Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
Ямбол, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП “Републиканци за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Росица Петкова Стоева – упълномощен представител на ПП заведено към № 7 от 04.02.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 34 (тридесет и четири) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  34 /тридесет и четири броя / декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на  30/тридесет / застъпника, а за четири от предложените лица се установи, че същите участват в изборите за народни представители на 4 април 2021г. в друго качество.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

1.Регистрира  30 (тридесет) застъпници на  кандидатската листа на  ПП „ Републиканци за България„  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

1

Цонка Стоянова Недева

 

2

Росица Петрова Атанасова

 

3

Минко Василев Киров

 

4

Радостин Стоянов Русев

 

5

Хасан Салиев Алиев

 

6

Мартин  Иванов Иванов

 

7

Станка Василева Иванова 

 

8

Донка Панайотова Панайотова 

 

9

Иван Киров Колев 

 

10

Тодор Киров Колев 

 

11

Мартин Андреев Генчев 

 

12

Живко Тодоров Железов 

 

13

Мирослав Данчев Шопов 

 

14

 Недка Стоянова Иванова

 

15

Ивелина Иванова Маркова 

 

16

Веса Димитрова Стоянова 

 

17

Николай Христов  Колев

 

18

Дафинка Петкова Дангова

 

19

Христо Димитров Димитров

 

20

Христина Иванова Желязкова

 

21

Кристина Янкова Панайотова

 

22

Валентин Найденов Найденов

 

23

Динко Енев Петков

 

24

Добрин Георгиев Петков

 

25

Дженка Димова Петрова

 

26

Стефан Атанасов Мисирков

 

27

Красен Димитров Ахмаков

 

28

Тодор Илиев Георгиев

 

29

Тинка Иванова Янкова

 

30

Иванка Иванова Илиева

 

 

  1. Отказва да регистрира, като застъпници следните лица:

Иван Стоянов Иванов с ЕГН:………………..

Тони  Панайотов Панайотов с ЕГН……………..

Георги Илиев Илиев с ЕГН…………………

Ивана Георгиева Георгиева с ЕГН………………

3.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

4.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:50 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения