Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на всички общини в 31 изборен район –Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпили са предложения от Юсеин Хасан Ахмед - упълномощен представител на ПП „ДПС“ –  заведени под №300, 308 и 315 от 01.04.2021г. и под №315, 332, 333 и 349 от 02.04.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с които се иска промяна в състави на СИК на територията на община Елхово, Община Тунджа, Община Стралджа и Община Ямбол. Към заявленията са приложени удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и  Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №310700007 – Гергана Колева Костадинова с ЕГН: ......... – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500006 – Димитър Костадинов Митев с ЕГН: ............. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500007  – Недялка Стоянова Желязкова с ЕГН:............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500046 – Кристиян Георгиев Славов с ЕГН:............... – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500047 – Атанас Магдаленов Фотев с ЕГН: ............ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500041 – Стела Стоянова Иванова с ЕГН: ............. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200003 – Никола Колев Иванов с ЕГН: .............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200028 – Момка Йовчева Димитрова  с ЕГН: .......... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200023 –Живко Танев Танев с ЕГН: ................ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200021 – Жана Георгиева Петкова с ЕГН: .............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200004 – Атанас Андреев Атанасов с ЕГН: ........... –зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200020 – Пенка Филипова Желязкова с ЕГН: ............... – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200026 – Величко Георгиев Величков с ЕГН: .............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200025 – Богомил Илиев Ангелов с ЕГН: ................ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312200018 – Стойка Минчева Паскова с ЕГН: ............. – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №3122000017 – Иван Господинов Господинов с ЕГН: ................ – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600045 – Ваня Илчева Митева с ЕГН: ................ – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600097 – Тошка Иванова Грудева с ЕГН:........... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №3126000101 – Станимир Димов Атанасов с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600001 – Мария Михайлова Тенева с ЕГН:............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600002 – Мирослава Атанасова Алексиева с ЕГН:.............. – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600003 – Ценка Костова Димитрова с ЕГН:.............– член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600004 – Атанас Валентинов Атанасов с ЕГН:............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600005 – Кръстьо Георгиев Буцев с ЕГН:......... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600008 – Пламен Деянов Василев с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600010 – Даниела Димитрова Господинова с ЕГН:............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600011 – Трейси Симеонова Симеонова  с ЕГН:............ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600012 – Светла Вътева Димитрова с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600013 – Георги Стоянов Димитров с ЕГН:............... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600014 –Живко Великов Жеков с ЕГН:........... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600016 – Виктория Христова Георгиева с ЕГН:............ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600028 – Цанка Йовчева Костова с ЕГН:............... – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600029 – Александър Николов Александров с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600030 – Пламена Добромирова Тенева с ЕГН:.............. – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600031 – Еньо Стоянов Хамуров с ЕГН:.................. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600098 – Екатерина Ангелова Николова с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600099 – Веска Аврамова Христова с ЕГН:............... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600009 – Кремена Дончева Бъчварова с ЕГН:................ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600032 – Лена Ангелова Янкова с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600034 – Пламен Славчев Първанов  с ЕГН:........... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600068 – Христина Иванова Христова с ЕГН:............. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600069 – Иван Христов Джеджев с ЕГН:............. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600070 – Донка Георгиева Джеджева  с ЕГН:.............. – член и анулира издаденото удостоверение;

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №310700007 – Величка Георгиева Стефанова с ЕГН: ................. – член и издава удостоверение;

в СИК №312500041 – Славка Латева Иванова с ЕГН: ............. – секретар и издава удостоверение;

н в СИК №312200003 – Ганчо Йорданов Ганчев с ЕГН:.......... – член и издава удостоверение;

в СИК №312200023 –Михаил Недков Иванов с ЕГН: ............. – член и издава удостоверение;

в СИК №312200021 – Атанас Софийков Илиев с ЕГН: ............... – член и издава удостоверение;

в СИК №312200004 –Бисер Атанасов Димитров с ЕГН: .............. –зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312200020 – Нанка Статева Иванова с ЕГН: .............. – секретар и издава удостоверение;

в СИК №312200026 – Койна Миткова Маринова с ЕГН: ................. – член и издава удостоверение;

в СИК №312200025 – Андон Янков Стойчев с ЕГН: ........... – член и издава удостоверение;

в СИК №3122000017 – Демир Асенов Стефанов с ЕГН: ................. –зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600045 – Мария Крумова Крумова с ЕГН: ................. – председател и издава удостоверение;

в СИК №312600001 – Томас Красимиров Шидеров с ЕГН:............ – член и издава удостоверение;

в СИК №312600002 – Ирина Петкова Трифонова с ЕГН:................ – председател и издава удостоверение;

в СИК №312600003 – Анатолий Илиев Василев с ЕГН:............ – член и издава удостоверение;

в СИК №312600004 – Галин Илиев Василев с ЕГН:................– член и издава удостоверение;

в СИК №312600005 – Мария Георгиева Фучеджиева с ЕГН:............... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600008 – Зейнеп Салиева Черкезова с ЕГН:............... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600010 – Стефка Иванова Тосунова с ЕГН:.................. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600011 – Красимира Георгиева Косева с ЕГН:............. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600012 – Стоян Генчев Дечков с ЕГН:.............. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600013 – Диман Иванов Колев с ЕГН:......... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600014 – Елка Огнянова Топчиева с ЕГН:........... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600016 – Галя Костова Стоянова с ЕГН:...... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600017 –Светлин Иванов Генджев с ЕГН:........... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600028 – Денис Иванов Станков  с ЕГН:............. – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600029 – Александър Николов Александров с ЕГН:.............. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600030 – Динко Панев Господинов с ЕГН:................ – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600031 – Дамян Николов Йьондов с ЕГН:............... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600098 – Иван Димитров Николов с ЕГН:................. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600099 –  Патрисия Стоянова Стефанова с ЕГН:............. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600097 – Хасан Рашидов Салиев с ЕГН:............... – член и издава издаденото удостоверение;

в СИК №312600009 – Димитър Иванов Стоянов  с ЕГН:.............. – член и издава удостоверение;

в СИК №312600032 – Ивелин Димитров Стоянов с ЕГН:.......... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600034 – Ташка Василева Неделчева с ЕГН:........... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600069 – Севгин Мехмедов Асанов с ЕГН:............... – член и издава удостоверение;

в СИК №312600070 – Нела Георгиева Ангелова с ЕГН:......... – член и издава удостоверение;

3.Отказва да назначи в СИК №312600097 – Давид Димитър Стефанов с ЕГН:............ за член, тъй като същият участва в изборите за народни представители на 04.04.2021г. в друго качество.

4.Отказва да назначи в СИК №312600068 – Теодора Димитрова Димитрова с ЕГН:................  за секретар тъй като същата участва в изборите за народни представители на 04.04.2021г. в друго качество.

5.Отказва да назначи в СИК №3122000018 Димитър Тодоров Павлов, с ЕГН ............ за председател, тъй като същият вече е назначен в СИК №3122000016.

6.Отказва да назначи в СИК №312200028  Илия Янков Янков  за член заради некоректно дадени лични данни.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 23:13 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения