Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Ямбол, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Стоян Йорданов Стоянов – упълномощен представител на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ заведено вх.№ 4 от 31.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 32 (тридесет и двама) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  32 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 32 тридесет и двама застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 1. Регистрира  32 (тридесет и двама) застъпници на  кандидатската листа на  Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

1

Иванка Костадинова Минчева

2

Елизабет Илиян Топалова

3

Елени Василиос Пануцу

4

Калоян Цветанов Николов

5

Николай Иванов Иванов

6

Светла Николаева Петкова

7

Христо Петков Петков

8

Марияна Георгиева Радойнова

9

Красимир Ангелов Тодоров

10

Румяна Атанасова Кънева

11

Теодора Димитрова Милкова

12

Илия Стоянов Андонов

13

Веселина Друмева Георгиева

14

Николинка Ангелова Вълкова

15

Геновева Славова Младенова

16

Тодорка Иванова Пенева

17

Апостол Коев Пенев

18

Живка Христова Йорданова

19

Марийка Димитрова Илиева

20

Веселин Господинов Трендафилов

21

Светлана Георгиева Славчева

22

Деян Пенков Керанов

23

Янка Динева Иванова

24

Деспа Христова Атанасова

25

Стоянка Панева Иванова

26

Желязко Стоянов Господинов

27

Петър Димов Тополски

28

Пламена Руменова Атанасова

29

Тодор Вълков Радев

30

Найден Василев Василев

31

Людмил Пенев Русев

32

Милчо Владев Милев

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Лора Алекова Каламерова

* Публикувано на 31.03.2021 в 17:02 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения