Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Ямбол, 30.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Стралджа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление от Милен Стоянов Ангелов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ –  заведено под № 263 от 30.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състави на СИК на територията на община Стралджа. Към заявлението са приложени  удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОСВОБОЖДАВА

312200001

Председател

Мария Иванова Иванова

312200008

Секретар

Жасмина Стоянова Стоянова

312200009

Член

Стоян Генчев Георгиев

312200012

Председател

Станка василева маркова

312200012

Член

Драгомир Радев Господинов

312200015

Член

Христина Йорданова Георгиева

312200015

Член

Милена Вълева Иванова-Ненчева

312200017

Член

Йорданка Желязкова Иванова

312200019

Член

Божан Енчев Трифонов

312200026

Член

Добринка Петкова Чавдарова

312200027

Член

Марийка Драгоева Недева

312200028

Член

Димитър Добрев Найденов

 

     2.АНУЛИРА издадените удостоверения.

 

     3.НАЗНАЧАВА :

312200001

Председател

Пенка Жекова Тодорова

312200008

Секретар

Стефка Елеонорова Георгиева

312200009

Член

Живко Станчев Желев

312200012

Председател

Радостина Делчева Иванова

312200012

Член

Станка Василева Маркова

312200015

Член

Стефанка Вълева Кънева

312200015

Член

Таня Недялкова Иванова

312200017

Член

Пауна Георгиева Стоянова

312200019

Член

Анелия Анатолиева Флорова

312200026

Член

Господин Стайков Господинов

312200027

Член

Йорданка Стоянова Митева

 

      4.ИЗДАВА удостоверения на назначените по т.3 членове на СИК. 

      5.Отказва да назначи Данчо Димитров Иванов с ЕГН ………….. за член в СИК №312200028, тъй като същият е назначен в друга секционна избирателна комисия.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.03.2021 в 18:45 часа

Свързани решения:

142-НС /31.03.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения