Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Александър Стойков, Съба Недева, Атанас Христов и Милен Ангелов упълномощени  представители на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ заведено към № 8 от 01.04.2021г. и 02.04.2021г.. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 140 /сто и четердесет/ застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че са  подадени  Заявления по образец № 40-НС на хартиен носител, подписани от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверени копия на пълномощните   и  140 /сто и четирдесет / декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощените лица застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на  140 /сто и четирдесет / застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  140 /сто и четирдесет/ застъпника  на  кандидатската листа на  Коалиция „ГЕРБ-СДС“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

1

Динко Николов Ангелов

2

Добромир Тодоров Даскалов

3

Донка Николова Ангелова

4

Иван Петков Михов

5

Мара Колева Керанова

6

Антоанета Георгиева Бунарджиева

7

Димитър Милчев Милев

8

Пешо Николов Петров

9

Теодор Веселинов Семерджиев

10

Атанас Красимиров Тенев

11

Иванка Димчева Танчева

12

Красимира Стойкова Петрова

13

Валентина Йорданова Георгиева

14

Александър Стоянов Ангелов

15

Величка Георгиева Стратиева

16

Ангелина Георгиева Георгиева

17

Станка Йорданова Михова

18

Стефка Маркова Йорданова

19

Евгения Добриянова Кършева

20

Галин Стефанов Стефанов

21

Алекси Иванов Алексиев

22

Марийка Георгиева Желева

23

Златка Йовчева Танева

24

Стоян Славов Янев

25

Димо Великов Димов

26

Павлина Кънчева Колева

27

Ваня Георгиева Георгиева

28

Цветомира Валентинова Димитрова

29

Симона Рускова Бонева

30

Тони Димитров Ненов

31

Цильо Вангелов Лазаров

32

Деница Рускова Бонева

33

Неделчо Иванов Динев

34

Станка Генчева Ламбова

35

Марина Русева Георгиева

36

Христиана Генчева Ламбова

37

Бойка Радева Минчева

38

Велко Асенов Иванов

39

Георги Асенов Иванов

40

Драгана Колева Христова

41

Милен Иванов Георгиев

42

Злателина Климентова Спасова

43

Георги Стефанов Хаджиев

44

Христо Петров Павлов

45

Елена Димитрова Василева

46

Жана Димитрова Стойчева

47

Васил Христов Димитров

48

Минка Динева Ковачева

49

Елена Тодорова Пенева

50

Стоян Тончев Йорданов

51

Тончо Стоянов Йорданов

52

Станка Йовчева Запрева

53

Георги Янев Дералиев

54

Елена Петрова Пачева

55

Янка Донева Димитрова

56

Станимир Атанасов Маринов

57

Никола Стоянов Николов

58

Илиян Димитров Димитров

59

Кирил Петков Киров

60

Пресияна Станимирова Трифонова

61

Станка Михова Тодорова

62

Диляна Пенкова Йорданова

63

Силвена Георгиева Янакиева

64

Галин Динков Чалъков

65

Илия Георгиев Ников

66

Недялка Димитрова Маринова

67

Мартин Стефков Костов

68

Руска Михайлова Костова

69

Георги Пламенов Панайотов

70

Мария Ангелова Иванова

71

Борис Джендов Борисов

72

Маргарита Ангелова Пехливанова

73

Станка Георгиева Драгнева

74

Васил Живков Петров

75

Джени Борисова Джендова

76

Валя Димитрова Петрова

77

Зоя Методиева Вълчева

78

Радко Георгиев Тодоров

79

Красимир Цветанов Найденов

80

Петър Иванов Петров

81

Марийка Кирилова Георгиева

82

Даниела Йорданова Йорданова

83

Жеко Георгиев Николов

84

Гена Илиева Кючукова-Тодорова

85

Иванка Михайлова Златанова

86

Данчо Игнатов Юрев

87

Стефан Ангелов Йорданов

88

Хасан Хасан Чаталбаш

89

Добриян Асенов Завалиев

90

Ивайло Енчев Симеонов

91

Атанас Илиев Киров

92

Мара Кирова Иванова

93

Колю Димитров Георгиев

94

Младен Тодоров Златев

95

Жельо Рачев Вълков

96

Петко Димитров Петков

97

Емил Рафаилов Емилов

98

Иван Лазаров Иванов

99

Статул Тончев Атанасов

100

Веселин  Велков Велков

101

Георги Стоянов Стоянов

102

Пенка Янева Петрова 

103

Недка Атанасова Кирилова

104

Иванка Петкова Панайотова

105

Ангел Йорданов Димитров

106

Стоян Великов Стоянов

107

Дафинка Николова Андреева 

108

Станко Петров Станков

109

Михо Минев Мръчев

110

Тихомир Вълчев Иванов

111

Галя Младенова Златева

112

Атанас Господинов Атанасов

113

Ирина  Вълчева Стойкова

114

Кирил Станчев Стоименов

115

Николай Стоилов Тодоров

116

Атанаска Кирова Георгиева

117

Таня Желева Димитрова

118

Стефан Колев Колев

119

Йордан Иванов Друмев

120

Тодор Недялков Динев

121

Недялка Дончева Донева

122

Жана Атанасова Георгиева

123

Ивайло Ирков Гошев

124

Николинка Георгиева Недялкова

125

Иван Симеонов Добрев

126

Диньо Колев Динев

127

Иван Иванов Колев

128

Денка Василева Славова

129

Дечка Тодорова Жекова

130

Иван Радев Иванов

131

Теодора Иванова Иванова

132

Димитър Йовчев Димитров

133

Мариела Колева Илчева

134

Димитър Танев Димитров

135

Георги Маринов Иванов

136

Стоян Атанасов Стоянов

137

Даниела Цонева Неделчева

138

Петко Янков Велев

139

Марина Кунчева Христова

140

Мима Христова Минкова

 

 

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:48 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения