Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Ямбол, 31.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е предложение от Юсеин Хасан Ахмед - упълномощен представител на ПП „ДПС“ –  заведено под № 256 от 30.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и  Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312600009 – Таня Ангелова Бончева с ЕГН: ........................... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600017 – Христина Стефчова Христова с ЕГН: ................ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600025  –Калоян Живков Желязков с ЕГН:...................... – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600026  – Маньо Христов Христов с ЕГН: .................... - член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600038  –Виолета Видева Паскова с ЕГН:....................... –секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600043 – Дамян Николов Йондов  с ЕГН:............... – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600044 – Виолета Пенчева Димова с ЕГН:.....................– секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600046  – Стоян Недков Митев с ЕГН:................... –зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №№312600048  – Моника Христова Колева с ЕГН:...................... –секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600049  –Дафинка Панайотова Генчева с ЕГН:...................... – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600051 – Николай Георгиев Георгиев с ЕГН:..................... – председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600052 – Симона Петрова Иванова с ЕГН:....................... – зам.председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600053– Мариела Вачкова Вачкова с ЕГН:..................... – секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600056–Радка Петкова Гичева с ЕГН:....................... – секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600057– Мирослава Стоянова Тодорова с ЕГН:.................... –председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600058– Милена Димитрова Господинова с ЕГН:................... –зам.председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600061– Стоян Динков Койнов  с ЕГН:................. –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600062– Ваня Димитрова Ванкова-Георгиева с ЕГН:....................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600064– Марина Стефанова Дончева с ЕГН:................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600065– Катя Стоянова Колева с ЕГН:.................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600066– Николай Найденов Донков с ЕГН:.................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600067– Павел Георгиев Сотиров с ЕГН:.................. –зам.председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600077– Петя Николова Георгиева с ЕГН:..................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600080– Янка Русева Райкова с ЕГН:......................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600083– Филип Димов Димов с ЕГН:................... –член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600084– Пламен Иванов Блажев с ЕГН:...................... –председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600085– Деян Колев Николов с ЕГН:....................- зам.председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600086– Веселин Михайлов Русев с ЕГН:......................- член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600090– Димана Красимирова Кабова с ЕГН:....................- член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600096– Ангел Димов Димов  с ЕГН:.........................- председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600091– Васил Красимиров Кабов с ЕГН:.................- зам.председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600092– Стоянка Русева Пенева с ЕГН:.............- член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600095– Калина Калчева Калчева  с ЕГН: .............. - секретар и анулира издаденото удостоверение

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312600009 – Кремена Дончева Бъчварова с ЕГН: ..............  – член и издава удостоверение;

в СИК №312600020 – Таня Минчева Ангелова с ЕГН: ..............  – член и издава удостоверение;

в СИК №312600025  –Ангел Георгиев Димов с ЕГН: ..............  – член и издава удостоверение;

в СИК №312600026  – Денислав Петров Димитров с ЕГН: ..............  - член и издава удостоверение;

в СИК №312600038  –Веселка Панайотова Атанасова с ЕГН: ..............  –секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600041– Христина Стефчова Христова с ЕГН: ..............  – секретар и издава удостоверение;

в СИК №312500042 – Вълчо Ламбов Вълчев с ЕГН: ..............  – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312500043 – Генади Георгиев Жеков с ЕГН: ..............  –председател и издава удостоверение;

в СИК №312500044 – Гинка Динкова Вълчева с ЕГН: ..............  – секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600046  – Северин Руменов Кючуков с ЕГН: ..............  –зам. председател и издава удостоверение;

в СИК №312600047–Димитър Динков Иванов с ЕГН: ..............  –секретар и издава удостоверение;

в СИК №№312600048  – Ганга Иванова Василева с ЕГН: ..............  –секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600049  –Сергей Митков Сергеев с ЕГН: ..............  – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600051 – Васил Димитров Андонов с ЕГН: ..............  – председател и издава удостоверение

в СИК №312600052 – Максим Юлиянов Годжуков с ЕГН: ..............  – зам.председател и издава удостоверени;е

в СИК №312600053– Димитър Ангелов Димитров с ЕГН: ..............  – секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600056–Петър Кръстев Петров с ЕГН: ..............  – секретар и издава удостоверение;

в СИК №312600057– Милен Йорданов Иванов с ЕГН: ..............  –председател и издава удостоверение;

в СИК №312600058–Генка Сталева Колева с ЕГН:...................... –зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600059–Бекир Алиев Бекиров с ЕГН:....................... –член и издава удостоверение;

в СИК №312600061–Десислава Стефанова Стефанова с ЕГН:............ –член и издава удостоверение;

в СИК №312600062–Димитрина Бонкова Пенева с ЕГН:................–член и издава удостоверение;

в СИК №312600064–Мехмед Юсеин Мехмед с ЕГН:.................... –член и издава удостоверение;

в СИК №312600065–Мехмед Османов Мехмедов с ЕГН:........... –член и издава удостоверение;

в СИК №312600066–Мехмед Салимов Юсменов с ЕГН:............. –член и издава удостоверение;

в СИК №312600067–Назиф Ахмед Кемал с ЕГН:............. –зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600077–Мартин Митков Топчиев с ЕГН:................... –член и издава удостоверение;

в СИК №312600080–Станимира Петрова Илиева с ЕГН:................. –член и издава удостоверение;

в СИК №312600083–Димитрина Янева Костова с ЕГН:.................. –член и издава удостоверение;

в СИК №312600084–Десислава Миткова Митева с ЕГН:................... –председател и издава удостоверение;

в СИК №312600085–Денислав Динков Чалъков с ЕГН:................ –зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600086–Велика Стоянова Атанасова с ЕГН:................ –член и издава удостоверение;

в СИК №312600090–Пламен Янков Янков с ЕГН:................ –член и издава удостоверение;

в СИК №312600096–Кристиян Деянов Беков с ЕГН:.................. –председател и издава удостоверение;

в СИК №312600091–Мехмед Гюнай Мехмед с ЕГН:................... –зам.председател и издава удостоверение

в СИК №312600092–Мехмед Акманов Мехмедов с ЕГН:..................... –член и издава удостоверение

в СИК №312600095–Ариф Исмаилов Арифов с ЕГН:............... –секретар и издава удостоверение

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Лора Алекова Каламерова

* Публикувано на 31.03.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения