Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Ямбол, 02.04.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състав на СИК в Дом за стари хора/ДСХ/, с.Воден, община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители 4 април 20201г.

В РИК 31-Ямбол е постъпило предложение от кмета на Община Болярово с вх. № 323/01.04.2021 г. на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс за състав на СИК № 310300022 –ДСХ  с.Воден, Община Болярово, ул.“Нико Пехливанов“ №26, ет.1.

Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице изискванията на чл.89, чл.91 и чл.92 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11 вр. с чл.89, ал.1 и във вр.чл.9, ал.6 от Изборния кодекс и Решение № 2062–НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на секционна избирателна комисия №310300022 на територията на община Болярово, както следва:

Златка Вълкова Янева, с ЕГН ………………. – председател

Яни Иванов Арнаудов с ЕГН ……………..– зам.председател

Николинка Иванова Христова с ЕГН ……………. – секретар

Павлина Христова Демирева с ЕГН ………….. – член

Тодорка Йорданова Петрова с ЕГН …………… - член

2.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на СИК №310300022 на територията на община Болярово.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:15 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения