Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 198-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Определяне на 4 (четири) броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения; формиране и утвърждаване на единната им номерация; определяне на числения им състав и назначаване на състави на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

В Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски е постъпила Заповед № РД/02-00285/01.04.21г. на Кмета на Община Ямбол, заведена с вх. № 340/02.04.21г., с която са образувани четири броя избирателна секция за гласуване в лечебни заведения, включително в COVID отделения и е посочен адреса на образуваните СИК и обхвата на СИК, които ще обслужват COVID отделенията в лечебните заведения. Постъпило е и предложение от кмета на Община Ямбол, заведено с вх. № 363/02.04.2021г. на основание чл.91, ал.8 от ИК за съставите на СИК. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи избирателен район – Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице изискванията на чл.89, чл.91 и чл.92 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.6, чл.28, чл.91, ал.11 вр.чл.89, ал.1 и вр.чл.9, ал.6 и чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2206/11.03.2021г. и Решение №2225-НС/16.03.2021г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски 

РЕШИ: 

 1. Определя 4 (четири) броя избирателни секции за гласуване в лечебни заведения, включително в COVID отделения на територията на община Ямбол, при произвеждането на избори народни представители на 4 април 2021г.
 2. Формира и утвърждава единната номерация на четири СИК , както следва:

Секция №

Населено място

Адрес

312600104

гр. Ямбол

МБАЛ „Св.Пантелеймон“, ул. “Панайот Хитов” 30

312600105 с обхват  COVID отделения

гр. Ямбол

МБАЛ „Св.Пантелеймон“, ул. “Панайот Хитов” 30

312600106

гр.Ямбол

СБАЛ по кардиология, ул.“Д. Благоев“ №69

312600107 с обхват  COVID отделения

гр.Ямбол

МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, ул. „Българка“ №2

 

 1. Определя числен състав от по 5 членове за всяка СИК на формираните по т.2 секции. 
 2. Назначава членовете на четирите СИК, както следва:

СИК №312600104:

Нилиян Димитров Русев, ЕГН: .......... – председател

Митка Георгиева Василева, ЕГН: .............. – зам. председател

Дияна Георгиева Георгиева, ЕГН: ................. – секретар

Милчо Владев Милев, ЕГН: ................... – член

Жельо Иванов Стефанов, ЕГН: .................... - член

СИК №312600105:

Цана Димитрова Василева, ЕГН: ................. – председател

Недялко Петков Лазаров, ЕГН: ................... – зам. председател

Невена Йовчева Колева, ЕГН: ................... – секретар

Станимир Ангелов Карамфилов, ЕГН: .................... – член

Иван Василев Илиев, ЕГН: ................... - член

СИК №312600106:

Георги Дарев Георгиев, ЕГН: ..................... - председател

Ваня Канева Хаджиатанасова, ЕГН: .................. – зам. председател

Ваня Жечева Стоянова, ЕГН: .................... – секретар

Недка Василева Тодорова, ЕГН: ................ – член

Александър Димитров Брънков, ЕГН: .................... - член

СИК №312600107:

Сулка Димова Димитрова, ЕГН: ............... - председател

Михаил Стефанов Бузов, ЕГН: ................. – зам. председател

Марияна Димитрова Стойкова, ЕГН: .................... – секретар

Ганка Митева Димитрова, ЕГН: ................... – член

Димитър Стоянов Кръстев, ЕГН: ................. – член

 

 1. Издава удостоверения на назначените в т.4 членове на СИК.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 23:41 часа

Свързани решения:

219-НС/03.04.2021

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения