Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Ямбол, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпили са заявления на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Юсеин Хасан Ахмед – упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ заведени към № 3 от 29.03.2021 г. и 30.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 77 (седемдесет и седем) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  77(седемдесет и седем) декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 77 (седемдесет и седем)  застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  77 ( седемдесет и седем) застъпници на  кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

Трите имена

1

Асен Асенов Василев

2

Димитър Ангелов Ангелов

3

Иван Велев Пенев

4

Йордан Йорданов Йорданов

5

Ивайло Георгиев Косев

6

Кольо Янчев Колев

7

Веселин Стойчев Стоев

8

Стоян Йорданов Стоянов

9

Галина Рускова Русева

10

Велика Иванова Тодорова

11

Петър Георгиев Йовчев

12

Златка Иванова Илиева

13

Момчил Кирилов Чавдаров

14

Михаил Руменов Иванов

15

Илия Асенов Иванов

16

Илия Гочев Илиев

17

Тинка Георгиева Стоилова

18

Християн Михов Ташев

19

Иван Кирилов Стоилов

20

Кирил Стоянов Чавдаров

21

Илиян Стефанов Стоянов

22

Георги Асенов Стоянов

23

Стефка Илиева Илиева

24

Илия Гочев Ташев

25

Божидар Иванов Мишев

26

Георги Асенов Стефанов

27

Чавдар Демирев Чавдаров

28

Марин Панайотов Иванов

29

Валентин Иванов Калчев

30

Илия Димитров Илиев

31

Симеон Асенов Тодоров

32

Стефан Момчилов Чавдаров

33

Митко Иванов Михов

34

Асен Христов Иванов

35

Вълчо Тодоров Янков

36

Маньо Дженков Стоянов

37

Христо Илиев Димитров

38

Митко Радостинов Митков

39

Гюнгюлер Атанасов Емилов

40

Юсеин  Ахмедов Мустафов

41

Наско Атанасов Емилов

42

Себаатин Алиев Себаатинов

43

Технур Галинов Русев

44

Радостин Митков Колев

45

Али Колев Атанасов

46

Цветан Иванов Димитров

47

Велеатин Мехмедов Алиев

48

Асен Минков Иванов

49

Али Мехмедов Алиев

50

Кирил Минков Михайлов

51

Стойчо Йорданов Коев

52

Боряна Койчева Маркова

53

Пеньо Ников Илиев

54

Илия Панайотов Ников

55

Огнян Панайотов Илиев

56

Стефан Панайотов Илиев

57

Тодор Димитров Василев

58

Андон Стойчев Събев

59

Стефка Димитрова Кънчева

60

Ангелинка Стойчева Желязкова

61

Сашо Сергеев Иванов

62

Нанка Стайкова Иванова

63

Мустафа Алиев Юсеинов

64

Златка Сашева Кючукова

65

Кадир Руменов Кючуков

66

 Кирил Георгиев Илиев

67

Исмаил Реджебов Исмаилов

68

Исус Атанасов Атанасов

69

Иван Христов Станчев

70

Веска Атанасова Събева

71

Събко Великов Събев

72

Грасиела Стаменова Стоянова

73

Теньо  Йорданов Тенев

74

Васил  Демирев Георгиев

75

Николай Ангелов Иванов

76

Димитър Атанасов Иванов

77

Петко Панайотов Петков

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 01.04.2021 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения