Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Ямбол, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник на кандидатска листа на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - „ВОЛЯ и НФСБ“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.4 от ИК от Яни Асенов Моллов– упълномощен представител на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ  - ‘‘ ВОЛЯ и НФСБ‘‘ заведено към № 6 от 31.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на един заместващ застъпник.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 43-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени един брой списък на хартиен носител и един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицето, чиято регистрация се иска и един брой декларация – Приложение № 42-НС, както и един брой издадено удостоверение на застъпник.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение №2087-НС от 17.02.2021г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира  Ивелина Стоянова Кичукова ЕГН ................ за заместващ застъпник на  кандидатската листа на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ  - ‘‘ ВОЛЯ и НФСБ‘‘  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за  народни представители на 4 април 2021 г.

2.Заличава регистрацията на заместения застъпник Нели Илиева Атанасова, с ЕГН ................  и анулира издаденото удостоверение.

3.Издава удостоверение на регистрираният застъпник. 

4.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за  народни представители на 4 април 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 01.04.2021 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения