Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Ямбол, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Катя Атанасова Георгиева – упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ Коалиция „БСП за България“, заведено към № 2 от 31.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на  50 (петдесет) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  50 (петдесет) броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 50 (петдесет) застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира  50 (петдесет) застъпници на  кандидатската листа на  Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

1

Росица Тодорова Зурлева

2

Тодорка Тодорова Апостолова

3

Иванка Русева Иванова

4

Вълчо Стоянов Вълчев

5

Стефка Костадинова Стоянова

6

Дяна Тодорова Славова

7

Ваня Господинова Иванова

8

Ваня Колева Желева

9

Маринка Грудева Василева

10

Султанка Георгиева Пеева

11

Кольо Стоянов Колев

12

Атанас Ангелов Петров

13

Донка Радева Иванова

14

Иванка Стоянова Димова

15

Енчо Донев Йорданов

16

Зоя Митева Велчева

17

Зафирка Ангелова Тодорова

18

Стойка Пенева Георгиева

19

Димитринка Георгиева Милкова

20

Еленка Митева Кушева

21

Тана Христова Стоянова

22

Тихомир Станчев Тачев

23

Кръстьо Тодоров Пацеков

24

Петко Георгиев Димов

25

Мартина Йорданова Димитрова

26

Кристиян Георгиев Георгиев

27

Станка Иванова Даскалова

28

Димитринка Русева Иванова

29

Елеонора Николова Димитрова

30

Иван Русев Георгиев

31

Румяна Стоянова Иванова

32

Живко Динев Желев

33

Величка Великова Драгиева

34

Руска Митева Василева

35

Стоян Георгиев Стоянов

36

Стойчо Тодоров Динев

37

Стойчо Колев Колев

38

Георги Колев Георгиев

39

Митка Иванова Фотева

40

Ганка Желева Пенева

41

Никола Стоянов Николов

42

Донка Кънчева Йорданова

43

Иван Проданов Иванов

44

Нанка Баева Ангелова

45

Стоян Андонов Матев

46

Марияна Крумова Чанкова

47

Стоянка Томаева Панайотова

48

Иванка Куртева Великова

49

Иванка Недова Йорданова

50

Неделя Радкова Петкова

 

 4.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 5.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Лора Алекова Каламерова

* Публикувано на 31.03.2021 в 16:51 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения