧИЛИКОВ

 31

ПАНЧО КОЛЕВ КАРАКОЛЕВ

 32

СТОЯНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 33

МАРИЯ ПЛАМЕНОВА АНДРЕЕВА

 34

НИКОЛА ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ

 35

МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

 36

НЕДКО ИВАНОВ ИВАНОВ

 37

ТЕОДОРА   ВАСИЛЕВА   ДИМОВА

 38

ПЕТКО ДИМОВ ДИМИТРОВ

 39

АНТОАНЕТА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА

 40

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 17.03.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения