Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 218-НС
Ямбол, 03.04.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на председател от състав на СИК на територията на община Болярово

С решение №109 от 27.03.2021г. Районна избирателна комисия – Ямбол е формирала избирателна секция №310300022 в Дом за стари хора в село Воден, община Болярово.

С решение №172–НС от 02.04.2021г. Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски е назначила състав на секционна избирателна комисия №310300022 на територията на Община Болярово, като за председател е назначена Златка Вълкова Янева.

След извършена служебна проверка е констатирано, че директора на Дом за стари хора в село Воден е назначен за председател на гореописаната секционна избирателна комисия. Съгласно т.22 от Решение №2062-НС от 16.02.2021г. на Централна избирателна комисия, член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите. Съгласно Решение №2206-НС от 11.03.2021г. на Централна избирателна комисия  в домове за стари хора, съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в това заведение и съставя и подписва избирателен списък, съответно Приложение № 3-НС, Приложение № 4-НС и Приложение № 5-НС от изборните книжа. Ръководителите на домовете, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 1 април  2021 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира домът. Избирателните списъци за гласуване в домовете за стари хора се съставят и подписват от ръководителите на тези домове.

Видно от горното Златка Вълкова Янева – Директор на Дом за стари хора в с.Воден и Председател на СИК №310300022 в Дом за стари хора в с.Воден участва в повече от едно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите, поради което следва да бъде освободена от длъжността председател на СИК.

Междувременно е постъпило искане от упълномощен представител на коалицията, от чиято квота е назначеното лице, за смяна на председателя на СИК 310300022.

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.5 и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №310300022 – Златка Вълкова Янева с ЕГН: ......................– председател и анулира издаденото удостоверение

 

 

  1. НАЗНАЧАВА

 

в СИК №310300022 – Христо Иванов Ставрев с ЕГН: .................. – председател и издава удостоверение

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 03.04.2021 в 21:22 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения