Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
Ямбол, 01.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатскa листa на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “ за народни представители в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа от партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “ , подписано от Полина Атанасова Паньова - Билик, в качеството му на упълномощен представител на партия „ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ , представлявана от Георги Стефанов Неделчев, заведено под № 16/01.03.2021г. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия б коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборнитекнижа)-3/три/броя;
  2. пълномощно Георги Стефанов Неделчев, в качеството си на председател и представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “ , с което е упълномощил Полина Атанасова Паньова - Билик, да подпише предложение за регистрация на кандидатска листа в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски;

 

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че са налице изискванията на чл. 156, чл.158, чл.244 и чл.253-255 от Изборния кодекс, Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа.


На основание чл. 72, ал.1, т.8 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение 1999-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира кандидатска листа на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ “ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

 1. Мария Михайлова Георгиева , ЕГН: ……………..
 2. Ваня Петрова Долушанова , ЕГН: ………………
 3. Диян Енчев Христов, ЕГН:………………….

 

Решението да се впише в регистъра на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 01.03.2021 в 18:05 часа

Свързани решения:

64-НС/16.03.2021

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения