Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 201-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Галин Славчев Костов– упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ заведено към № 8 от 02.04.2021г.. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 2/два / застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че са  подадени  Заявления по образец № 40-НС на хартиен носител, подписани от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверени копия на пълномощните   и  2 /две / декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощените лица застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на  2 /два / застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  2 /двама/ застъпника  на  кандидатската листа на  Коалиция „ГЕРБ-СДС“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

1

Ерол Велиев Айвазов

 

2

Васил Янков Атанасов

 

 

 

 

       
 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 23:49 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения