Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Ямбол, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП “Републиканци за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Росица Петкова Стоева – упълномощен представител на ПП заведено към № 7 от 31.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 47(четиридесет и седем) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  47 /четиридесет и седем броя / декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на  46 /четиридесет и шест/ застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  46 (четиридесет и шест) застъпници на  кандидатската листа на  ПП „ Републиканци за България „  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

1

Тони Атанасов Герганов

2

Димитрина Панайотова Терзиева

3

Христо Илиев Димитров

4

Васил Костадинов Демирев

5

Милена Асенова Стоянова

6

Орнела Павлова Миткова

7

Радостина Тодорова Иванова

8

Цветанка Димитрова Пейчева

9

Стоян Иванов Георгиев

10

Васил Павлов Чавдаров

11

Николай Христов Колев

12

Куман Петров Куманов

13

Добрин Ангелов Бойчев

14

Петър Костадинов Чолаков

15

Даяна Росенова Ангелова

16

Тони Илчев Тонев

17

Стефани Иванова Събева

18

Желязко Атанасов  Желязков

19

Дилян Евелинов Едрев

20

Мариян Иванов Георгиев

21

Михаил Русков Боев

22

Михаилка Георгиева Петрова

23

Димитър Йорданов Брънков

24

Георги Димитров Димитров

25

Бойка Добринова Добрева 

26

Георги Пенков Вангелов

27

Мартин Николаев Николов

28

Теодора Димитрова Димитрова

29

Александър Атанасов Павлов

30

Ангелина Петрова Стоянова

31

Иванка Ангелова Тошева

32

Пенка Георгиева Андонова

33

Ганка Петкова Кръстева

34

Евелин Йорданов Едрев

35

Тодор Тодоров Желязков

36

Галя Фанева Димитрова

37

Катя Христова Георгиева

38

Радостина Начкова Начева-Кондера

39

Красимира Георгиева Ганчева

40

Мария Стоянова Динева

41

Диан Стоилов Динев

42

Кунчо Господинов Димитров

43

Христо Петров Петров

44

Иван Стоянов Иванов

45

Златина Асенова Генова

46

Демир Александров Топалов

 

 1. Отказва да регистрира като застъпник Йордан Христов Донабашев с ЕГН ……………….

тъй като според депозираните документи и според справката от „Информационно обслужване" АД  е налице несъответствие в имената.

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 01.04.2021 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения