Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Определяне на 1 (един) брой ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия; формиране и утвърждаване на единната й номерация; определяне на числения й състав и назначаване на състав на ПСИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

В Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски е постъпила Заповед № РД/02-0276/31.03.21г. на Кмета на Община Ямбол, заведена с вх. № 278/31.03.21г., с която е образувана 1 (един) брой ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия на територията на община Ямбол. По имейл е постъпило и предложение вх. №348/02.04.2021г. от кмета на Община Ямбол, на основание чл.91, ал.8 от ИК за състав на ПСИК. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи избирателен район – Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице изискванията на чл.89, чл.90, чл.91 и чл.92 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.6, чл.91, ал.11, вр. чл.89, ал.2, вр. чл.90, вр. чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, чл.28 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски 

РЕШИ: 

 1. Определя 1 (един) брой ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия на територията на Община Ямбол, при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.
 2. Формира и утвърждава единният номер на ПСИК , както следва:

Секция №

Населено място

Адрес

312600103

гр. Ямбол

ул.“Г.С. Раковски“ №7 (сградата на община Ямбол)

3.Определя числен състав от 3 (трима) членове на формираната ПСИК.

4.Назначава членовете на ПСИК № 312600103, както следва: 

Пламен Пенев Чуховски, ЕГН: .............. - Председател

Борянка Стоянова Неделчева, ЕГН: ............... - Зам.-председател

Драгомир Златев Драгнев, ЕГН: ................... - Секретар

5.Издава удостоверения на назначените в т.4 членове на ПСИК.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:22 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения