Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на община Стралджа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпили са предложения от Йордан Койчев Йорданов  –  упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, в качеството си на представляващ Коалиция „БСП за България“ –  заведен под № 342 от 02.04.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Стралджа. Към  предложението са приложени  удостоверенията на лицата, чиято смяна се иска.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА

 

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312200001

Стоянка Атанасова Георгиева

член

312200003

Жечко Иванов Вълчев

Председател

312200007

Страхил Момчилов Авджиев

член

312200027

Дилян Данчев Ангелов

Секретар

312200029

Стоянка Митева Димитрова

Председател

312200014

Златка Тодорова Василева

Член

 

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения.

 

 

3.НАЗНАЧАВА :

 

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312200003

Христо Стамов Христов

Председател

312200027

Марин Георгиев Костадинов

Секретар

312200029

Руска Николова Иванова

Председател

312200014

Живка Атанасова Драганова

Член

 

4.ИЗДАВА удостоверения на четири от лицата за назначаване по т.3 за членове на СИК. 

  1. ОТКАЗВА да назначи в СИК 312200001 Кина Кунева Стефанова ЕГН ………….. за член и в СИК 312200007 Янка Добрева Атанасова ЕГН ………….. за член, тъй като същите участват в произвеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021г. в друго качество.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:59 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения