Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Ямбол, 12.03.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Георги Иванов Славов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, за нарушение на чл.182 ал.1 от Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия - Ямбол е постъпил сигнал под №96/12.03.2021г. по входяща поща на РИК и под №2/12.03.2021г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК от Георги Иванов Славов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, в която се излагат обстоятелства, че в публичното пространство/социални мрежи и медии е налице провеждане на предизборна агитация в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – бюджетна дейност към община Ямбол. Като се сочи, че на лекоатлетическата писта и във волейболната зала е извършено заснемане на предизборен клип на кандидатите за народни представители от  Коалиция „ГЕРБ-СДС“. Не се представят доказателства в тази насока, а се посочва електронната медия на чийто сайт е публикуван материала и на страницата на Диана кабел в социалната мрежа Фейсбук.

Според жалбоподателя по този начин е извършено нарушение на разпоредбата на чл.182, ал.1 от ИК от страна на Коалицията.

Иска се от РИК-Ямбол да извърши проверка и последващи действия по законосъобразност.

Районна избирателна комисия в състав от 13 членове, присъствали на заседанието при разглеждане на депозирания сигнал изгледаха видео запис, публикуван на сайта на Радио TV 999. Комисията не успя да се запознае с публикувания видеозапис, на посочената в сигнала страница на Диана кабел в социалната мрежа Фейсбук.

Заснетия клип е на лекоатлетическата писта и във волейболната зала, представляващи общинска собственост. Но при заснемането на същия, което се установи при прегледа на видео записа липсва присъствие на работещи служители в общинското предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт“. В заснетия видео запис, в който участват двама от кандидатите за народни представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ се правят изказвания, свързани с обновената зала за волейбол и борба, успешното завършване на проекта по ремонта й. В долния ляв ъгъл са изписани наименованията на двете участващи в коалицията партии, а в долния десен ъгъл фигурира бяло квадратче с изписана в него с черен цвят цифрата 28, но никой от кандидатите в клипа не призовава към гласуване за конкретна партия или коалиция, нито апелира за гласуване с конкретен номер бюлетина.

В разпоредбата на чл.182 от Изборния кодекс са посочени забрани за предизборна агитация и според ал.1, на която се е позовал подателя на сигнала “Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала“ .

Няма пречка, както и забрана клипа да се заснеме във волейболната зала лекоатлетическата площадка, при все че на посочените места няма присъстващи служители в общинското предприятие при заснемането му. Забраната е  да се агитира “за подкрепа“, респективно „за неподкрепа“ на някой кандидат, партия или коалиция. В конкретния случай не се установява нито едното, нито другото. Доказателствата, на които се позовава подателя на сигнала – видеозапис на сайта на Радио TV 999 не доказват, че е допуснато нарушение на забраната посочена в чл.182, ал.1 от ИК.

Според легалната дефиниция на  &1, т.17 от ДР на ИК „предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса".

При това положение, РИК-Ямбол прави извод, че депозирания сигнал е неоснователен, тъй като в случая не е налице нарушение на чл.182, ал.1 от ИК и същият следва да бъде оставен без уважение.

При проведеното гласуване Районната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, с което да уважи жалбата за основателна. От присъстващите в залата 13 членове на комисията, за проекта на решение гласуваха 7 членове, а против 6 членове. Поради липса на необходимото мнозинство РИК следва да приеме решение за отхвърляне при условията на чл.70, ал.4, изр. второ от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.70, ал.3 във връзка  чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 12.03.2021 в 19:22 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения