Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Ямбол, 04.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Елхово за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление, наш вх.№70/02.03.2021г. от Гергана Димова Йовчева, с искане да бъде освободена като зам. председател на  СИК№310700003 на територията на община Елхово.

От приложеното към  писмо от кмета на Община Елхово с изх. № И-01-16 от 26.02.2021г., заведено в РИК вх. № 56 от 27.02.2021 г.; писмено предложение на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО за състав на СИК на територията на общината е видно, че същото съдържа и предложение за резервни членове. Предвид това освободения заместник председател следзва да бъде заменен с първия по ред  от предложените резервни членове.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА в:

СИК №310700003-община Елхово – Гергана Димова Йовчева с ЕГН: …. - зам. председател и анулира издаденото удостоверение. 

2.НАЗНАЧАВА в:

СИК №310700003-община Елхово – Христо Владев Куков с ЕГН: ………  - зам. председател и издава удостоверение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 04.03.2021 в 12:03 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения