Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
Ямбол, 28.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от кмета на Община Стралджа с изх. № АПИО -635/ 26.02.2021 г., заведено в РИК вх. № 47 от 26.02.2021 г. Към писмото са представени: Протокол  №1 от 22.02.2021 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмено предложение на  ПП „ГЕРБ“  за състав на СИК, писмено предложение на Коалиция "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на партия „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО за състав на СИК; писмено предложение на КП  „Демократична България-Обединение" за състав на СИК;. пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; Копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; Съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Протоколът от проведените консултации  не е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“. Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община Стралджа се определя от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Стралджа предложения от партиите и партиите и коалициите, участвали в консултациите и представеното на 27.02.2021г., заведено под №58  писмено предложение от ПП ДПС пред РИК в 31-изборен район Ямболски при спазване на т.13 от Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021г. на ЦИК и Методиката за определяне съставите на СИК на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 12 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК Районна избирателна комисия Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Стралджа, както следва:

312200001

СТРАЛДЖА

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

Председател

312200001

СТРАЛДЖА

БИНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

Зам.председател

312200001

СТРАЛДЖА

КИНА КУНЕВА СТЕФАНОВА

Секретар

312200001

СТРАЛДЖА

ИЛИЯН РАЙНОВ ПЕТРОВ

Член

312200001

СТРАЛДЖА

СТОЯНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312200001

СТРАЛДЖА

ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ПАВЛОВ

Член

312200001

СТРАЛДЖА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312200002

СТРАЛДЖА

ДИНКА МИТЕВА ХРИСТОВА

Председател

312200002

СТРАЛДЖА

СЪБИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

Зам.председател

312200002

СТРАЛДЖА

СТОЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

Секретар

312200002

СТРАЛДЖА

КРАСИМИРА ИВАНОВА СЕДЛАРСКА

Член

312200002

СТРАЛДЖА

МАРИАНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА

Член

312200002

СТРАЛДЖА

СТОЯНКА АНДОНОВА ПЕНЕВА

Член

312200002

СТРАЛДЖА

Васил Ников Иванов

Член

312200002

СТРАЛДЖА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ

Член

312200002

СТРАЛДЖА

КИРЧО РАНГЕЛОВ СТАНЧЕВ

Член

312200003

СТРАЛДЖА

СТОЯН ЙОРДАНОВ УЗУНОВ

Председател

312200003

СТРАЛДЖА

ЖЕЛЯЗКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

Зам.председател

312200003

СТРАЛДЖА

СТЕФКА КУНЕВА ПЕНЕВА

Секретар

312200003

СТРАЛДЖА

ГАЛИНА ЖЕЛЕВА ВАСИЛЕВА

Член

312200003

СТРАЛДЖА

АЛЕКСАНДРИНА ВЪЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА

Член

312200003

СТРАЛДЖА

РОСИЦА ЯНКОВА АНДОНОВА

Член

312200003

СТРАЛДЖА

Никола Колев Иванов

Член

312200003

СТРАЛДЖА

МАРИЯ ИВАНОВА СЕДЛАРСКА

Член

312200003

СТРАЛДЖА

АНЕТА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

Член

312200004

СТРАЛДЖА

НАДЯ ХРИСТОВА ПАРУШЕВА

Председател

312200004

СТРАЛДЖА

Атанас Андреев Атанасов

Зам.председател

312200004

СТРАЛДЖА

ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА

Секретар

312200004

СТРАЛДЖА

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

Член

312200004

СТРАЛДЖА

СОФИ ИЛИЕВА МИТЕВА

Член

312200004

СТРАЛДЖА

НЕЙКА МИТЕВА ВЕЛЧЕВА

Член

312200004

СТРАЛДЖА

РАДОСТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Член

312200004

СТРАЛДЖА

ГАНКА МИТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

Член

312200004

СТРАЛДЖА

НЕЗАБРАВКА ЯНКОВА АНГЕЛОВА

Член

312200005

СТРАЛДЖА

МИМА ПЕНЕВА ВЪЛКОВА

Председател

312200005

СТРАЛДЖА

Георги Танев Илиев

Зам.председател

312200005

СТРАЛДЖА

ДИНКА КОЛЕВА ПАЧОВА

Секретар

312200005

СТРАЛДЖА

НАДКА ХРИСТОВА МАРИНОВА

Член

312200005

СТРАЛДЖА

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА МИТЕВА

Член

312200005

СТРАЛДЖА

МИЛЕНА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312200005

СТРАЛДЖА

ЖЕЧКА ПЕТКОВА ГАНЧЕВА

Член

312200005

СТРАЛДЖА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

Член

312200005

СТРАЛДЖА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КАВАЛДЖИЕВА

Член

312200006

СТРАЛДЖА

ДОНА АНДОНОВА АНДОНОВА

Председател

312200006

СТРАЛДЖА

ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

Зам.председател

312200006

СТРАЛДЖА

НАДКА МАНЧЕВА МОЛЛОВА

Секретар

312200006

СТРАЛДЖА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Член

312200006

СТРАЛДЖА

ДОНИКА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

Член

312200006

СТРАЛДЖА

ВЪЛКА СТОЯНОВА ВЪЛЕВА

Член

312200006

СТРАЛДЖА

ЖИВКА НИКОЛАЕВА ЖЕЧКОВА

Член

312200006

СТРАЛДЖА

Недялко Георгиев Иванов

Член

312200006

СТРАЛДЖА

НИКОЛИНКА СТОЙЧЕВА ТЕНЕВА

Член

312200007

СТРАЛДЖА

Нико Иванов Митев

Председател

312200007

СТРАЛДЖА

ПЕНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

Зам.председател

312200007

СТРАЛДЖА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

Секретар

312200007

СТРАЛДЖА

НИКО ИВАНОВ МИТЕВ

Член

312200007

СТРАЛДЖА

ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ТОТЕВА

Член

312200007

СТРАЛДЖА

ИРИНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

Член

312200007

СТРАЛДЖА

ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

Член

312200007

СТРАЛДЖА

ГОСПОДИНКА КРУМОВА СТОЯНОВА

Член

312200007

СТРАЛДЖА

КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНЕВА

Член

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

СТОЯН ЖЕЛЕВ КАВАЛОВ

Председател

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА КОЛЕВА

Зам.председател

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ЖАСМИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Секретар

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

РУМЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА

Член

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

Член

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

Добри Тодоров Тодоров

Член

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ДОБРОМИРА КОЙНОВА КОЙНОВА

Член

312200009

АТОЛОВО

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

Председател

312200009

АТОЛОВО

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА НАНКИНОВА-ВЛАДИМИРОВА

Зам.председател

312200009

АТОЛОВО

Ненко Митков Павлов

Секретар

312200009

АТОЛОВО

СТОЯН ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Член

312200009

АТОЛОВО

ХРИСТО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Член

312200009

АТОЛОВО

НИНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

Член

312200009

АТОЛОВО

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

Член

312200010

БОГОРОВО

ИВАН ЗЛАТАНОВ ИВАНОВ

Председател

312200010

БОГОРОВО

СТОЯНКА ИВАНОВА ТАНЕВА

Зам.председател

312200010

БОГОРОВО

Янко Йорданов Ангелов

Секретар

312200010

БОГОРОВО

НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ВЪЛЕВА

Член

312200010

БОГОРОВО

МИНКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

Член

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

БОЖАНА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

Председател

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ТОДОР ДОБРЕВ АТАНАСОВ

Зам.председател

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

Секретар

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

НИКОЛИНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

Член

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

МИМА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА

Член

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ИВО ИВАНОВ ИВАНОВ

Член

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

Юлия Атанасова Маджарова Недялкова

Член

312200012

ВОЙНИКА

СТАНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА

Председател

312200012

ВОЙНИКА

ДИНКА ВЕЛЧЕВА ПЕТКОВА

Зам.председател

312200012

ВОЙНИКА

ЖИВКА КУНЕВА ГЕОРГИЕВА

Секретар

312200012

ВОЙНИКА

ДРАГОМИР РАДЕВ ГОСПОДИНОВ

Член

312200012

ВОЙНИКА

КАТЯ ЕНЧЕВА МИНЧЕВА

Член

312200012

ВОЙНИКА

ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ

Член

312200012

ВОЙНИКА

Атанас Янков Михалев

Член

312200013

ДЖИНОТ

КАЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

Председател

312200013

ДЖИНОТ

ЙОРДАН ЗЛАТЕВ ЙОРДАНОВ

Зам.председател

312200013

ДЖИНОТ

Ганчо Пенков Илиев

Секретар

312200013

ДЖИНОТ

МИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312200013

ДЖИНОТ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

Член

312200013

ДЖИНОТ

ЯНКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

Член

312200013

ДЖИНОТ

ЯНКА ЕНЧЕВА ПЕНЕВА

Член

312200014

ЗИМНИЦА

СТЕФКА СТОЯНОВА БОНЕВА

Председател

312200014

ЗИМНИЦА

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

Зам.председател

312200014

ЗИМНИЦА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ

Секретар

312200014

ЗИМНИЦА

ВАНЬО МАРИНОВ ЖЕКОВ

Член

312200014

ЗИМНИЦА

Коста Димитров Костов

Член

312200014

ЗИМНИЦА

НЕДЯЛКА ВЕЛЧЕВА РУСАНОВА

Член

312200014

ЗИМНИЦА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

Член

312200015

ЗИМНИЦА

ДОБРИНКА МАРЧЕВА ВАСИЛЕВА

Председател

312200015

ЗИМНИЦА

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ НИКОЛОВ

Зам.председател

312200015

ЗИМНИЦА

ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

Секретар

312200015

ЗИМНИЦА

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312200015

ЗИМНИЦА

МИЛЕНА ВЪЛЕВА ИВАНОВА-НЕНЧЕВА

Член

312200015

ЗИМНИЦА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ДАНЕВ

Член

312200015

ЗИМНИЦА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

Член

312200015

ЗИМНИЦА

Иван Ников Иванов

Член

312200015

ЗИМНИЦА

РАДОСЛАВА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА

Член

312200016

ИРЕЧЕКОВО

МАРИЯ РУСЕВА МОНЕВА

Председател

312200016

ИРЕЧЕКОВО

Димитър Тодоров Павлов

Зам.председател

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЖЕКО ИЛИЕВ ПЕТРОВ

Секретар

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ГЛЕДАЧЕВА

Член

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЕМИЛ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

Член

312200016

ИРЕЧЕКОВО

КРЪСТИНА ТАШКОВА АНГЕЛОВА

Член

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ГАЛИНА АРГИРОВА КОЛЕВА

Член

312200017

КАМЕНЕЦ

ПЕНКА ЩИЛИОНОВА ТОДОРОВА

Председател

312200017

КАМЕНЕЦ

Иван Господинов Господинов

Зам.председател

312200017

КАМЕНЕЦ

РАДКА ЯНКОВА ИВАНОВА

Секретар

312200017

КАМЕНЕЦ

ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА

Член

312200017

КАМЕНЕЦ

ДИМИТРИНКА КАНЕВА КРАЛЧЕВА

Член

312200017

КАМЕНЕЦ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

Член

312200017

КАМЕНЕЦ

КЕРАНКА ЖЕКОВА РАДЕВА

Член

312200018

ЛЕЯРОВО

Стойка Минчева Паскова

Председател

312200018

ЛЕЯРОВО

ИВАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

Зам.председател

312200018

ЛЕЯРОВО

ПЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

Секретар

312200018

ЛЕЯРОВО

КРЪСТИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

Член

312200018

ЛЕЯРОВО

ПЕТРА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

Член

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Председател

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

Стайко Койчев Йорданов

Зам.председател

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

СТОЯНКА ТОДОРОВА РАЙЧЕВСКА

Секретар

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

БОЖАН ЕНЧЕВ ТРИФОНОВ

Член

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЙОВКА ТОДОРОВА РАХНЕВА

Член

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЖИВКА НИКОЛАЕВА ЖЕЧКОВА

Член

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА ПАНАЙОТОВА

Член

312200020

ЛЮЛИН

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА-БОНЕВА

Председател

312200020

ЛЮЛИН

ДИНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

Зам.председател

312200020

ЛЮЛИН

Пенка Филипова Желязкова

Секретар

312200020

ЛЮЛИН

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Член

312200020

ЛЮЛИН

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Член

312200020

ЛЮЛИН

ЖЕЛЬО НАНЕВ ХРИСТОВ

Член

312200020

ЛЮЛИН

МАРИЙКА ЖЕКОВА ИВАНОВА

Член

312200021

МАЛЕНОВО

СТЕЛИЯНА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

Председател

312200021

МАЛЕНОВО

ЖИВКА ИВАНОВА КИЧУКОВА

Зам.председател

312200021

МАЛЕНОВО

ДИМИТЪР ГОЧЕВ ДИМИТРОВ

Секретар

312200021

МАЛЕНОВО

ЕЛЕНА ПЕНЕВА НИКОЛОВА

Член

312200021

МАЛЕНОВО

РОСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

Член

312200021

МАЛЕНОВО

Жана Георгиева Петкова

Член

312200021

МАЛЕНОВО

СТОЯНКА ДОНЕВА ЖЕЛЕВА

Член

312200022

НЕДЯЛСКО

МАРИЯНА ЯНКОВА ПАСКАЛЕВА

Председател

312200022

НЕДЯЛСКО

ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ

Зам.председател

312200022

НЕДЯЛСКО

ТОДОРКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

Секретар

312200022

НЕДЯЛСКО

ЕЛКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Член

312200022

НЕДЯЛСКО

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЕМАНУИЛОВА

Член

312200022

НЕДЯЛСКО

САВА ГЕНОВ ГЕНОВ

Член

312200022

НЕДЯЛСКО

Стелияна Добринова Добрева

Член

312200023

ПАЛАУЗОВО

НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУСЕВ

Председател

312200023

ПАЛАУЗОВО

ПЕНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

Зам.председател

312200023

ПАЛАУЗОВО

ПРОДАН ГЕОРГИЕВ ДАРАДЖАНОВ

Секретар

312200023

ПАЛАУЗОВО

Живко Танев Танев

Член

312200023

ПАЛАУЗОВО

ГЕНА ПЕТКОВА ЖЕКОВА

Член

312200023

ПАЛАУЗОВО

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА БОНЧЕВА

Член

312200023

ПАЛАУЗОВО

АНА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА

Член

312200024

ПОЛЯНА

ЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Председател

312200024

ПОЛЯНА

СУЛТАНКА ТАШЕВА НЕНОВА

Зам.председател

312200024

ПОЛЯНА

МАРИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

Секретар

312200024

ПОЛЯНА

ТОДОРА СТОЯНОВА РАДЕВА

Член

312200024

ПОЛЯНА

СТАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

Член

312200024

ПОЛЯНА

НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ

Член

312200024

ПОЛЯНА

Мария Станкова Иванова

Член

312200025

ПРАВДИНО

СУЛТАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

Председател

312200025

ПРАВДИНО

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

Зам.председател

312200025

ПРАВДИНО

СТАНЬО СТОЯНОВ СТАНЕВ

Секретар

312200025

ПРАВДИНО

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Член

312200025

ПРАВДИНО

БОГОМИЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

Член

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ

Председател

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ЕНЧО СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ

Зам.председател

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ТОНКА КОЛЕВА МИНЕВА

Секретар

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ДОБРИНКА ПЕТКОВА ЧАВДАРОВА

Член

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Член

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

Величко Георгиев Величков

Член

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

МИКО АТАНАСОВ МИКОВ

Член

312200027

САРАНСКО

Данчо Димитров Иванов

Председател

312200027

САРАНСКО

ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ

Зам.председател

312200027

САРАНСКО

ДЕЛЯН ДАНЧЕВ АНГЕЛОВ

Секретар

312200027

САРАНСКО

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Член

312200027

САРАНСКО

МАРИЙКА ДРАГОЕВА НЕДЕВА

Член

312200027

САРАНСКО

МИЛЕНА ЗАРЕВА ВАСИЛЕВА

Член

312200027

САРАНСКО

ДОНКА ЖЕЛЕВА РУСЕВА

Член

312200028

ТАМАРИНО

ДИМО ПЕТРОВ СТОЙКОВ

Председател

312200028

ТАМАРИНО

ИВАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

Зам.председател

312200028

ТАМАРИНО

ТОНЬО ИВАНОВ ТОНЕВ

Секретар

312200028

ТАМАРИНО

ДИМИТЪР ДОБРЕВ НАЙДЕНОВ

Член

312200028

ТАМАРИНО

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ

Член

312200028

ТАМАРИНО

Момка Йовчева Димитрова

Член

312200028

ТАМАРИНО

ТОДОРКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

Член

312200029

ЧАРДА

СТОЯНКА МИТЕВА ДИМИТРОВА

Председател

312200029

ЧАРДА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Зам.председател

312200029

ЧАРДА

ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

Секретар

312200029

ЧАРДА

КАЛУДКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

Член

312200029

ЧАРДА

ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ ЖЕЧЕВ

Член

312200029

ЧАРДА

Сашо Цветанов Григоров

Член

312200029

ЧАРДА

РАДОСТИНА РАЙНОВА ВЕЛЧЕВА

Член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове

Трите имена

Живко Танев Танев

Янулка  Димитрова Иванова

Мариана Ганчева Калева

Загорка Стоянова Андонова

Неделчо Драгиев Неделчев

Еленка Иванова Колева

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

Симо Петров Петров

Стоянка Димитрова Сотирова

Радостинка Парушева Данева

Страхил Момчилов Авджиев

Донка Жечева Атанасова

Димка Тенева Пепелова

Красимир Христов Христов

Йордан Кунев Кремъков

Таня Атанасова Тончева

Георги Стоянов Стоянов

Велика Атанасова Петкова

Койчо Ненчев Коев

Петър Толев Йорданов

Галина Стефанова Георгиева

Янка Добрева Атанасова

Катя Иванова Григорова

Пламен Иванчев Димитров

Петранка Койчева Крайчева

Атанаска Иванова Петрова

Таня Ганчева Стоянова

Елена Колева Йорданова

Дочка Станчева Йорданова

Живко Йорданов Вълков

Васил Пенев Стефанов

Маргарита Петрова Георгиева

Йорданка Иванова Колева

Валентина Кънчева Милчева

Радомир Стоянов Ангелов

Илияна Николаева Неделчева

Мима Христова Минкова

Димитрина Георгиева Михалева

Желязка Георгиева Димитрова

Николай Славчев Маринов

Минко Тенев Минков

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.02.2021 в 17:17 часа

Свързани решения:

59-НС/15.03.2021

67-НС/17.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения