Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
Ямбол, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Юсеин Хасан Ахмед преупълномощен от Янко Александров Янков, упълномощен представител на ПП“Движение за права и свободи“, заведено под № 3 от 02.04.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 51 (петдесет и един) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 51 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършената проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията на 46 броя.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  46 /четиридесет и шест/ броя застъпници на  кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.
 2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Манол Иванов Вълчев

Иван Георгиев Танев

Митко Йорданов Кабранов

Йордан Митев Кабранов

Пепа Йорданова Кабранова

Пенка Красимирова Айвазова

Димитър Костов Костов

Костадин Донков Демиров

Ганчо Колев Тончев

Велико Илиев Великов

Иван Велев Христов

Александър Николов Александров

Катя Стойчева Александрова

Георги Стойков Стойков

Траян Станимиров Михалев

Ахмед Хасанов Ахмедов

Салим Еролов Ахмедов

Али Хасанов Ахмедов

Мехмед Джелял Али

Салим Ахмед Салим

Ахмед Себахтинов Асанов

Аско Ахмедов Асанов

Севдалин Иванов Иванов

Мартин Мартинов Кескинов

Райчо Митков Райчев

Кина Иванова Борисова

Димитър Ташев Йорданов

Асен Николов Иванов

Исус Тодоров Пенков

Божидар Янков Михайлов

Янко Атанасов Иванов

Божидар Асенов Атанасов

Димитър Стоянов Кунчев

Петър Димчев Иванов

Йоско Богданов Мирилиев

Зарко Илиев Атанасов

Атанас Насков Емилов

Йовка Вълкова Андонова

Кадир Сеидов Сеидов

Зейнеп Али Арифова

Селяхтин Османов Арифов

Пембе Реджебова Арифова

Халим Джейлялов Алиев

Исамеси Юсеинов Мустафов

Иванка Еленова Илиева

Радостина Бориславова Манойлова

 

 1. Отказва да регистрира пет лица – Йордан Ташев Гочев, Кольо Атанасов Колев, Ганчо Пенков Илиев, Илия Стоянов Андонов и Коста Димитров Костов като застъпници, тъй като същите са регистрирани в друго качество за участие в изборния процес
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:22 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения