Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
Ямбол, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - „ВОЛЯ и НФСБ“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.4 от ИК от Яни Асенов Моллов– упълномощен представител на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ  - ‘‘ ВОЛЯ и НФСБ‘‘ заведено към № 6 от 03.04.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на един заместващ застъпник.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  40 (четиридесет) броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 40 (четиридесет) застъпника.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение №2087-НС от 17.02.2021г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

 

 1. Регистрира  40 (четиридесет) застъпници на  кандидатската листа на  ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ  - ‘‘ ВОЛЯ И НФСБ‘‘ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

1

Емилия Андреева Маринова

2

Даниела Ангелова Лазарова

3

Габриела Любомирова Лазарова

4

Румяна Янева Маркова

5

Дафинка Панайотова Генчева

6

Мирослав Гочев Йовчев

7

Мария Тодорова Стойкова

8

Ивелин Емилов Байчев

9

Иван Илиев Генчев

10

Николина Станева Николова

11

Анелия Любомирова Лазарова

12

Елка Тодорова Стоянова

13

Митко Георгиев Георгиев

14

Валентин Данков Господинов

15

Виктор Иванов Михов

16

Радка Йорданова Ангелова

17

Мартина Веселинова Янкова

18

Радостина Михалева Алашова

19

Елена Недялкова Карастайкова

20

Данаил Георгиев Помаков

21

Ангел Димчев Дросев

22

Бранимира Валентинова Кирязова

23

Марияна Господинова Жекова

24

Атанас Георгиев Кирязов

25

Гочо Костов Минков

26

Красимира Василева Василева

27

Клаудия Петриани

28

Радостин Николаев Тодоров

29

Павел Спасов Павлов

30

Стефка Димитрова Василева

31

Георги Димитров Димитраков

32

Славчо Кръстев Андонов

33

Силвия Кръстева Стоянова

34

Бойка Панайотова Петкова

35

Стефанка Миткова Балчева

36

Ивелина Юлиянова Балчева

37

Иван Йорданов Събев

38

Вихрен Пламенов Шолев

39

Даниел Панайотов Абрашев

40

Полина Стефанова Хубенова

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 03.04.2021 в 21:09 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения