Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на застъпници на КП„БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпи предложение от Йордан Койчев Йорданов – упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, в качеството си на представляващ КП„БСП за България“ –  заведено под № 389 от 02.04.2021г. във входящия регистър на РИК – Ямбол, с което се иска заличаване регистрация на 2 (два) броя застъпника, Регистрирани с решение №111-НС/27.03.2021г. на РИК – Ямбол. Предоставени са два броя удостоверения на застъпници.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087-НС/17.02.2021г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

Заличава 2 /два / застъпника на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

     Янка Добрева Атанасова   ЕГН: ………..

     Кина Кунева Стефанова ЕГН: ………………

Анулира издаденото удостоверение.

Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 23:46 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения