Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
Ямбол, 25.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Болярово на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 39/25.02.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Болярово. Към предложението е приложен и списък на резервните членове, както и протокол  от 21.02.2021г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции;  писмено предложение на ПП "ГЕРБ"  за състав на СИК; писмено предложение на Коалиция "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на ПП „ДПС“ за състав на СИК; писмено предложение на партия „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО за състав на СИК; писмено предложение на КП  „Демократична България-Обединение" за състав на СИК; оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; заверени копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс и Решение 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11, вр. с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс и Решение 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Болярово, както следва

СИК №

Населено място

Длъжност

Трите имена

310300001

Болярово

председател

Радостина Костадинова Петева

310300001

зам.председател

Ганка Георгиева Арнаудова

310300001

секретар

Анелия Димитрова Кирова

310300001

член

Радка Иванова Костадинова

310300001

член

Фила Николова Кръстева

310300001

член

Динка Русева Караджова

310300001

член

Милена Николова Николова

310300002

Болярово

председател

Недка Василева Ангелова

310300002

зам.председател

Валентина Вълчева Янева

310300002

секретар

Атанаска Тодорова Станчева

310300002

член

Стилян Георгиев Стоянов

310300002

член

Златияна Георгиева Петмесчиева

310300002

член

Димитринка Йорданова Апостолова

310300002

член

Лиляна Димитрова Атанасчева

310300002

член

Мария Димитрова Костадинова

310300002

член

Мара Петкова Христова

310300003

Ружица

председател

Милена Радева Манолова

310300003

зам.председател

Любчо Кръстев Григоров

310300003

секретар

Мариана Димова Николова

310300003

член

Нуртен Сакин Хасан

310300003

член

Руси Иванов Русев

310300003

член

Велияна Ангелова Стоянова

310300003

член

Кирчо Георгиев Иванов

310300004

Вълчи Извор

председател

Жана Костадинова Милева

310300004

зам.председател

Васко Тонов Кърмъзов

310300004

секретар

Таня Илиева Кайкова

310300004

член

Станимир Димитров Караджов

310300004

член

Атанаска Нейкова Каишева

310300005

Горска Поляна

председател

Десислава Атанасова Карастоянова

310300005

зам.председател

Марияна Радева Георгиева

310300005

секретар

Таня Петрова Христова

310300005

член

Петър Пенчев Петков

310300005

член

Стойка Желязкова Жекова

310300006

Голямо Крушево

председател

Недялка Димова Стоянова

310300006

зам.председател

Иван Стайков Иванов

310300006

секретар

Стоянка Георгиева Янева

310300006

член

Стоянка Янева Атанасова

310300006

член

Митра Атанасова Димова

310300006

член

Петра Новакова Купенова

310300006

член

Станка Желязкова Георгиева

310300007

Ст.Караджово

председател

Ирина Янчева Петмесчиева

310300007

зам.председател

Красимир Петров Бодуров

310300007

секретар

Радостина Иванова Иванова

310300007

член

Димитър Панайотов Георгиев

310300007

член

Иванка Йорданова Асенова

310300007

член

Маргарита Кръстева Георгиева

310300007

член

Галина Желязкова Канева

310300008

Деница

председател

Добринка Стоянова Николова

310300008

зам.председател

Петър Кръстев Бодуров

310300008

секретар

Донка Георгиева Николова

310300008

член

Сийка Ангелова Янева

310300008

член

Станьо Димитров Петков

310300009

Оман

председател

Велка Маринова Ненова

310300009

зам.председател

Веселин Желязков Николаев

310300009

секретар

Недялка Димитрова Мръчева

310300009

член

Иван Тодоров Караиванов

310300009

член

Петко Димитров Лазаров

310300010

Камен връх

председател

Андрей Тодоров Величков

310300010

зам.председател

Йовчо Георгиев Йовчев

310300010

секретар

Желязка Стоянова Никова

310300010

член

Георги Ангелов Ангелов

310300010

член

Красимир Петров Апостолов

310300011

Дъбово

председател

Илия Николов Илиев

310300011

зам.председател

Любослав Пламенов Ценов

310300011

секретар

Драган Георгиев Янев

310300011

член

Атанас Тодоров Георгиев

310300011

член

Тодор Станчев Христов

310300012

Попово

председател

Жельо Стойков Желев

310300012

зам.председател

Георги Янев Янев

310300012

секретар

Димитринка Демирева Моллова

310300012

член

Стойка Асенова Димова

310300012

член

Малина Стоянова Иванова

310300012

член

Васил Андонов Илиев

310300012

член

Стоянка Великова Джевизова

310300013

Златиница

председател

Сълза Василева Ялъмова 

310300013

зам.председател

Димитър Добрев Йовчев

310300013

секретар

Петър Иванов Ефев

310300013

член

Мария Петкова Георгиева

310300013

член

Диана Атанасова Иванова

310300014

Мамарчево

председател

Кера Георгиева Стоянова

310300014

зам.председател

Диян Тодоров Георгиев

310300014

секретар

Кера Ангелова Петрова

310300014

член

Атанас Димитров Петров 

310300014

член

Атанаска Петрова Николова

310300014

член

Димитрина Николова Димитрова

310300014

член

Пенка Милкова Ефева

310300015

Малко Шарково

председател

Николина Георгиева Вълчева

310300015

зам.председател

Иван Янев Арнаудов

310300015

секретар

Красимира Жекова Калоянова

310300015

член

Соня Николаева Стоянова

310300015

член

Ганка Димитрова Ефева

310300015

член

Добри Димитров Йовчев

310300015

член

Ташко Димов Метаксов

310300016

Шарково

председател

Галина Петрова Колева

310300016

зам.председател

Апостол Георгиев Апостолов

310300016

секретар

Петранка Атанасова Пчеларова

310300016

член

Петър Балинов Петров

310300016

член

Айтен Сакин Хасан

310300016

член

Христо Димов Димов

310300016

член

Димитър Георгиев Вангелов

310300017

Ситово и Иглика

председател

Мария Славова Георгиева

310300017

зам.председател

Атанас Георгиев Георгиев 

310300017

секретар

Петя Симеонова Костова

310300017

член

Недялка Ангелова Георгиева

310300017

член

Динка Георгиева Димитрова

310300018

Крайново

председател

Недялка Иванова Баковска

310300018

зам.председател

Петко Иванов Келешев

310300018

секретар

Румяна Стоянова Щерева

310300018

член

Живка Иванова Загорчева

310300018

член

Нела Тодорова Петрова

310300019

Воден

председател

Тодорка Атанасова Георгиева

310300019

зам.председател

Недялка Проданова Калканджиева

310300019

секретар

Стела Петкова Андреева

310300019

член

Ангелина Христова Кирова

310300019

член

Бонка Янакиева Димитрова

310300019

член

Галина Иванова Костова

310300019

член

Иван-Александър Иванов Иванов

310300020

Странджа

председател

Атанас Стайков Ангелов

310300020

зам.председател

Петър Станчев Петров

310300020

секретар

Димитър Христов Баковски

310300020

член

Мира Панайотова Стоянова

310300020

член

Стоян Николов Калканджиев

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

Николай Георгиев Стойчев

Ирина Вълчева Стойкова

Ирина Тодорова Ярмина

Иван Лазаров Иванов

Андрея Костадинов Андреев

Таня Георгиева Чиракчиева

Дженко Иванов Тодоров

Диана Стоянова Ненова

Вангел Георгиев Вангелов

Христо Иванов Ставрев

Светлозар Кирилов Кижев

Димитър Константинов Манолов

Стефани Кирчева Иванова

Марияна Господинова Жекова

Параска Атанасова Христова

Милена Николаева Димчева

Христо Георгиев Георгиев

Елена Иванова Цивкова

Бранимира Валентинова Кирязова

Виолета Николова Георгиева

Ирина Димитрова Славова

Зорница Андреева Пенкова

Мария Маринова Станева

Иван Лазаров Иванов

Петранка Желева Станева

Димитър Цонков Димитров

Гочо Костов Минков

Павлина Христова Демирева

Красимира Димитрова Пулева

Христо Павлинов Демирев

Димитър Ташев Йорданов

Ташо Йорданов Гочев

Георги Стоянов Гагов

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Болярово.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 25.02.2021 в 18:21 часа

Свързани решения:

37-НС/01.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения