Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 217-НС
Ямбол, 03.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на застъпници на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ и ПП „АБВ“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпили са молби с искане за заличаване  от Теодора Димитрова Димитрова, заведена във входящия регистър с вх.№ 411 от 03.04.2021г. като застъпник от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“  и Йорданка Атанасова Джогова , като застъпник  от ПП „АБВ“,  заведена във входящия регистър с вх.№ 409 от 03.04.2021г. Лицата не са снабдени с удостоверения за застъпници от партията, която представляват и затова същите не са приложени към техните молби.

Лицата са декларирали своето несъгласие да участват като застъпници от посочените партии  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087-НС/17.02.2021г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

Заличава 2 /два / застъпника ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ и ПП „АБВ“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, а именно:

     Теодора Димитрова Димитрова   ЕГН: ……………  от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

     Йорданка Атанасова Джогова ЕГН: …………….. от ПП „АБВ“  

Анулира издаденото удостоверение.

Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 03.04.2021 в 21:18 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения