Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 173-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Определяне на 1 (един) брой СИК за гласуване на избиратели в място за задържане; формиране и утвърждаване на единната й номерация; определяне на числения й състав и назначаване на състав на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

В Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски е постъпило придружително писмо от Кмета на Община Елхово, заведено с вх. №345/02.04.21г., съдържащо заповед №РД-227/01.04.21г. с която е образувана 1 (един) брой СИК за гласуване на избиратели в място за задържане на територията на община Елхово. Към писмото е приложено и предложение от кмета на Община Елхово, на основание чл.91, ал.8 от ИК за състав на СИК. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи избирателен район – Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице изискванията на чл.89, чл.91 и чл.92 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.6, чл.91, ал.11, вр. чл.89, ал.1, вр. чл.8, ал.8, чл.9, ал.9 от Изборния кодекс, и Решение №2206-НС/11.03.2021г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Определя 1 (един) брой СИК за гласуване на избиратели в място за задържане на територията на Община Елхово, при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.
 2. Формира и утвърждава единният номер на СИК , както следва:

Секция №

Населено място

Адрес

310700030

гр. Елхово

ул.“Ал. Стамболийски“ №49, Арест, ет.1

3. Определя числен състав от 5 (петима) членове на формираната СИК.

4. Назначава членовете на СИК № 310700030, както следва: 

Златка Тодорова Ангелова, ЕГН: ............ – председател

Марияна Петкова Пеева, ЕГН: ................ – зам. Председател

Иван Николов Арабаджиев, ЕГН: ................ – секретар

Атанас Илиев Стефанов, ЕГН: .................. – член

Райчо Асенов Маринов, ЕГН: ..................... - член

5.Издава удостоверения на назначените в т.4 членове на СИК.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения