Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Ямбол, 09.03.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Георги Иванов Славов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, за нарушение на чл.182 ал.1 от Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия - Ямбол е постъпил сигнал под №86/09.03.21г. по входяща поща на РИК и под №1/09.03.2021г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК от Георги Иванов Славов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, в която се излагат обстоятелства, че в социални мрежи и медии бил разпространен видеоклип на кандидатите за народни представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, чрез който се провеждала предизборна агитация в сграда, собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, а именно територията на обект „Нова Болница“ – гр.Ямбол.

Според жалбоподателя по този начин е извършено нарушение на разпоредбата на чл.182, ал.1 от ИК от страна на Коалицията.

Иска се от РИК-Ямбол да извърши проверка и последващи действия по законосъобразност.

По така депозираната жалба се извърши проверка от представители на РИК- Ямбол от различни партии и коалиции в състав: Ани Канева, Мима Атанасова и Станимир Кескинов, които изгледаха въпросния клип.

Установеното от проверката е, че действително е заснет клип до обект „Нова болница“-гр.Ямбол, в който участват част от кандидатите за народни представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, като в изказванията им се коментира единствено завършване на проекта и ремонта на обекта. В долния ляв ъгъл са изписани наименованията на двете участващи в коалицията партии, а в долния десен ъгъл фигурира бяло квадратче с изписана в него с черен цвят цифрата 28, но никой от кандидатите в клипа не призовава към гласуване за конкретна партия или коалиция, нито апелира за гласуване с конкретен номер бюлетина.

Разпоредбата на чл.182, ал.1 от Изборния кодекс касае провеждането на предизборна агитация. Съгласно  &1, т.17 от ДР на ИК „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса".

При това положение, РИК-Ямбол прави извод, че депозирания сигнал е неоснователен, тъй като в случая не е налице нарушение на чл.182, ал.1 от ИК и същият следва да бъде отхвърлен само на това основание, без да се коментират другите оплаквания, изложени в него.

За яснота следва да се отбележи, че в сигнала не се посочва никаква конкретна медия, излъчила клипа, а се визира единствено социалната мрежа „Фейсбук“, като се сочат страниците на ПП ГЕРБ-Ямбол и на коалицията, а според &1, т.15 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски: 

 

РЕШИ: 

 

Отхвърля сигнал от Георги Иванов Славов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, за нарушение на чл.182 ал.1 от Изборния кодекс, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 09.03.2021 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения